İrlandalılar,
İngiliz Emperyalizmini Yenen Mustafa Kemal Paşa’dan Yardım Talep Ediyor


İleri gazetesinin 12 Ocak 1923 tarihli nüshasının 2.
sayfasında yayımlanan; İrlandalıların İngiliz emperyalizmini yenen Mustafa
Kemal Paşa’dan yardım talebine dair Arap harfli Türkçe haberi aşağıdadır:


“İngiliz emperyalizminden Türkiye’yi kurtaran Mustafa Kemal Paşa’dan İrlanda
halkının yardım talebi.”

“İrlandalılar Türklerden yardım bekliyor.”

“Amerika’daki İrlanda
Cemiyeti’nin Kumandanımıza mektubu. “


“Milli
Mücahede’si ile [ABD] Yeni Dünya’nın da hürmetini kazanan Türkiye’nin aynı
Mücahede’yi yapan İrlanda’ya yardım etmesi hususunda Mustafa Kemal Paşa’nın
aracılığı rica ediliyor.

Amerika’da İrlanda Cumhuriyeti “.. Cemiyeti” Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne hitaben 26 Aralık 1922 tarihiyle bir mektup
göndermiştir. Gerek bu mektubun ve gerek mektuba ilişik olan Daily News
gazetesinden kesilen yazı tercümeleri aşağıdadır:


Türkiye Büyük
Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne.

Muhterem Reis Hazretleri gizli hükümetimizin Amerika’nın Providence şehrinde
günlük yayımlanan Daily News gazetesinin 11 Aralık 1922 tarihli nüshasında
yayımlanmış fıkrasının gazeteden kesilen yazısını ilişikte takdim ediyorum.


Lozan’da akd
edilecek konferansta Ankara’dan gönderilecek murahhasların İrlanda
Cumhuriyeti’ne de yardımda bulunması istirhamına dair zatıalilerine müracaat
için Amerika’da ………….. cemiyeti tarafından verilen karar ve adı geçen gazeteden
kesilen yazı bulunmaktadır.Yaptığı Milli Mücahede ile Yeni Dünya’nın da hürmetini kazanan Türkiye’nin;
aynı Mücahede’yi yapan İrlanda’ya da yardım etmeyi esirgemeyeceğine eminim.
Türkiye’nin kurtarıcısı olan zatıalilerinin de yardımını istirham ile arzı
hürmet eylerim efendim.

Amerika’da İrlanda Cumhuriyeti’ni .. Cemiyeti Reisi
Wiliam Darry.


Amerika’nın
Providence şehrinde yayımlanan Daily News gazetesinin 11 Aralık 1922 tarihli
nüshasında yer alan fıkranın çevirisi aşağıdadır:

Amerika’da … İrlanda Cumhuriyeti Cemiyeti Irish Holl’de her hafta düzenli
yaptığı toplantıların son haftadaki toplantısında; aşağıdaki telgrafın
İstanbul’da Mustafa Kemal Paşa’ya keşide edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.


İrlanda Cumhuriyeti’ni ve İrlanda halkını Hıristiyan İngiltere’nin
vahşetinden ve İngiltere’ye satılan serbest hükümetin İrlandalı dönek
katillerinden kurtarmanızı istirham ederiz.

Providence’da İrlanda Cumhuriyeti .. Cemiyeti”


İleri
gazetesi, 12 Ocak 1923, sayfa: 2.