HULKİ CEVİZOĞLU : BİR SİYASİ GELENEK OLARAK
İTTİHAT VE TERAKKİ


E-POSTA
: hulkicevizoglu@cevizkabugu.com.tr


1
Kasım 1918’de İttihat ve Terakki Partisi kendisini fesh etti.


İttihat
ve Terakki tarihimizde çok tartışılan seveni olduğu kadar lanetleyeni de bol
olan bir siyasal organizasyondur.


Atatürk’ün
ittihatçı olup olmadığını da hâlen tartışılmaktadır.


*


Bu
konuya ben de eserlerimde zaman zaman yer verdim.


Atatürk
İttihat ve Terakki konusunda şöyle düşünüyordu:


“Bunlar
(düşmanlar-HC) cihan nazarında milli harekâtı kirletmek ve kendilerini
kurtarmak için zaman icabı kuvvetli bir silaha sahipti. Bu silah ise İttihatçılık
iftirası idi. Fakat gerek milli fiiliyatımız ve gerekse hükümetin
değiştirilmesinde gösterdiğimiz tarafsızlık cihan kamuoyunda sefil ihtiraslardan
ne kadar uzak olduğumuzu ispat etti.


Bize
İttihatçı diyenler unutuyorlar ki milli harekât bütün millet tarafından icra
edilmektedir.
Eğer işin içinde İttihatçılık olmak lazım gelse bütün
millet İttihatçılıkla itham edilmiş olur. “


Atatürk ittihatçı mı idi?


Kendisine
İttihatçı olup olmadığı sorulduğunda verdiği yanıt da şudur:


“Milletin
hep birlikte hakkını talep etmesine parti manevrası denir mi?
Demek
doğru mudur?
Canlandırılmasından en ziyade kaçınılan şey İttihat ve
Terakki Fırkası’dır.


İttihat
ve Terakki siyaseti itibariyle de iflas etmiştir. Öyle değil mi?


Anadolu
ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti’nin emeli ise o siyasetten dolayı bu hale
gelen zavallı memleketi ve toprakları meşru olmayan emperyalizm ve kolonizasyon
siyasetleriyle istila edip parçalamaya çalışan yabancı ve mütecaviz kuvvetlere
çiğnetmemek!. Bu düşünce ile hareket: eden bir cemiyet ruh ve sebep mevcudiyeti
itibarı ile kendisini feshetmiş olan İttihat ve Terakki Fırkası’nı tekrar
diriltecek kabiliyette değildir…


Bu
kadar açık bir şeye de İttihatçılığın canlandırılması iktidar mevkiine gelme
hırsı gibi iftiralar savurmak faziletkârlığa vatandaşlığa yakışmayacak bir
izansızlıktır.


Ben
kendi hesabıma takip ettikleri siyasetin vatan ve millete zararlı olduğunu
yüzlerine karşı söyleyip alenen muhalefette bulunduğum insanların ve
sistemlerinin tekrar iktidar ve geçerlilik mevkiine gelmesine ve neticede feci
akıbetleri şu anda hepimize kan ağlatan dünkü hallerin tekrar devam etmesine mi
çalışacağım? Bunu hangi aklı başında ve insafı yerinde adam düşünebilir? Böyle
bir düşünce mantıkla uzlaştırılabilir değildir!”


Yahya Kemal Beyatlı


İki
gün önce ünlü şairimiz Yahya Kemal Beyatlı’nın 61. ölüm yıldönümü idi.
*


1884
yılında Üsküp’te doğan Beyatlı 1 Kasım 1958’de 74 yaşında yaşama veda etti.


Onun
neredeyse tüm şiirleri belleklerimizdedir.


Sessiz Gemi Akıncılar Endülüs’te Raks Rindlerin Akşamı 26
Ağustos Hazan Bahçeleri Vuslat Açık Deniz Âheste Çek Kürekleri Ezan Kar
Musikileri Başka Bir Tepeden Eylül Sonu Süleymaniye’de Bayram Sabahı Rindlerin
Ölümü Mohaç Türküsü Erenköy’de Bahar Duyuş Ve Düşünüş Özleyen
ve
daha pek çoklarını bir çırpıda anımsarız.


EYLÜL
SONU


Günler
kısaldı. Kanlıca’nın ihtiyarları


Bir
bir hatırlamakta geçen sonbaharları.


Yalnız
bu semti sevmek için ömrümüz kısa…


Yazlar
yavaşça bitmese günler kısalmasa…


*


BAŞKA
BİR TEPEDEN


Sana
dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!


Görmedim
gezmediğim sevmediğim hiçbir yer.


Ömrüm
oldukça gönül tahtına keyfince kurul!


Sade
bir semtini sevmek bile bir ömre değer.


*


RİNDLERİN
AKŞAMI


Dönülmez
akşamın ufkundayız. Vakit çok geç;


Bu
son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç!


Cihana
bir daha gelmek hayal edilse bile


Avunmak
istemeyiz öyle bir teselliyle.


Geniş
kanatları boşlukta simsiyah açılan


Ve
arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan


Geçince
başlayacak bitmeyen sükûnlu gece.


*


ENDÜLÜS’TE
RAKS


Zil
şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı…


Şevk
akşamında Endülüs üç def’ kırmızı…


Aşkın
sihirli şarkısı yüzlerce dildedir.


İspanya
neşesiyle bu akşam bu zildedir.


LİNK : https://www.yenicaggazetesi.com.tr/bir-siyasi-gelenek-olarak-ittihat-ve-terakki-53776yy.htm