Kazanlar, Sunular ve Türk Kültüründe “İnsan Kazanmak”

İnsan
kazanmak Türk kültüründe insanlara karşılıksız yardım ile yapılmaktadır

Hoca
Ahmet Yesevi kazanı bin kişiyi doyuracak özelliktedir, “Yesi’de, ye ve sevin” …

Tataristan
Türkleri şehirlerinin adını “Kazan”  koymuşlardır, “Kazan’da, kazan ve
dağıt” …

Selçuklu
dönemi Yesevi Türk kültürü tekkelerinde insanlar sürekli doyurulmuştur..Yesevi
geleneğinin “İnsanları kazanmanın kuralı; onlarla varlığını paylaşmak”
 olduğudur, bu gelenek Turan dünyasının her yerine yayılmıştır. Selçuklu
döneminde Ataların – Dedelerin inançlarını yaymak için
   İran’da , Anadolu’da ve,  Avrupa’da tekkeler
kurduklarını ve bu tekkelerde hem ilim hem de insan kazanmanın insanla
paylaşmak olduğunu Türk kültürünün önemli özelliği olarak Avrupa’ya taşıdıkları
bilinmektedir günümüz Avrupasında hala bu tekkelerden yıkılmadan kalanlar
 inanç kültürüne devam edenler vardır…

Asya 
Türk kültüründe kırda dağda küçük aile gurupları olarak göçebe yurtlarda dahi
bu kültür devam etmektedir..

Kazan
, Türkçede kazanmak demektir, insan kazanmanın göstergesi insanlara
“karşılıksız kazanlarda aş veren Türkler’dir”, tarihin İpekyolu kültürü böyle
bir kültürdür, gezgin insanlar ister ticaret ister de ziyaret amaçlı olsun
hiçbir yerde aç kalmaz, hatta karnını hiçbir bedel dahi ödemeden doyurur.

Türk 
kültüründe Halil İbrahim sofrası denen sunular vardır, bu sunularda  ve
kazanlarda bereket tamgaları vardır….

Günümüzdeki
tamamen paranın hakimiyeti olan “kazan-kazan hareketi” Türk kültüründe
yoktur…Türk kültüründe “kazancını paylaş”  düşüncesi vardır.

1. Kazan şehrinde
şehir tamgası olarak büyük bir kazan şehrin ortasına konmuştur, burada birlikte
kazanıp birlikte yemek inanç ve kültürünü gösteren çok önemli belgedir..

2. Ahmet Yesevi
dergahındaki döküm kazan çok yönlü bilimsel ve kültürel mirastır, bu kadar
büyük bir döküm kazan yapıldığı tarihteki döküm ustalığını gösterir, kazanın
büyük olması da diğer yönüyle çok insanın ayni anda doyurulması demektir, bu
kazanda pişen aş herkese dağıtılır aç insan kalmaz, bu kültür Türk kültürüdür..

3. Anadoludaki antik
Hitit kazanı da belli ki çok kalabalık insanlar bu kazandan aş yemişlerdir, Mö.
2 binli yıllarda nasıl bir kültür yaşandığı bilinmez ama Hitit Anadolu kültür
ünün Asya kültürü özelliği taşıdığı ve Hititlerin önemli ticaret kültürü tarihi
belgelerinde vardır..

Türk
kültürü toplum kültürüdür, Türk toplumunda hiç kimse aç kalmaz, zenginde doyar
fakirde…kazanlar oldukça büyüktür ayni Türkün gönlü gibi..

Kırgızistan
gezimizde dağın yaylanın başında gördüğünüz her aile yurt gurubunda muhakkak
kazanlar hazırda bekler, gelen konuklar yüz kişide olsa yemek hazırlanıp
sunulur..çektiğimiz bu resimler kültürümüzü Türklerin yaşadığı dağlarda,
yaylalarda görmenin sevincini yansıtıyor..

Ahmet
Yesevi kültürünü Anadoluda yaşatan bir Selçuklu bilgesi Hacı Bektaş velinin
dergahından çektiğimiz kazanların resmi, burada açlar doyurulur, fakirler aç
kalmaz, tplum paylaşım toplumudur..

Asyadan
Afrikaya, Avrupaya insanlara ikram kültürünü yayan atalarımıza ne kadar dua
etsek azdır..

İslamiyetin
Asya Türk kültürü ile buluşmasından sonra Türkler gittikleri yere bu kültürü
götürmüşlerdir.

Çeşitli
bölgelerden resimlenmiş bu sunular Türk kültürünün sunum özelliğidir..

Sunular
Türk kültüründe ikram geleneğinin araçlarıdır, sunulardaki tamga bereket
tamgasıdır, Halilibrahim sofraları bu sunular ile sunulur.

LİNK : http://turkbilimi.com/kazanlar-sunular-ve-turk-kulturunde-insan-kazanmak.html
LİNK : http://www.yenidenergenekon.com/351-kazanlar-sunular-turk-kulturunde-insan-kazanmak/