TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & NOSTALJİ

Bu
çalışma Selçuklu tarihinin, Selçukluların Filistin ve Kudüs’teki hâkimiyet
dönemlerinin ve Haçlı Seferleri ile Haçlılara karşı cihat hareketinin
başlamasında oynadıkları rolün, İsrail’de bugüne kadar yayınlanmış olan
İbranice ve Arapça tarih ders kitaplarında nasıl işlendiğini ele alma ve
kitaplardaki Türk imgesine bu açıdan ışık tutma amacını taşımaktadır. Arapça kitapların
tersine, İbranice ders kitaplarında Selçuklu tarihine Haçlı Seferleri
tarihinden bağımsız olarak hemen hiç yer verilmemektedir. Haçlı Seferleri
bağlamında, İbranice kitaplarda Selçukluların ele geçirdikleri Filistin ve
Kudüs’te Hristiyanlara uyguladıkları baskılar ve Hristiyan hacılara
çıkardıkları zorluklar ile Haçlı Seferlerinin başlamasına neden oldukları ileri
sürülmektedir. Arapça kitapların çoğunluğu bu açıklamayı benimsememekte ve daha
çok seferlerdeki çeşitli aktörlerin maddi saiklerine vurgu yapmaktadır.
İbranice kitapların Selçuklulara yönelik olumsuz bakışı, Selçukluların Suriye
ve Filistin’e hâkim olmalarının Erken Ortaçağdan beri yolunda giden
Hristiyan-Müslüman ilişkilerine ve Akdeniz ticaretine zarar verip kesintiye
uğrattığı yolundaki analizlerine de yansımaktadır. Bu olumsuz durumun ancak
Haçlıların bölgeye hâkim olmasıyla birlikte düzeldiğini savunmaktadırlar.
Arapça kitaplarda ise benzeri bir analize rastlanmamaktadır. İbranice ve Arapça
kitaplar Zengi ve Nureddin Mahmud’un Haçlılara karşı mücadelelerine de yer
vermekte, bazı İbranice kitaplar Zengilerin cihat hareketini diğer Müslüman
beylikler üzerindeki nüfuzlarını pekiştirmek için kullandığı yolunda eleştirel
bir yaklaşım benimserken Arapça kitaplarda iki lider de cihat hareketini
başlatan kişiler olarak övülmektedir.


DÖKÜMANI
BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir