TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & NOSTALJİ

Kars’ın 5 bin yıllık Türkleri

Atatürk Üniversitesi
Eski Çağ Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kars’taki yüzey
araştırmaları sırasında M.Ö. 3000-2000 yılları arası Türk kültürüne ait olduğu
düşünülen kaya resimleri ile kurgan tipi mezarlara ulaştı. Prof. Ceylan,
boynuna fotoğraf makinesi asıp, Anadolu’da Türk izlerini yok etmeye çalışanlar
olduğu için bulguların yerini açıklamayacağını söyledi.

ADI GİZLİ BİR DAĞDA

Anadolu’da Türk izlerini taşıyan milattan önce dönemlere tarihlenen yeni kaya
resimleri ve kurgan mezarlar tespit edildi. 20 yıldır 1071 öncesi dönemlere ait
Anadolu’da Türk izlerini araştıran Atatürk Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr. Alpaslan Ceylan yeni buluntuları Hürriyet ile
paylaştı. Prof. Ceylan, Kars’ta bir dağın tepesinde tespit edilen, Anadolu tarihi
açısından bilimsel öneme haiz buluntuların güvenliği sağlanmadan tam yerlerinin
açıklanmayacağını söyledi. Erken Neolitik döneme ait kaya resimleri Güney
Özbekistan’da Zardur Kaman mağarasında ve Doğu Pamirler’de Sakta mağarasında
bulunuyor. Güneye doğru Azerbaycan Gobustan kaya resimleri ve ülkemizde Hakkari
Trişin kaya resimleri de birbirine yakın neolitik dönem kaya resimler olarak
değerlendiriliyor. Uzmanlar kaya resimlerinde milattan önce dönemlerde yavaş
yavaş belirginleşen bir üsluba doğru yöneliş gözlemlendiğini Türk kaya
resimlerinde de hayvan üslubunun dikkat çektiğini söylüyor.ANADOLU TARİHİNE IŞIK TUTACAK

Prof. Ceylan, Türklerin 1071’deki Malazgirt Savaşı’ndan çok daha önce
Anadolu’ya girdiklerini bilimsel olarak ispatlayan çalışmalarıyla tanınıyor.
Kaya resimleri, taş heykelcikler, yazıtlar Anadolu’daki Türk izlerini bilim
dünyasına sunuyor. Bu konuda Kağızman Geyiklitepe Kaya resimleri, Hakkari
Taşları olarak bilinen 13 dikili taş (stel) ve Trişin kaya resimleri, Van’daki
Narlı Huşş ve Yedi Salkım mağaralarındaki kaya resimleri, Erzurum Cunni
mağarası kaya resimleri Anadolu’da erken dönem Türk izlerinden bir kısmını
oluşturuyor. Yaklaşık 30 yıldır Doğu Anadolu’da dağ taş demeden bilimsel yüzey
araştırmaları yapan Ceylan bu yılki araştırmalarında Anadolu’da Türk izlerine
ışık tutacak yepyeni bulgulara ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle
yürütülen Kars’taki yüzey araştırmaları sırasında M.Ö. 3000-2000 yılları
arasına tarihlendiği tahmin edilen kaya resimleri ile benzer döneme ait olduğu
düşünülen kurgan tipi mezarlara ulaştı. PUZZLE’I BİRLEŞTİRİYORUZ

Türk kültürüne ait kaya resimleri ve kurganların Anadolu tarihi açısından çok
önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Ceylan, Orta Asya, Kafkasya ve İran’ı
bilmeden bu buluntuların değerlendirilemeyeceğini belirtti. Bilim dünyasına ilk
defa sunulacak buluntuların önümüzdeki yıl analizlerinin yapılıp, diğer Türk
kültürlerindeki kaya resimleri ile karşılaştırmalar yapılacağını kaydeden
Ceylan; “Kurganlar için Kültür Bakanlığı’ndan kazı izni isteyeceğiz. Kaya
resimlerini diğer Orta Asya ve Kafkasya’daki çağdaşları ile karşılaştıracağız.
Analizlerle tam bir tarihleme yapılacak. Yeni buluntular Anadolu tarihine ışık
tutacak. 20 yıldır Kültür Bakanlığı izni ile ondan önce de 10 yıl bağımsız
olarak Doğu Anadolu’da araştırmalar yaptım. Moğolistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Türkmenistan, İran ve Azerbaycan’da her yıl araştırmalar
yapıyorum. Aslında bir bir puzzle’ın parçalarını toplayıp birleştiriyoruz. Her
yıl yeni parçalar buluyoruz’’ dedi. İZLER BİLİNÇLİ YOK EDİLİYOR

Daha önce bulunan Erzurum Cunni mağara resimlerinin tahrip edildiğine dikkat
çeken Prof. Ceylan, bu nedenle yeni buluntuların koordinatlarını vermekten
çekiniyor. Gerekli koruma önlemleri alınıncaya kadar yerlerinini gizli
tutulacağını söyleyen Ceylan, “Anadolu’da Türk izlerini yok etmeye çalışanlar
var. Boynuna fotoğraf makinası asıp kendisine araştırmacı süsü verenler yer
tespiti yapıldıktan sonra gece bunları tahrip ediyorlar’’ dedi.

LİNK : http://www.hurriyet.com.tr/karsin-5-bin-yillik-turkleri-40701245


LİNK :  http://www.yenidenergenekon.com/977-karsin-5-bin-yillik-turkleri/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir