TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & NOSTALJİ

Filistin’deki
kutsal şehirlerin çevresinde yer alan köylerin temel geçim kaynağı büyük oranda
ekili tarıma ve hayvancılığı dayanmaktaydı. Bu bölgede kazalara veya sancaklara
uzak veya yakın olsun köylerin taşra yönetimi ve devlet merkezi ile olan
ilişkilerini Şeyhü’l-Karye denilen köy şeyhleri düzenlerdi. Yani Osmanlı
merkezi yönetimi ve Filistin’deki taşra idarecileri vergilerin toplanması başta
olmak üzere, asker celbi ve olabilecek asayiş olayları gibi hususlarda bu
kişileri muhatap alırlardı. Aynı zamanda köylerdeki asayiş ve sosyal nizamdan
da bu kişiler sorumlu tutulurdu. Köy şeyhlerinin bilinen bu özelliklerinden
dolayı üzerlerine yüklenen vazifeleri yapıp yapmadıkları, vergileri zamanında
toplayıp muhassıllara teslim edip etmedikleri ve en mühimi köyde güvenliği
sağlayıp sağlayamadıkları titizlikle takip edilirdi. Meydana gelen olumsuz
durumlarda varsa köydeki bir başka ailenin şeyhi köy şeyhi atanırdı. Bu
çalışmada E-Halil kazasına yakın bir bölgede bulunan Dura köyünde yaşayan iki
gurup arasında uzun zamandır var olan şeyhlik çatışmasının 1863 yılındaki
sebepleri, gelişimi ve sonuçları ele alınmıştır. Konu işlenirken İstanbul
Başbakanlık Osmanlı Arşivinde sadece bu hadiseye mahsus oluşturulan dosyadaki
belgeler kullanılmıştır.


DÖKÜMANI
BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir