Sn Muhataplarım,

Yunanlı iki meslektaş
Balkan Harbi yadigârlarına ilişkin bir kitap yazmış.

Tabii bazı kaba önyargılardan
kendilerini alamamışlar. Ben de bu kitabı üç dört ay evvel Ukrayna Bilimler
Akademisi’nin akademik bir süreli yayınında eleştirdim. Bazı dostlar Türkçesini
talep edince eleştirinin Türkçesini de FSM İlmi Araştırmaların son sayısında
yayınladım.

KİTABI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ : (Memorabilia of The Balkan Wars,
Nikoltsios.pdf)

Bilginize


HASİP SAYGILI