El
Cahiz, Türkleri Anlatıyor


Tanınmış Arap
müellifi El Cahiz şöyle der: 


“Hücum anında
Türklerden bin süvari, bin düşman atlısına ok atsa onların hepsini yere
sererler. Bu türlü hücuma hiçbir ordu dayanamaz. Türk, vahşi hayvana, kuşa,
insana, avının üzerine pike yapan kuşlara ok atar. O, hayvanını hızla sürdüğü
halde, önce arkaya, sağa ve sola, yukarıya ve aşağıya ok atar. Bir dağdan
inerken veya bir çukur vadinin içine girerken atını haricinin düz yerinde
sürdüğünden daha hızlı sürer. Türk’ün ikisi yüzünde, ikisi kafasının arkasında
olmak üzere dört gözü vardır. Türk hücum ettiği zaman şahsı, silahı, hayvanı,
hayvanın takımları ile ilgili her şeyi yanında bulundurur. Hızlı yürüyüşe,
devamlı yolculuğa, uzun gece yürüyüşlerine ve memleketler kat etmeye gelince,
bu hususta o cidden başarılıdır. Atını kendisi yetiştirir, tay iken kendisi
yetiştirir atının adını söylerse atı onu takip eder, koşarsa atı arkasından
koşar. Türk’ün ömrünün günlerini toplasan atı üzerinde geçen günlerinin daha
çok olduğunu görürsün. Altındaki hayvanı dinlendirmek isterse inmeden diğerine
biner. Türk hem çoban, hem siyasi, hem cambaz, hem baytar hem de süvaridir.
Hülasa, bir Türk başlı başına bir millettir.”


(El Cahiz,
(Tercüme: R. Şeşen), Hilafet Ordusunun menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri,
Ankara, 1967 s. 66)