Bu makale, Kemalist ideolojinin
hegemonya alanının yerleşmesinde genellikle göz ardı edilen
gelenekçi-muhafazakâr varyantın bazı temel unsurlarını belirginleştirmeyi
amaçlıyor. Makale, Kemalizmi dar anlamda bir bürokratik-politik modernleşme
projesi olarak, otoriter modernist etkilerle anti-modernist tepkilerin
çarpıştığı bir arena şematizmine indirgemek gibi teorik bir basitleşmeden
kurtulma olanağına işaret ediyor. Gelenekçi muhafazakârlık, Kemalizmin
bürokratik siyasal modernleşme projesinin en temel boyutlarından birini temsil
eder. Bu eklemlenme, özellikle dönemin gelenekçi muhafazakâr yazarlarının
yazılarında belirgindir. İ. Hakkı Baltacıoğlu, Kemalist modernleşme projesini
Türk gelenekçi muhafazakârlığı ile eklemlemeye çalışan yazarların en önemlileri
arasında yer alır. Yazı özellikle onun eğitim ve terbiye düşüncesi ile
modernleşme arasında kurduğu bütünleyici ilişkiye odaklanıyor.


DÖKÜMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.