TARİH


Dünya için
Birinci Dünya Savaşı 1914’te başladı ve 1918’de bitti… Ve bu dünya, savaşa
giren her ülke ile BARIŞ ANTLAŞMASI imzaladı ama biz Türklerle imzalamadı. Biz
Türkler için, Balkan savaşları bir kenara, 1914’te başlayan savaş ancak 1992’de
sona erdi ve kazandık…


Mudanya Ateşkes Antlaşması


Mudanya Ateşkes Antlaşması ya da Mudanya Mütarekesi, Kurtuluş Savaşının
sonunda imzalanan ve Osmanlı Devletini hukuken bitiren anlaşmadır.


Milli mücadelenin sonucunda imzalanacak olan ve
Türkiye’nin kendini dünyaya kabul ettirmesi anlamına gelen Lozan Antlaşması
öncesinde Mudanya ateşkesi imzalanmıştır.


Çanakkale bunalımının, Atatürk’ün Batıyla açıkça çatışmama stratejisi ve
iki tarafın soğukkanlılığının etkisiyle büyük ölçüde atlatılmasının ardından 3
Ekim 1922’de silah bırakışma konferansı Bursa Mudanya’da toplanmıştır.


Türk-Yunan çatışması nedeniyle müzakerecilerin Türkiye
ve Yunanistan olması beklentisi mevcuttu, fakat Kurtuluş savaşının asıl
taraflarını gösterir biçimde görüşmeler bir yanda Türkiye (İsmet Paşa), diğer
yanda İngiltere, Fransa ve İtalya arasında olmuş ve anlaşma bu devletler
arasında imzalanmıştır.


Türk tarafı, Edirne ve Meriç dahil olmak üzere Yunanistan’ın Doğu Trakya’yı
boşaltmasını ve bölgenin 20 gün içinde TBMM’ye teslim edilmesini, eğer geçici
olarak tarafsız güçlere bırakılacak ise güvence verilmesini istedi. İtilaf
devletleri ise boşalmayı kabul etmiş, fakat Meriç’in doğusuna İtilaf
birliklerinin yerleştirilmesini istemişlerdir. Yine Fransa’nın İngiltere’yi
ikna etmesi üzerine, birkaç kez gerginlik yaşanan ve kesilen görüşmeler 11
Ekim’de sözleşmenin imzalanmasıyla sonuçlanmıştır.


Yunan general Mazarakis, bir Yunan heyetinin başında
görüşmelere katılmış, fakat yetkili olmadığı gerekçesiyle imza günü Mudanya
açıklarındaki bir savaş gemisinde bekleyerek belgeyi imzalamaktan kaçınmıştır.
Bununla birlikte Yunanistan’ın bu tutumuna karşı İngiltere’nin ikna girişiminin
ardından bu sorun çözülmüş ve anlaşma imzalanmıştır.


1918 Mondros’un yerine geçen ve resmi adı Askeri Sözleşme olan Mudanya
anlaşmasıyla Türk-Yunan savaşı son bulmuştur. Doğu Trakya’nın boşaltılması 25
Kasım 1922’de bitmekle birlikte, İstanbul ve Boğazlar bölgesinin boşaltılması
sözleşme gereği barış anlaşması sonuna bırakılmış ve Ekim 1923’te
gerçekleşmiştir.


Sözleşmenin en önemli maddeleri ise şu şekildedir:


· 14-15 Ekim gecesinden başlayarak Türk ve Yunan
kuvvetleri arasındaki silahlı çatışmalar tamamen durdurulacaktır.


· Yunanlılar Doğu Trakya’yı Meriç nehrinin sol
kıyısına kadar 15 gün içinde boşaltacak ve bir ay sonra bu bölge tamamen Türk
memurlara teslim edilecektir.


· Barış yapılıncaya kadar her türlü karışıklığın
önlenmesi için Meriç’in sağ kıyısında İtilaf Devletleri’nin askerleri bulunacaktır.


· Barış anlaşması imzalanıncaya kadar Türk ordusu
Çanakkale ve Kocaeli yarımadasında belirtilen çizgide duracak, Doğu Trakya’ya
asker geçirmeyecektir.


· Barışın sağlanmasına kadar TBMM Hükümeti 8000’i
aşmayacak şekilde jandarma erlerini Doğu Trakya’da tutabilecektir.


·  Boğazlar ve İstanbul TBMM Hükümeti’nin
yönetimine bırakılacaktır.


·  Anlaşma Devletleri barış anlaşması
imzalanıncaya kadar İstanbul’da kalacaktır.


Mudanya Mütarekesi’nde Türk tarafının lehine sonuçlanan gelişmeler
Türk-Yunan çatışmalarının sona ermesi ve Doğu Trakya bölgesinin kurtarılmasıdır
fakat TBMM hükümeti, İstanbul ve Boğazlar üzerinde istediği hâkimiyeti
kuramamıştır.


Boğazlar üzerindeki gerekli kontrolün sağlanamayışı ve dolayısıyla Doğu
Trakya’ya ordu geçirilemeyişi Mudanya’dan sonra yapılacak olan barış konferansı
sürecinde Türk hükümetinin elini daraltmış, pazarlık gücünü sınırlamıştır. Bu
noktada, Türk milleti adına birçok önemli kazanç sağladığımız Mudanya Ateşkes
Antlaşması’nda elimizi zayıflatan durumların da olduğunu söyleyebiliriz.


Bu arada TBMM, Doğu Trakya’nın teslim alınması ve
orada Türk yönetiminin kurulmasıyla ilgili olarak Refet Paşa’yı
görevlendirmiştir. Refet Paşa 19 Ekim 1922’de TBMM temsilcisi olarak İstanbul’a
girmiş ve halkın büyük bir coşkusuyla karşılanmıştır.


Kaynakça


Türk Dış Politikası Cilt 1, Ed.: Baskın Oran, İletişim Yayınları, s. 213,
214.


Mudanya Mütarekesi (3-11 Ekim 1922), Yrd. Doç. Dr. Orhan Hülagü, Atatürk
Araştırma Merkezi


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir