Hayırlı Abdülhamidler…


Şimdi sizlere bir görsel sunuyorum; http://galeri.uludagsozluk.com/r/1388216/+Bu görsel 1901 yılına ait bir yahudi tebrik kartı. roş
aşana bayramı
münasebeti ile bastırılmış olan kartta iki silüet görüyoruz.
Bunlardan birisi nilhan osmanoğlu’nun dedesi ikinci abdülhamid… Karttaki diğer
kişi ise siyonizmin babası theodor herzlBu “roş aşana” dediğimiz bayram
yahudilerin yeni yılıdır. Yahudi inancının yılbaşısıdır yani.  Karttaki ibranice yazıda da zaten “iyi
yıllar – sultanın kalbi tanrı’nın elindedir – tanrı sizi siyon’dan (israil)
kutsasın.” yazmakta.Şimdi ben bunları neden yazıyorum? Biliyorsunuz ki osmanlı’yı çarpıtan, osmanlı
ile alakası olmayan birtakım zevat, abdülhamid’i yahudiler ile, daha doğrusu
siyonizmle mücadele eden bir kahraman olarak lanse ediyorlar son yıllarda. Bu
antisemitik yaygara ile abdülhamid’den kendilerine bir ata yaratmak
niyetindeler.Oysa ki ikinci abdülhamid siyonizmle savaşmak bir yana, osmanlı topraklarında
siyonizmi kalıcılaştıran, siyonizme müsade eden hükümdardır.Bu çok ciddi bir iddia belki, ama sunacağım doneler ile iddiamın haklılığını
kanıtlamaya çalışacağım.1837’de yapılan nüfus sayımına göre filistin
bölgesinde yaşayan yahudi sayısı sadece 9000 idi ve osmanlı filistininde
yahudilerin mülk edinmesi yasaktı. Filistinde 9000 yahudi yaşıyordu, ama
bunların tapusu yoktu. Bütün bunlara rağmen filistin’e yahudi göçü başladı ve filistin’deki ilk
yahudi yerleşimi 1860 yılında kuruldu. Yahudilerin ilk yerleşimi kurdukları
tarihte de filistin’de yahudilere toprak satışı yasaktı.Bakın bu rakamları unutmayın, yazının ilerleyen safhalarında dönüp bakacaksınız
sonra…Yahudiler 1882’de filistin’deki 2. yerleşimlerini kurduklarında filistin’de
yaşayan yahudi nüfus 45.000 olmuştu, bunların çoğu da rusya’dan göçen
yahudilerdi. Bu yahudilere tam 30.000 dönüm toprak satıldı.(30 kilometre kare)Peki 1882’de iktidarda kim vardı? Siyonizme geçit vermeyen(!) abdülhamid han
hazretleri muzaffer daima
…(!)Yahudiler bu toprakları yahudi kimlikleri ile değil, alman, ingiliz, avusturya
macaristan vatandaşı kimlikleri ile aldılar. Tıpkı kuzey ırak ve güneydoğu
anadolu bölgesinde bugün yaptıkları gibi yahudiler satın aldıkları toprakları
kendi adamları olan yerli halktan kimselerin üzerine tapu çıkararak
alıyorlardı.Yahudilere toprak satışı yasak olmasına rağmen bir şekilde toprak almaları, bu
alımlarda rayiç bedelin çok üzerinde paralar ödemeleri filistinli arapları
iştahlandırdı. Öyle ki araziler ederinin 2-3 misline alıcı buluyordu.Yüksek fiyatları gören arap toprak sahipleri ve şeyhleri hızla toprak satmaya
başladılar. Arap toprak sahipler aldıkları parayı yahudilerin açtıkları bar,
pavyon gibi eğlence yerlerinde yahudi kızları ile yediler. Yahudilerin parası
böylece yeniden yahudilere dönüyordu.Abdülhamit han bu geçen yıllar içinde her ne kadar yahudi yerleşimine izin
vermiyor görünse de, “tavşana kaç tazıya tut
politikası izliyordu.Zaten bugünkü israil’in kemik nüfusu ve israil ordusu’nun temelini oluşturan haganah
birlikleri hep abdülhamid’in döneminde yeşerdi. 1908’de abdülhamid’in son
döneminde filistin’deki yahudi nüfus 100 bini aşmıştı. 1. dünya savaşı’nın
neticesinde filistin’i kaybettiğimizde ise yahudiler filistin’de 480.000 dönüm
(480 kilometrekare) toprağa sahipti artık…bu satın alınan toprakların çoğu da
filistinli arapların üzerine kayıtlıydı…Peki bunlara dair bir belge var mı? Var tabi.Alın size belge: başbakanlık osmanlı arşivi, y.prk.azj. 27/39Bu belgenin içeriğine göz atalım…15 ağustos 1893′de üç filistinli yöneticinin gönderdiği bir rapor, filistin’de
yaşananları, ihanet ve gafletleri bir bir ortaya koyuyordu.  Raporu, akka’nın eski umumi müdürü nabluslu muhammed tevfik, bihke’nin eski reji
müdürü muhammed said ve bihke’ye bağlı bihar
nahiye müdürü beyrutlu suphi efendiler
hazırlamışlardı.  Bu iki sayfalık önemli
raporu sadeleştirerek ve kısaltarak filistin’i kimlerin sattığını merak
edenlerin dikkatlerine sunuyorum.Romanya ve Rusya göçmeni yahudilerin Osmanlı ülkesinde, özellikle filistin’de
iskanları, filistin’e girmeleri ve burada arazi satın almalarının padişahın
yüce emri ile yasaklandığı herkesçe bilindiği halde, bazıları özel çıkar ve
menfaatleri, bazıları da bozguncu, zararlı fikir ve düşüncelerinin etkisiyle bu
emre uymamışlardır.1890 senesinde yafa ve hayfa
kasabalarında baron hirsch‘in adamları mösyö henger ve mayer zelyan aracılığı ile yahudiler
için toprak satın alınmış, rus tebaası 140 aile hayfa havalisine
yerleştirilmişti.  Bu işte onlara akka mutasarrıfı sadık paşa,
eski hayfa
kaymakamı mustafa efendi kanevetti
, yeni hayfa kaymakamı
ahmed şükrü
, akka müftüsü ali, hayfa belediye reisi mustafa
ve hayfa idare
meclisi azasından necip efendi
aracılık yapmışlardı.Bu ekip, düzenledikleri sahte mukavele ve belgelerle eski adana mutasarrıfı şakir paşa ve cebel’i lübnan ahalisinden
selim ve nasrullahi’l-havari’nin vaktiyle 800 liraya aldıkları hayfa
yakınlarındaki mülkleri; hazire, dordore ve nefbate çiftliklerini 18.000 liraya
satmış, ayrıca kendileri de 2.000 lira aracılık parası almışlardı.Bu satış sonrası bir gece içinde hayfa polis memuru aziz ve zabıta memuru
yüzbaşı ali ağaların marifetiyle rus göçmeni 140 aile hayfa sahillerindeki bu
araziye yerleştirilmişlerdi.Padişahın emri nedeniyle arazi satışının yasak olduğunu çok iyi bilen hayfa belediye
başkanı mustafa efendi
, selahiyetini kullanarak sahte ve kadim tarihli bir
ruhsatname ile burada 140 haneli yeni bir yahudi köyü kurmuş, onlardan bir de
vergi alarak yıllardır osmanlı vatandaşı olduklarını
belgelemeye çalışmıştır.Bununla da yetinmeyen mustafa efendi güya bunların yıllarca safed ve taberiyye
kazaları arasında bulunan “mizrate’l-hafize” köyünde asırlardır yaşadıklarını,
ama nüfuslarının unutularak kaydedilmediklerini ileri sürerek onları osmanlı
nüfusuna kaydetmiş, 140 fakir yahudi ailesinin altısından, birer mecidiye,
toplam altı mecidiye, “nüfusa geç kaydolma” cezası
almıştı.Böylece, bir gecede 140 yahudi aileye osmanlı vatandaşı olarak fakirlik ilmuhaberi verilip,
birçok devlet hizmetinden bedava yararlanmaları sağlanmıştı. Bakınız bunlar hep
ikinci abdülhamid döneminde oluyor… Bir de yahudi yerleşimcilere devlet
yardımı veriliyor. Lakin burada bu sahtekarlığı yapanlar, yahudilerden rüşvet
alıp toprak sahibi olmalarını sağlayanların tamamı arap. Yani filistinli yerel
yöneticiler. Abdülhamid’in jurnal ekibi, yıldız teşkilatı malesef buralarda
etkili değil.Şikayetçilere göre hayfa ve akka’da bu yolla, yahudilerin iskânı sürekli hale
ettirilmiştir.  Bundan başka, baron bilavaroş‘un vefatıyla sahipsiz
kalan zemarin köyüne yahudi koloniciler el koymuş, baron roşeyle yönetimindeki 700 hane
yahudi bu köye yerleştirilmişti.  Daha
sonra da her ne yapılmışsa yapılmış bu arazi yahudilere padişahın emrine aykırı
olarak satılmıştı.Bu köyün çevresindeki eşfiya, emma’l-altun ve emma’l-cemal adlı üç köy de bu
arazinin içinde gösterilmiştir. 2-3 bin kuruş kıymetinde harap bir arazi, akka mutasarrıfı sadık paşa
tarafından 2.000 liraya yahudilere satılmıştır.Hayfa ve yafa arasında bulunan hazine-i hassa ile bitişik, dönümü bir
kuruştan alınan “haşmezrezzake” adlı 30 dönüm arazi, 30 bin liraya
yahudilere satılmıştı.  Yine dönümü 3
kuruşa alınan beşbin dönümlük arazi de 15.000 liraya yahudilere satılmıştı. bu,
şebekenin faaliyetlerini bütün bütün ortaya çıkarmıştı.Yahudilerin maddi fedakarlıkları sonucu onlarla iyi geçinen yerel yöneticiler
genelde onlara itibar etmiş, müslümanlara fazla yakınlık göstermemişlerdir.Bunlardan biri olan maykeri nahiyesi
müdürü çerkes ali ağa
, yahudilerin kalp akça bastıkları ihbarı üzerine,
yahudi köylerine gidip soruşturma yapmak isteyince tahkir ve saldırıya uğramış,
daha sonra da onların girişimleriyle azledilmişti. onun gönderilmesinden
cesaret alan yahudiler, bir takım silah ve mühimmat depolamaya, gizli eğitim
kurumları açmaya ve kendilerini engelleyebilecek kişileri hapis ve işkence ile
yıldırmaya başlamışlardı.İşte sizlere ikinci abdülhamid ve yahudiler hakkında bazı gerçekler. Yahudiler
filistin’de en fazla toprağa ikinci abdülhamid döneminde sahip olmuştur.Yazının başına döndüğümüzde, yahudiler için en önemli bayramlardan biri olan roş aşana için bastırılan kartvizite ikinci
abdülhamid’in de fotoğrafının konması yadırganamaz. Çünkü siyonizm için herzl
ne kadar önemliyse, ikinci abdülhamid’de o kadar değerlidir…Hayırlı Payitahtlar…