TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & NOSTALJİ DÜNYASI & KUVAYI MİLLİYE


İSTANBUL -
YIL 1795 – ABRAHAM SALOMON CAMONDO
14 adet
Monet


11 adet
Degas


8 adet
Sisley


7 adet
Manet


5 adet
Cezanne


3 adet
Renoir


2 adet
Pissarro
Sadece bunlar değildi.
Toplam bağışladığı sanat eseri adedi 804’tü. Bırakalım hepsini sadece yukarıda
yazdığım tabloların ederinin kaç lira olduğunu tahmin edersiniz. .
 

Fazla zorlamayın
kendinizi ben söyleyeyim; bu tablolara sahip olsaydınız Türkiye’nin en zengin
kişisi olurdunuz! Bu dünyanın en pahalı eserlerini Paris müzelerine bağışlayan
kişi bir Osmanlı ailesiydi: Camondolar…
Camondolar 1492’de
İspanya’dan kovulan Yahudi ailesiydi. Ancak önce Venedik’e yerleştiler.
Baskılardan bunalıp İstanbul’a geldiler. Ailenin zenginleşmesinde büyük paya
sahip olan Abraham Salomon Camondo 1795’te İstanbul’da doğdu.


Kardeşi Isaac ile
birlikte banka kuran bankerlik yapan devlete borç para veren Abraham Camondo
zamanla Osmanlı’nın en zengin kişisi oldu. Reformcu bir kimliği vardı. Yahudi
cemaati içinde laik ve liberal bir çizgiyi benimsiyordu. Bu nedenle modern
okullar açılmasına önayak oldu.
Ancak bu reformcu
çizgileri nedeniyle başta Hahambaşı Avigdor olmak üzere dindaşlarıyla ayrı
düştü. Osmanlı iktidarının modern eğitim konusunda kendilerine pek destek
vermemesi üzerine kızıp 1870 yılında Paris’e göçtü.
 

Ne var ki Abraham
Camondo Paris hayatını pek sevemedi. Ölünce kendisinin İstanbul’a gömülmesini
vasiyet etti. 1889’da ölünce vasiyeti yerine getirildi. Sultan II.
Abdülhamid’in katıldığı bir törenle İstanbul’da toprağa verildi. Ne yazık ki
Hasköy’deki mezarı bugün harabe halindedir!
Geride yetişkin üç
evlat bıraktı: Behor Nesim ve Rebecca.
 

Gelelim resim
meselesine:
19. yüzyıl sonu Paris
sosyetesinin önemli isimlerinden Kont Isaac de Camondo Nesim Camondo’nun
oğluydu. İstanbul doğumluydu.
Ailesinden miras
olarak; bankalar bankerlik kuruluşları Paris’teki şirketler büyük bir servet ve
asalet unvanı (kontluk) yanında çok büyük de bir sanat eserleri koleksiyonu
kalmıştı. Birçok şirketin başında olan ve serveti dillere destan olan Isaac
Camondo aynı zamanda 1891’den beri İstanbul Başkonsolosu’ydu. Yıllardan beri
Louvre Müzesi’nde sergilenmek üzere tablolar alıp müzeye bağışlar yapan Isaac
Camondo 1907 yılında koleksiyonunun 804 parçadan oluşan büyük bir kısmını
Louvre’a bağışlamaya karar verdi.
 

Manet Degas Monet
Cezanne Sisley Van Gogh Corot gibi ressamların eserlerinin de bulunduğu 130
kadar resim ile 400 kadar Japon baskı koleksiyonunu şartlı bağışlıyordu. El
yazısı vasiyetnamesinde belirttiği koşul Louvre’un bütün eserleri eksiksiz
sergilemesi ve koleksiyonun elli yıl onun adını taşıyan özel bir salonda
sergilenmesiydi. Bu koşulu önce tuhaf karşılayan Fransa Milli Sanatlar Kurulu
vasiyetin altında yatan gerçeği sonradan fark etti.
O güne kadar herhangi
bir ressamın eserinin Louvre’da sergilenebilmesi ancak ölümünden on yıl sonra
gerçekleşebiliyordu. Isaac Camondo müze yönetimi tarafından kabul edilen bu
koşuluyla o zamanlar ünlü olmayan ve çok eleştirilen empresyonist ressamların
tablolarını daha yaşarlarken Louvre’da sergilenmelerini sağlamıştı.
Isaac’ın vasiyeti
ölümünden sonra kuzeni Moise tarafından gerçekleştirildi. Louvre Müzesi’nde
“Camondo Salonu” adını alan özel bölüm dokuz yıllık bir inşaattan
sonra 1920 yılında resmen açıldı. Eserlerin bir bölümü zamanla sergilenmek
üzere Orsay gibi müzelere de verildi.
 

Bugün Paris’te Monceau
Parkı’nın kenarında bu zengin Yahudi ailenin yaşadığı eski bir konak
“Camondo Müzesi” haline getirilmiştir.
Bir gün yolunuz düşerse
mutlaka uğrayınız. Çıkış kapısının kenarında duvara monte edilmiş madeni
levhayı okuyunuz. Levhada Camondo ailesinin 1942 yılında Auschwitz kampında yok
edildiği yazılıdır…
 

Camondo adını bugün
yaşatan servetleri değil sanatın gücü olmuştur …
LİNK : https://odatv.com/parisin-en-unlu-resim-koleksiyoncusu-bir-osmanli-pasasiydi-25091806.html