SON DAKİKA

Yurtsever ve Açık Bilgi Platformu | Özel Büro İstihbarat Grubu Özel Buro

TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & MİTOLOJİ & SANAT TARİHİ & NOSTALJİ DÜNYASI

TARİH /// Ekrem Hayri PEKER : İkinci Batı Trakya Devleti

TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & MİTOLOJİ & SANAT TARİHİ & NOSTALJİ DÜNYASI
Bu haber 14 Ağustos 2020 - 0:00 'de eklendi.
Whatsapp Paylaş Telegram Paylaş

Ekrem Hayri PEKER : İkinci Batı Trakya
Devleti


1683 yılındaki İkinci Viyana kuşatması Osmanlı
İmparatorluğu’nun çöküş sürecinin başlangıcı oldu. Katolik dünyasının merkezine
yapılan bu saldırı Polonya’ya gibi nispeten etkimiz altındaki bir ülkenin de
oluşturulan haçlı seferine katılmasına sebep oldu. Rus Çarlığı’nın her geçen
gün bölgedeki Türk devletlerini yutarak büyümesini aymazlık içinde seyreden,
enerjisi İran’la sonuç vermeyen savaşlarla tüketen imparatorlun bu son hamlesi
sonun başlangıcı oldu. 1699 yılında Karlofça Anlaşmasıyla Osmanlının sınırının
tuna nehri oldu diyebiliriz. 1774 yılında imzaladığımız küçük kaynarca
anlaşması ikinci kırılma noktası oldu. Kırım Hanlığı’nı kaybettik. İmparatorluğu’nu
çöküşten Fransız ihtilalinin Avrupa’da yarattığı sarsıntı kurtardı. Rus Çarlığı
ve Avusturya-Macaristan İmparatorluklarıyla yaptığımız ve yenilgimizle biten,
Kırım Hanlığı’nın Rus çarlığına ilhakını onaylama dışında ciddi bir kaybı
olmadı. Napolyon’un 1798 de mısır’a saldırısıyla başlayan süreç 1811yılında
yapılan Avusturya-Macaristan imparatorluğu’nun Başbakanı Meternich’in
gayretiyle sınırlara saygı temelinde bir konsensus sağlandı. Gün geçtikçe
zayıflayan Osmanlı İmparatorluğu’nun Rus Çarlığı ve Avusturya imparatorluğu
gibi iki büyük düşmanından başka bir düşman daha çıktı; milliyetçilik. Topçuluk
da gerileme, tüfek kullanan piyadenin öne çıkması, ordunun disiplinsizliği,
teknikten uzaklaşması, bitmeyen ve sürekli kaybedilen savaşlar, bozulan ekonomi,
kiliselerin öncülüğündeki milliyetçilik hareketi Osmanlı İmparatorluğunda
ayrılıkçı isyanları başlattı. ilk isyanlar Sırbistan’da başladı.


Osmanlı vereni sisteminin bozulması, hukuk sisteminde
keyfiliğin yayılması, yeniçerilerin keyfi davranışlarının Sırp isyanının
tetikleyici olduğu konusunda tarihçiler hemfikirdir. Süreç otonom bir Sırp
bölgesinin ve Eflak eyaletinin kurulmasıyla sonuçlandı.


Kilisenin çabaları Mora’da Yunanlıların  isyanını
başlattı. Fenerli Rumların kurduğu Etnik-i Eterya Cemiyeti nin çalışmalarıyla
Mora/Poloponez yarımadasında Hristiyan Arnavutların çoğunlukta olduğunu,


Greklerin azınlık durumunda olduğu nedense tarihçiler
tarafından es geçilir. Sırp ihtilalinde bu denli görülmeyen veya kayıtlara
geçmeyen katliamlar bu ayaklanmada görülür. Mora’da yaşayan otuz bin Müslüman
halktan iki bin kişinin kurtulduğu çoğu Arnavut kökenli yazılıdır. Kadın ve
çocukların bir kısmı köle yapılmak için sağ bırakılır. Yabancı konsolosların
aracılığıyla teslim olan Preveze kalesindeki Müslümanlar Atina’daki Akropol’e
sığınan Müslümanlar verilen sözlere rağmen katliama uğrar. Balkanlarda
bağımsızlık hareketi, milli devletlerin kuruluşu etnik temizlik temelinde
yükselir. Mısır kuvvetlerinin yardımıyla isyan bastırıldı. Ancak Avrupalı
aydınların baskıları hükümetin üzerinde etkili olur. Osmanlı Donanması
Navarin’de yakılır ve Yunanistan’ın bağımsızlığı kabul edilir.


Eflak Beyliği’nde çıkan ayaklanmada katliamla başlar.
Türkler Asker, esnaf, köylü olduğuna bakılmaksızın öldürülürler. Ruslar destek
vermeyince isyan başarılı olmaz, kısa bir sürede bastırılır. Yunanistan2ın
başına Alman kökenli bir prens getirilir. Ancak İngilizler bu devleti
himayelerine alır. Napolyon savaşlarından sonra ele geçirdiği Venediklilere ait
adalar yeni devlete bırakılır(1862).


Yunan Devleti fırsat buldukça Osmanlılara
saldırır.1841’de Girit’te ayaklanma başlatır. Kırım Savaşı sürerken (1853-1856)
Teselya ve Epir bölgelerine saldırır, ancak İngiliz ve Fransız baskısıyla geri
çekilirler.


Girit’te 1866 yılında ikinci bir ayaklanma başlatılsa
da Osmanlılar tarafından bastırılır.1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Yunanistan
için bir fırsat olur. Berlin Antlaşması’na konulan bir maddeden faydalanarak
Teselya’nın büyük bir bölümü ve Epir bölgesinden bir bölge Yunanistan’a geçer.


1896’da Girit’te bir ayaklanma başlar. Ada da
çatışmalar sürerken 1897’de Osmanlı Devleti’ne saldırırlar. Kısa bir sürede
mağlup olsalar da masadan galip kalkarlar ve Girit Adası’nda özerk bir yönetim
kurulur. 1841 ve 1896 yılları arasında adada yaşayan Müslümanlar katliama
uğrar. Bir kısmı da Anadolu’ya göç eder. Ada 1908’de Yunanistan’a katılır.


Çok geçmeden 1912’de Balkan Savaşı patlak verir.
Balkanlar kan içinde kalır. Osmanlı orduları art arda yenilir. Yunan kuvvetleri
Selanik kapısına dayanır. O dönemde Selanik şehrinin yüzde 40’ı Müslüman,
yüzde40’ı Yahudi ve kalan yüzde 20 Rum, Arnavut, Bulgar gibi çeşitli halklardan
oluşuyordu. Bölgenin ticaret merkezi olan Selanik Osmanlı İmparatorluğu’nun en
zengin kentlerinin başında geliyordu, şehrin zarar görmesini istemeyen
Burjuvalar Şükrü Paşa’yı ikna ederek tek bir silah atılmadan şehrin teslimini
sağlarlar.


Bulgar kuvvetleri Batı Trakya ve Edirne’yi işgal
ettiler, Birinci Balkan Savaşı ve İkinci Balkan Savaşı sonrası yaşananları
biliyoruz. Birkaç cephede savaşan Bulgar kuvvetlerine karşı Enver Paşa
komutasındaki gönüllü kuvvetler Edirne’yi kurtarır. Süleyman askeri Kuşçubaşı
Eşref ve Sami Beyler, Yakup Cemil gibi daha sonra Teşkilat-ı mahsusa da görev
almış kahramanlar yöredeki Bulgar kuvvetlerini art arda bozguna uğratarak
Stuma-Karasu’na kadar olan yöreyi kurtarıp Batı Trakya Türk Cumhuriyeti
Devleti’ni kurar. Yunanistan, Fransa ve Bulgaristan bu ülkeyi tanırlar.


Belki ismi cumhuriyet oluşundan belki İttihat ve
Terakki içindeki çekişmeler, Balkan Savaşı’nda arabulucu olan devletleri
küstürmemek sebebiyle bu Cumhuriyet’i tanımadılar ve yıkılması için çaba sarf
ettiler. Batı Trakya Cumhuriyet’i Cemal Paşa’nın baskısıyla yıkıldı ve Batı
Trakya Bulgaristan’a teslim edildi. Konuyla ilgili çok sayıda yayın olduğu için
burada noktayı koyalım.


Bu belgesel, Batı Trakya Cumhuriyeti’nin 100. yılı
anısına 2013 yılnda yapılmştır.


[youtube_sc url=https://youtu.be/Ay-yXg4DFzs]

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

TÜM KATEGORİLER
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER