KÖLE OLAN
PADİŞAH TORUNLARI & 600 YILLIK YALAN


Günümüz Türkiye’si okullarında çocuklara her gün
köle olmakla gurur duymak öğretiliyor. Sokağa çıkıp insanlara sorsan neredeyse
yarıdan çoğu ben Osmanlı torunuyum diyecektir. Bunun nedeni insanlara sahte
tarih okutularak Osmanlı padişahlarını putlaştırıp günümüz Türkiye insanlarının
dedesi olarak göstermeleridir. Oysa Osmanlı padişahları bir çok topluluklar
gibi Türk toplumunu da köle olarak görmüş ve kendilerinin kulları olarak
tanımlamışlardır. Bu sözde İslam sancağı taşıyan Müslüman padişahlar
kendilerinin Allah’ın yer yüzündeki gölgeleri yönettikleri insanları da kulları
olarak görmüşler. Bu durumda Osmanlıda yaşayan insanlar KUL Osmanlıyı yöneten padişahlar ise EFENDİ durumundadır.


Bu tanımda kul olan taraf apaçık belli. Osmanlı
döneminde karnını doyurmak için gece gündüz çalışan kazancının yarısını vergi
olarak veren ve yeri geldiğinde padişahların başka topraklar üzerinde egemenlik
kurmak için yaptığı savaşlarda ölen insanlardır.


Efendi tarafıysa saraylarda yağla balla beslenen
en iyi hocalardan ders alan ipek elbise giyip altın taçlar takan insanlar. Köle
kategorisinden farklı olarak buraya Osmanlı padişahları ve onların aileleri
dahildir (birde devlet erkanı var onlar da günümüz Türklerin dedesi olamaz
çünkü hepsi sonradan devşirmelerdir) Bu insanların kimler olduğu tarihte bizzat
bellidir. Günümüzde Osmanlı hanedan mensubu çok az insan kalmıştır ki bununda
çoğu Avrupa ve Amerika’da yaşıyor (Osmanlı Hanedanından bugün 77 kişi hayatta. 25’i şehzade 16’sı sultan 23’ü sultanzade 13’ü de hanım sultan. Her yerdeler 4 kıtaya yayılmışlar. Her dilde
konuşuyorlar. Bazıları konuşacakları ortak dil bulamadıkları için birbirleriyle
iletişim kuramıyor). Peki saraylarda yaşayan yağla balla beslenen bu soy bugün
neden bu kadar az kişi kaldı? Bunun en büyük sebeplerinden biri Osmanlı hanedan
mensuplarının yıllarca taht için birbirini öldürmesidir.


Bugün Türkiye’de yaşayan ve kendisini Osmanlı
torunu gören bunca insanın dedeleri muhtemelen Osmanlı döneminde vergi
verebilmek için gece gündüz çalışan zavallı köle(kul) olmuşlardır. Osmanlı
döneminde Türklerin saray yönetimine ve saray hizmetine hatta Türk kadınlarının
hareme alınmadığı için bu insanların dedelerinin ve ninelerinin bırakın hanedan
mensubunu saray hizmetçisi bile olması mümkün değildir.


Osmanlı’da Türklük Anlayışı


Osmanlı kendini hiçbir zaman bir Türk
imparatorluğu olarak nitelendirmemiş hatta Türk kelimesi Osmanlı döneminde
idrak-ı bilhak (anlayış yoksunu cahil) manasında işletilmiştir. Eğer Osmanlı
belgelerini incelerseniz Osmanlı hanedanlarının kendilerini Türk olarak
göstermekten kaçındığının şahidi olursunuz. Padişahlar her zaman Türkleri
hanedanlığın istikbali için tehdit olarak görmüşler ve onun içinde Türk asıllı
insanların yüksek mevkilere gelmesine izin vermemişler. Bunun yerine devlet
adamı ihtiyaçlarını Avrupalı ülkelerden
7 yılda
bir her bölgeden en az
40 kişi
olacak şekilde 12-15
yaşlarında becerikli ve akıllı çocukları ailelerinden zorla kopararak Enderun
ve Yeniçeri ocaklarında yetiştirerek karşılamışlardır. Osmanlının gerileme
dönemine kadar son Türk kökenli sadrazamı Candarlı Halil Paşaydı o da diğer
devşirme vezirlerin kışkırtmasıyla Fatih Sultan Mehmet tarafından boğdurularak
infaz edilmiştir. Yani Anadolu Türküne sözde Türk imparatorluğu olan Osmanlıda
devlet mevkileri ve prestijli orduda (yeniçeri ocağında) görev yapma yetkisi böylece
kapatılmıştır. Yüksek mevkilerde olan devşirme padişahlar ise çocuk yaşta
yurtlarından ve ailelerinden alınmaları yüzünden içlerinde biriken kinden
dolayı hep Anadolu’nun Türk toplumuna eziyet etmiş her fırsatta onları
aşağılamışlardır. Buna misal olarak Hırvat kökenli Kuyucu Murat Paşanın Güney
Doğu Anadolu’da yetmiş bin Alevi Türkmen insanı öldürmesi ve diri diri yakması
verilebilir. Aman dileyen Anadolu insanına ise Paşanın cevabı “Vurun
şu pis Türkün başını”
şeklinde olmuştur. Bundan başka Osmanlının
devşirme saray şairlerinden olan Hafız Ahmet Çelebinin 1499 yılında yazdığı bir şiirinde Türklere hitap şekli aynen
böyledir:


SAKIN TÜRK’Ü
İNSAN SANMABİR AN BİLE
OLSA TÜRK’LE OLMATÜRK ELİNE
ŞEKER OLSA O ŞEKER ZEHİR OLURTÜRK’ÜN
BAŞINI KESERKEN SAKIN GAM YEMEBABAN BİLE
OLSA TÜRK’Ü ÖLDÜR.


Bunun dışında Fatih Sultan Mehmet’in sadrazamı
olan Rum asıllı devşirme Mehmet Paşanın Karaman seferindeki talanı ve insan
kıyımını durdurmak için ondan aman istemeye gelen Türklere cevabı: “NİCE
SIZLANIRSINIZ AKILSIZ TÜRKLER! VATANIMIN IRKIMIN ÖCÜNÜ SİZLERDEN KARAMAN ÜLKESİNDE ALMAYA MUVAFFAK OLDUM”
şeklinde olmuştur.


Osmanlı devletinin Türklere yaptığı bu zulümlerin
ve aşağılamaların bugün bizlere tarihten belgeleriyle gösterilmesi o dönemin
padişahlarına da gösterildiği anlamına geliyor. Ama nedense padişahlar bu Türk
düşmanlığına bir son vermemiş ve bunları yapanları cezalandırmamıştır. Çok
enteresandır ki günümüz Türkiye’sinde insanlar kendilerini milliyetçi
zannediyor ama aynı zamanda milletine zulüm yapan ve aşağılayan Osmanlı
padişahlarını da seviyor ve övüyorlar. Bu trajikomedinin sebebi okullarda
yapılan propaganda ve yalan yanlış öğretilen tarihtir. Nede olsa üzerinden prim
yapma ve insanların milliyetçi duygularını gıdıklamak isteyen politikacılar bu padişahları
putlaştırmaya ihtiyaç duyar. Ortaya çıkıp Osmanlı bizim devletimiz idi ama bize
düşman olmuştur diyecek halleri yoktur. Son olarak kendini Osmanlı torunu sanan
insanlara şunu söylemek istiyorum. Dedelerinizi köle yapan aşağılayan öldüren
bir hanedanın torunu olma isteğini duymak için çok zeki olmak gerekir. Bu zeka
ve akıl hakikaten de sizlerde vardır. Doğrusu kıskanmadım dersem yalan söylemiş
olurum.


LİNK : http://www.dinvemitoloji.com/2018/02/kole-olan-padisah-torunlari-600-yillik.html