TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & MİTOLOJİ & SANAT TARİHİ & NOSTALJİ DÜNYASI & KUVAYI MİLLİYE


KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİNİN DİVAN-I HUMAYUN
KATİPLERİNDEN HAFIZ HAMDİ ÇELEBİ’NİN PADİŞAH’A SUNDUĞU KADİMİ MAHLASIYLA
YAZDIĞI BİR ŞİİR
“Devr-i ezelden beri şahım eflak


(Padişahım kâinatın yaratılışından bu
yana)


Zemmolur âlem içinde Etrak


(Türkler bu dünyada hep
kötülenmiştir)


Vermemiş Türk’e Hüda hiç idrak


(Allah Türk’e hiç anlayış/akıl
vermemiştir)


Akl-ı evvel de olursa bibâk


(Türk çok akıllı olsa bile
pervasızdır)


Uktul-üt Türk’e velevkâne ebâk


(Baban bile olsa Türkü öldür)


Dedi ol kân-ı kerem Şah-ı celâl


(O iyilik kaynağı yüce Peygamber dedi
ki:)


Türk’ü katleyleyiniz kanı helal


(Türk’ü öldürünüz kanı helaldir)


Daim oldu bunların işi dalâl


(Bunların işi sürekli sapıklık
olmuştur)


Cümlesinden bunu ahzeyle misal


(Cümlesinden bunu örnek olarak al)


Uktul-üt Türk’e velevkâne ebâk


(Öldür Türk’ü baban bile olsa da)


Türk eğer ilimde olursa derya


(Türk derin bilgi sahibi de olsa)


Müfti olup verir ise fetva


(Müftü olup fetva bile verse)


Hemnişin olma bunlarla katâ


(Asla onlara yaklaşma)


Bu kelam içre muhassal cana


(Ey değerli dost bu sözde özetlendiği
üzere)


Uktul-üt Türk’e velevkâne ebâk


(Türk’ü öldür baban olsa bile)


Türk’ü zannetmeki ola âdem

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir