27 Şubat 1914 tarihinde Yüzbaşı Fethi Bey ile
rasıtı Yüzbaşı Sadık Bey’ler, “Muavenet-i Milliye” isimli Bleriot tipi uçakla
Şam’dan Kudüs yönüne havalanır. Taberiye Gölü’nün güneydoğusuna düşen
Şamriye’nin bir km. doğusuna, “Küfrüharib” kayalığında uçak düşer ve Yüzbaşı
Fethi Bey ile rasıtı Yüzbaşı Sadık Bey’ler yolculuğu tamamlayamadan şehit
düşerler.

Tayyarenin düşüşü bir çoban tarafından
görülmüştür. Şehit düştükleri kayalık deniz seviyesinden 212 metre daha alçakta
yer alan bir bölgedir.

Kazayla ilgili farklı yorumlar yapılır.
Kazaya, gölde oluşan buharın neden olduğunu iddia edenler olmuştur. Türbülans
ile bölgede oluşan aşırı hava akımı da, kazanın nedeni olarak yorumlanır. Diğer
bir yorum ise; Türk Havacılığını düzenlemesi için anlaşma yapılan 5 Mayıs 1914
tarihinden itibaren savaşa kadar Osmanlı havacılığının ıslahı için Türkiye’de bulunan Fransız Hava Pilot Binbaşı De
Mazeyraç De Goys’a aittir. De Goys’a göre; uçağın düşmesine bazı askı
tellerinin kopması neden olmuştur. Fethi Bey’in makinisti Tğm. Cemal
Bey’e göre ise; kazaya kuyruk ve baş tarafında bulunan benzin depolarının
uçağın dengesini bozması neden olmuştur. Kazaya Şam halkı tarafından
Kuneytra’ya atılmak üzere verilen bir mektubun atılması için Fethi Bey’in
alçalması ve bunun neticesi olarak Taberiye Gölü’ndeki hava akımının uçağı
kontrolden çıkarması olduğu görüşü de savunulur

Osmanlı
İmparatorluğu’nun Son Yıllarında Bir Kararlılık Gösterisi: ‘Kıtalararası
Osmanlı Hava Seferi’

Osman
YALÇINYrd. Doç. Dr. Hv. Öğ. Yb.,
Hava Harp Okulu Askeri ve Sosyal Bil. Böl. Başkanlığı,