Kadir Toykan
Özdoğan
: Modern İnsanlar Neden Daha Fazla Neandertal Genine Sahip
Değil ???


KAYNAK : https://evrimagaci.org/modern-insanlar-neden-daha-fazla-neandertal-genine-sahip-degil-7117?utm_source=evrimagaci&utm_medium=social&utm_campaign=as-facebook#


Neandertaller, yaşadıkları dönemde modern
insanların en yakın akrabalarıydı. Önceki araştırmalar, Afrika’dan göç eden
modern insanların on binlerce yıl önce Neandertallerle karşılaştıklarını ve
birbirleriyle karıştıklarını gösterdi. Kaliforniya Üniversitesi’nde evrimsel biyolog
olan çalışmanın baş yazarı Ivan Juriç şöyle diyor:


Modern Avrupalıların ve
Asyalıların atalarının, Neandertallerle çiftleştiğini biliyoruz ve sonuç
olarak, bu insanların günümüzdeki torunları, genomlarında bir miktar Neandertal DNA’sına
sahipler.


2014’te yayınlanan bulgular, bu türden
melezleşmelerin hibrit torunlarının, bu Neandertal genlerinden birçoğundan
yararlanabilmiş olduğunu öneriyor. Örneğin, Neandertal mutasyonları,
günümüz Avrupalı modern insanlarında bağışıklık sistemine iltihapları önleme
konusunda yardımcı olmaktalar.


Bununla birlikte, günümüzde Neandertal genetik
materyali, 2010’da yayınlanan Neandertal genomunun taslak dizilimine göre, Afrika dışındaki insan genomlarının
yalnızca yüzde 1,5 ila 2,1’ini oluşturuyor.
Bu, zamanla bazı
genetik materyallerin kaybolduğu anlamına geliyor. Juric ve arkadaşları, evrimsel
“temizliğin” neden gerçekleştiğini daha iyi anlamak için, modern
insan genomunda Neanderthal DNA’sının nerede olduğunu araştırdılar. Juric şöyle
diyor:


Modern insanlar ve
Neandertallerin çocukları, zararlı alelleri olan, zararlı genetik varyantlara
sahip olan Neandertal DNA
bölümlerine sahip olsaydı çocuk sahibi olma ihtimalleri azalır ve bu şekilde
Neanderthal bölümlerini gelecek kuşaklara daha az aktarırlardı.


Bu yolla, doğal seleksiyonla evrim
mekanizması, zararlı alelleri içeren Neanderthal kesimlerinin zamanla, zararlı
varyantları içermeyen Neanderthal kesimlerinden daha hızlı şekilde popülasyonlardan
çıkartılmasını garanti eder.


Önceki
araştırmalar, genler arasındaki nispeten inaktif bölgelere kıyasla, genlere
yakın bölgelerde daha az Neandertal DNA’sı bulunduğunu bulmuştu. Juric, doğal
seleksiyonun bu genlerin Neandertal varyantlarını yok ettiği görüşünde.


Juric ve meslektaşları doğal seleksiyonun
Neandertal DNA’sının bulunduğu bölgelerin ve modern insan genleri arasındaki
uzaklığa etkilerini taklit
eden bir bilgisayar modeli
geliştirdiler. Neandertaller ile modern insanlar arasındaki melezleşme ile
modern insan genomunda bulunan Neandertal DNA’sının miktarı ve yerleri
arasındaki zaman farkı göz önüne alındığında, bulgular, Neandertallerin ve
modern insanların çiftleşmesinin ardından modern insan genomuna giren birçok
Neanderthal gen varyantlarının “zayıf şekilde zararlı” – yani
“doğal seleksiyonla yavaş yavaş kaldırılıyor” olduklarını gösteriyor.


Araştırmacılar, çok hafif negatif gen
varyantlarının veya alellerinin, Neandertallerde varlığını sürdürdüklerini
ileri sürdüler çünkü, Neandertaller, modern insanlara göre çok daha küçük
nüfusa sahipti. Bununla birlikte, bu gen varyantları modern insanlara
girdiğinde, modern insanların daha büyük popülasyonları – ve dolayısıyla daha
büyük gen havuzları – bu zararlı alelleri yok etmekte daha başarılıydı. Juric
şöyle diyor:


Neandertaller Avrupa’da
daha büyük nüfusa ulaşsaydı ya da modern insan nüfusu yavaşlasaydı, bugün
bazılarımızın genomunda muhtemelen daha fazla Neandertal kökenli gen olacaktı.


Gelecekteki araştırmalar, modern insanın,
soyu tükenmiş akrabalarından hangi genetik varyantın modern insan genomlarının
dışında bırakıldığını araştırabilir. Juric sözlerini şöyle bitiriyor:


Neanderthal allellerinin
hangilerinin aleyhte seçilime uğradığını bilmek isterim. İlgili genler hakkında
daha fazla bilgi bir kez öğrenildiğinde, bu genlerin ne yaptığını ve modern
insanlarda hangi özelliklerle ilişkili olduklarını sorabiliriz, o zaman, modern
insan-Neandertal hibritlerinin özellikleriyle ilgili bazı tahminlerde
bulunabiliriz.