TARİH


Tanin, II.
Meşrutiyet’ten sonra İstanbul’da yayınlanan İttihatçı bir gazetedir.
 

Hüseyin Cahit
tarafından çıkarılan gazete, Kurtuluş Savaşı yıllarında ulusal direnişi
destekleyen gazeteler arasında yer aldı. Yayını aralıklı olarak 1947’e kadar
sürdürdü.
Gazete,
1908’de Servet-i Fünun dergisi başyazar Hüseyin Cahit ile, Tevfik Fikret ve
Hüseyin Kazım Kadri tarafından kuruldu. Gazete çıkarma fikrini Hüseyin Kazım
Kadri önermiş, adını Tevfik Fikret koymuştu.[1] İlk sayısı 1 Ağustos 1908’de
yayınlandı.
 

Hüseyin Cahit
Bey’in yönettiği gazete, İttihat ve Terakki Partisi ile özdeşleşti; ittihatçıların
fikirlerini savunup siyasal hayatı etkiledi. Tevfik Fikret ve Kazım Kadri, bir
süre sonra gazeteden ayrıldı. Gazetenin yazı kadrosunda İttihat ve Terakki
Fırkası’ndan mebus seçilen Hüseyin Cahit’in yanı sıra Falih Rıfkı (Atay), Enis
Avni (Aka Gündüz) , Fazıl Ahmet (Aykaç) yer aldı. İttihatçıların dış
politikadaki akıl hocası olarak tarif edilen Babanzade İsmail Hakkı, dış
politika makaleleri ile gazetede


önemli rol
oynadı.
Tanin
matbaası 31 Mart Ayaklanması sırasında gerici güçler tarafından basıldı.
Romanya’ya kaçan Hüseyin Cahit, Mehmet Reşat’ın tahta çıkarıldığı 27 Nisan
1909’da yurda dönerek gazeteyi çıkarmaya devam etti. Gazete, daha sonra da
çeşitli saldırılara uğradı.
 

Tanin,
hükümete yönelik eleştiriler yayınlaması nedeniyle 1912’de kapatıldı. Bu sefer
Viyana’ya kaçan Hüseyin Cahit, Bâb-ı Âli Baskını’ndan sonra 31 Ocak 1913’te
yurda döndü ve yeniden gazeteyi çıkarmaya başladı. Gazete, 30 Ocak 1914’te
gazete İttihat ve Terakki tarafından satın alındı.
İşgal yılları 

İstanbul’un
işgalinden sonra işgalci İngiliz kuvvetleri tarafından Malta’ya sürgüne
gönderilen Hüseyin Cahit, 1922’de sürgünden döndüğünde Tanin’i yeniden çıkarmak
istedi. Tanin adıyla gazete çıkarmasına izin verilmeyince Renin adıyla
çıkardığı gazetede ulusal direnişi destekleyen yazılar yayımlandı. Gazete, bir
süre sonra yeniden Tanin adıyla çıkmaya başladı.
Gazete, savaş
yıllarında ulusal direnişi desteklese de halifeliğin kaldırılması, cumhuriyetin
ilanı gibi konularda Hüseyin Cahit’in tutumu nedeniyle Ankara hükümeti
tarafından muhalif bir yayın organı olarak kabul edildi. “Dinsel gericilik”
tehlikesine karşı Takrir-i Sükun Kanunu çıktıktan sonra 16 Nisan 1925’te
süresiz olarak kapatıldı.
 

Tan
Baskını’ndaki rolü
Tanin
Gazetesi, 1943-1947 arasında Hüseyin Cahit Yalçın tarafından yeniden çıkarıldı.
Yalçın’ın 3 Aralık 1945 günün gazetede yayımlanan “Kalkın Ey Ehli Vatan”
başlıklı makalesinde Tan Gazetesi’nin komünizm propagandası yapmakla suçlaması,
ertesi gün Tan Baskını’nın gerçekleşmesinde etkili oldu.
 

Tanin, 14
Kasım 1947’de 1542. sayısı ile yayın hayatına son verdi.
1.        ^ Nilüfer Uğraş, Osmanlı Basınında
Balkan Savaşları Sırasında Osmanlı Devleti’nde Yaşanan Siyasal Gelişmeler
(İkdam, Sabah, Tanin, Tercüman-ı Hakikat), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008


2.        ^ Faysal Mayak, Babanzade İsmail
Hakkı’nın Tanin’de Yayımlanmış Makalelerine Göre Osmanlı Devleti ve Dış
Politika (1911), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 3, Sayı 11,
Bahar 2010


Not : Öncelikle Arşivi açabilmek
için DJVU programını aşağıdaki linkten indirip kurmanız gerekiyor.
DJVU Reader: http://djvu.com/download/Sayı 1-97: http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/data/HTU2157-01/index.djvuSayı 98-172: http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/data/HTU2157-02/index.djvuSayı 173-246: http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/data/HTU2157-03/index.djvuSayı 247-325: http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/data/HTU2157-04/index.djvuSayı 326-402: http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/data/HTU2157-05/index.djvuSayı 403-476: http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/data/HTU2157-06/index.djvuSayı 477-550: http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/data/HTU2157-07/index.djvuSayı 551-625: http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/data/HTU2157-08/index.djvuSayı 626-704: http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/data/HTU2157-09/index.djvuSayı 705-776: http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/data/HTU2157-10/index.djvuSayı 777-840: http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/data/HTU2157-11/index.djvuSayı 841-910: http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/data/HTU2157-12/index.djvuSayı 911-960: http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/data/HTU2157-13/index.djvuSayı 961-1009: http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/data/HTU2157-14/index.djvuSayı 1010-1058: http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/data/HTU2157-15/index.djvuSayı 1059-1104: http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/data/HTU2157-16/index.djvuSayı 1105-1151: http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/data/HTU2157-17/index.djvu


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir