İlk
Kültür Sözcükleri

Prof. Dr.
Vecihe Hatipoğlu
Türk
lehçelerinde, “Tanrı ve gök” anlamında geçen “tengri”
sözcüğü ile, Sümercede yine “Tanrı ve gök” anlamında kullanılan
“dingir” sözcüğü arasında, anlam, ses ve biçim birliği ya da çok
yakınlığı ortaya çıkınca Türk toplulukları ile Sümer topluluklarının nasıl,
nerede birlikte yaşadıkları yahut çok yakın bulundukları sorunu da ortaya
çıkar. Bu çok önemli sorun yıllardır çözüm
beklemektedir. Bu durumda, ele alınacak, inccelenecek sözcükler, sorunun
çözülmesine yardımcı olacaktır.
Dingir/Tengri gibi sözcükler dışında, yer adları ve kişi
adları da ele alınmalıdır. “Ur, Urug/Uruk” gibi yer adları Türkçedeki
“ur-mak” eylemiyle ilgil görünmektedir. “Ur=tohum, soy”,
“Urug” da “soy, kabile” anlamını verdiği gibi
“yapılmış, inşa edilmiş” anlamını de verebilir. Orhun yazıtlarında
“urmak”, “inşa etmek” anlamındadır. Orhun Yazıtları
hakkında “urtım=inşa ettim” eylemi kullanılmıştır. Prhun
Yazıtları’nda bir de “urugsıratmak” sözcüğü geçer ki “soysuz
kılmak, soysuz bırakmak” anlamıyle birlikte “yuvasız, yurtsuz, kentsiz
bırakmak” demektir. Buna göre Sümercedeki” Ur, Urug” gibi yer
adları Türkçedir. Ayrıca Sümerce ile Türkçe arasındaki kişi adları da dikkati
çeker : “Kılkamış” gibi “Toktamış,Kutulmuş, Odgurmuş”
biçimindeki, tarihin Türk-Selçuk adları da gözden uzak tutulmamalıdır.
 
Sümercede
“gibi” anlamında “gim, kim” sözcükleri de kullanılmıştır.
Halbuki Orhun ve Uygur Türkçesindeki “gibi” yerine “teg”
sözcüğü kullanılmıştır. Demek ki “gibi” anlamında Anadolu’da
kullanılan “kimi, kimin” sözcükleri de Sümerce “gim,kim”
sözcükleriyle aynıdır ve “gibi” ile köken birliği vardır. Sümerce’de
“göz” anlamında “igi” sözcüğünde de ikizleme için
kullanılan sondaki “-z” sesi, “gö-z” biçiminde ek olarak
gösterilirse iki sözcük arasında da yakınlık ortaya çıkar. Sümerce’de “yaşem,
hayat,can” anlamında geçen “din” sözcüğü de Uygur Türkçesinde
“tin, tınlı=tın-lı, tınlılar=can, canlı, canlılar” biçiminde
kullanıldığı gibi Türkiye Türkçesinde de “dinlenmek=din-le-mek”
sözcüğünde de kök olarak kendini göstermektedir. Orhun’da ve Uygurca’da
“ab, eb”, Sümercede “eb, e”, “dag” sözcüğü de
“taş, dağ” demektir.
Hepsi : Makaleyi İndirAyrıca:
Sümer-Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı
Meselesi,

Makaleyi İndir
Bilgemeş :
Bilgameş – Muazzez İlmiye Çığ + Makale


Resim
Siteye Git