HALEP’TE TÜRK
ORDUSU’NA İHANET


Mustafa Kemal Paşa bir müddet doktorların ısrarı
üzerine Viyana ve Karlsbad’da tedavi edildikten sonra 4 Ağustos 1918 tarihinde
İstanbul’a döndü. Padişah ölmüş yerine Vahdettin geçmişti. Mustafa Kemal Paşa
seyahatteyken ona yapmış olduğu telkinlerden bir netice çıkacağını umuyordu.
Padişah Başkomutanlığı doğrudan doğruya üstüne alabilir memleketini felaketten
kurtarmak çabasında bulunabilirdi. Fakat yeni Padişahtan hiçbir şey beklemek
doğru olmadığını anlamakta gecikmedi.


Suriye’de durum kötüydü. Alman generali geri
alınmış fakat yerine yine bir Alman generali getirilmişti. Mustafa Kemal
Paşa’yı tekrar Yedinci Ordu Komutanlığına tayin ettiler. İstanbul’dan hiçbir
ümidi kalmadığı için orduya faydalı olabilecek son görevlerini yapmak üzere
komutanlığı kabul etti ve Suriye’de Nablus’a gitti.


Cepheyi biraz dolaştıktan sonra gördü ki artık
her şey bitmiştir. İngilizler hücuma kalktıkları zaman yapabilecek hiçbir şey
kalmamıştır. Kendisi diyor ki:


-“Düşününüz yüzlerce kilometre uzanan bir cephe
üzerinde üç ordu. İsimleri ordu… Zayıf dağınık bir takım kuvvetler. ”


İlk işi elindeki kuvvetleri bir araya toplamak
olmalıydı. Karlsbad’da tam tedavi görmediği için de hastaydı. On beş gün
yatakta kaldı.


Bir gün kendisine İstanbul’dan gelen raporları
okuyorlardı. Bu raporlarda bir İngiliz esirin söyledikleri dikkatini çekti:


-“Bir daha okuyunuz” dedi.


Anladı ki İngilizler hemen o günler de bütün
cephe boyunca hücuma geçeceklerdi.


-“Biraz sonra ordu kurmay heyetini görmek
istiyorum” dedi.


Yatağından kalktı giyindi. İş odasına gelerek bir
ordu emri hazırlattı. Bu emirde düşmanın 19 Eylül’de hücuma geçeceğini
söyleyerek ordunun alacağı önlemlerin ne olacağını bildiriyordu. Ordusuna
verdiği emri Ordular Gurubunun başındaki Alman komutanına da yollamıştı.
Mustafa Kemal Paşa’nın tahminlerine inanmadı ve güldü.


Ama o kendi kuvvetlerine emirlerini verdi. 19-20
Eylül gecesi İngilizler top ateşiyle hücuma geçtiler Yedinci Orduların
sağındaki orduyu yardılar ve esir ettiler. Düşman süvarileri boş kalan cepheden
geçerek Gurup Komutanı Alman Mareşalinin karargâhını bastı. Komutan kendini güç
kurtarabildi.


Mustafa Kemal Paşa bin güçlük içinde nehirden
geçerek çöllerden aşarak ordusunu Şam’a kadar getirdi. Hemen sezdi ki şehir
Türkleri arkadan vurmak üzeredir.


Bu sırada ona Şam’daki Yedinci Orduyu başkasına
bırakıp Rayak’taki kuvvetlerin başına geçmesi için emir verdiler. Trenle
Rayak’a gitti. Kuvvetler darma dağınıktı. Askerlerini güvendiği subayların
idaresinde derledi toparladı.


Şam’daki komutan kuvvetleri bırakarak kaçmıştı.
Mustafa Kemal Paşa gördü ki orduda emir komuta kalmamıştı. Herkes başının
çaresine düşmüştü. Şam ve Rayak’taki kuvvetlerin hepsini kendi idaresine alarak
Halep’e doğru çekip kurtarmaya karar verdi. Kuvvetleri Halep’te topladı.
Yüzyıllardan beri Türklerin idaresinde yaşayan Filistin’i Suriye‘yi ve daha
önce de Hicaz’ı kaybetmiştik. Türklüğün Arap dünyasıyla artık alakası
kalmamıştı.


Kaynak:


ATAY Falih Rıfkı Babamız Atatürk 2. Baskı Doğan
Kardeş Matbaacılık İstanbul 1966 s. 54-57.