E. Amiral Türker Ertürk
: Çanakkale Savaşı’nda Osmanlı donanması neden yoktu ??

Çanakkale Savaşları’nın ilk bölümü
deniz savaşıydı. Denizciler bir şekilde savaş sahnesinde vardı ama, Osmanlı
Donanması ortada yoktu. E. Amiral Türker Ertürk yazdı

Bugün; Çanakkale Deniz Zaferi’nin
101’inci yıldönümü! Bu yazıyı size, konferans için davetli olduğum Hamburg’a
uçakla seyahatim esnasında yazdım. Ne tesadüf ki; geçen yılda, 100’üncü
yıldönümünde yine Almanya’da, ama başka bir kentte, Bremen’deymişim. Hatta o
konferanstan sonra, Osmanlı’nın I.Dünya Savaşı’na girmesinin görünürdeki nedeni
olan, Alman Amiral Souchon’un Bremen’de bulunan mezarını ziyaret etmiştim.

Esasında Çanakkale, I. Dünya
Savaşı’nın çok sayıda cephelerinden sadece biriydi. Bu savaşa; 29 Ekim 1914’de
gönderlerine ay yıldızlı bayrak çekilmiş ve personeline fes giydirilmiş Goeben
(Yavuz) ve Breslau (Midilli) harp gemilerinin bulunduğu ve Alman Amiral Wilhelm
Anton Souchon’un (1864-1946) komutasında bir filonun, Karadeniz’de Rus limanlarını
bombardıman etmesi sonucunda girdik. Sonrasında; İngiltere, Fransa ve Rusya,
Osmanlı’ya savaş ilan etti.

KİM KİMİN KOLUNA GİRDİ

Osmanlı, gerçekte bu savaşın dışında
kalamazdı. Çünkü; emperyalizm tarafından paylaşılmak istenen coğrafyanın
üzerinde oturuyordu. Hastaydı, üretemiyordu, topraklarını ve halkını
yönetemiyor, refah ve mutluluk veremiyordu. Ayrıca; hala dinsel düşünme
dönemindeydi, Avrupa’yı Avrupa yapan bilimsel ve akılcı düşünce sistemine
geçememiş ve bunun tabii sonucu olarak, Sanayi Devrimi’ni yaşayamamış ve
ıskalamıştı.

Almanya; birliğini geç kurduğundan
(1871), Avrupa merkezli emperyalizmin küresel paylaşımında çok geri kalmıştı.
Bu nedenle; dikkatini ve ilgisini henüz fiili olarak paylaşılmayan Osmanlı
coğrafyasına teksif etti. Bu nedenle; Alman İmparatoru II. Wilhelm tahta
çıktıktan bir yıl sonra İstanbul’a geldi ve II. Abdülhamit’i ziyaret etti.
Wilhelm; 1898’de İstanbul’a yine geldi, arkasından Kudüs’e gitti; “İslam
Alemi’nin ve Halife’nin koruyucusuyum” mesajını vermeye çalıştı. Bu maksatla,
II. Abdülhamit’le kol kola girmiş fotoğrafları dağıtıldı. Fotoğrafta
II.Abdülhamit, Wilhelm’in koluna girmişti. Bu fotoğrafta verilen mesaj çok
netti; “Koruyucunuz ve haminiz biziz”. Wilhelm son İstanbul
ziyaretini ise; Sultan Reşat döneminde, 1917’de yaptı.

100 YIL ÖNCESİNİN PLANI NASILDI

100 yıl öncesinin emperyalist
planının ilgi alanı; Viyana’dan Hindistan’a kadardı. Sanayi Devrimi’ni
gerçekleştirmiş güçlü Almanya, bu coğrafyaya egemen olmak istiyordu. Osmanlı
ile ilgisi, bu nedenleydi. Koruyordu, çünkü rakiplerine (İngiltere, Fransa,
Rusya) kaptırmak istemiyordu.

Almanya; zengin petrol kaynaklarına
sahip olduğu anlaşılan Ortadoğu ile Mısır ve Hindistan’a göz dikmişti.
Rakipleri; Mısır’ı ve Hindistan’ı elinde tutan İngiltere, İngiltere’den yana
taraf olan Fransa ve Anadolu üzerinden sıcak denizlere inmeye çalışan Rusya
idi.

VAHŞİ İSLAM İSYANI

Osmanlı’nın savaşa girmesinin
üzerinden henüz 15 gün geçmişti ki; 14 Kasım 1914’de, Padişah Fermanı ile
“Kutsal Cihad” ilan edildi. Buna Alman Cihadı da denir. Fikir babası;
Alman diplomatik çevrelerinde Ebu Cihad takma adıyla anılan, anadan Alman ve
babadan Yahudi diplomat, tarihçi ve arkeolog Maxvon Oppenheim idi. Almanlar
için Cihad, kendi ifadeleri ile “Vahşi İslam İsyanı”; öncelikle
İngilizler olmak üzere, Ruslara ve Fransızlara karşı başlatmak içindi.
Teşkilat-ı Mahsusa; Almanların isteği ile kuruldu, Alman parası ile finanse
edildi ve Almanların belirlediği hedeflere yönlendirildi.

Osmanlıların savaştığı tüm cepheler;
kendi çıkarlarının gereği olarak değil, Almanların çıkarlarının dikte ettiği
cephelerdi. Zaten Osmanlı, Genelkurmay Başkanı ve Donanma Komutanı ile
Berlin’in ve onun çıkarlarının emrindeydi. On binlerce vatan evladı; Sarıkamış,
Kanal ve Galiçya gibi cephelere Almanların isteği ile sürüldü ve yaşamlarını
kaybetti.

EGE ADALARINI NİÇİN KAYBETTİK

Tek bir istisna vardı; Çanakkale.
İtilaf devletleri; artık Osmanlı’ya son darbeyi vurmak, Ruslara yardım
götürmek, Osmanlı’nın kalbi olan İstanbul’u ele geçirmek, savaştan önce
yaptıkları gizli paylaşım antlaşmalarına göre Osmanlı’yı paylaşmak için,
donanmaları ile 19 Şubat 1915’de Çanakkale Boğazı’na saldırdılar.

Çanakkale Savaşları’nın ilk bölümü
deniz savaşıydı. Denizciler bir şekilde savaş sahnesinde vardı ama, Osmanlı
Donanması ortada yoktu. Çünkü örümcek kafalı dini-darlarımızın yere göğe
koyamadığı II. Abdülhamit; korkuları ve vesveseleri yüzünden,Osmanlı
Donanması’nı Haliç’e kapatarak yok etmişti. Bu yüzden Osmanlı Donanması; sadece
Çanakkale’de değil, 1897 Osmanlı-Yunan, 1911 Trablusgarp, 1912 Balkan ve
1919-1922 İstiklal Savaşları’nda da yoktu. Ege Adaları’nın tamamını, donanmamız
olmadığı için kaybetmiştik.

ANAFARTALAR KAHRAMANI

Çanakkale Boğazı; emsalsiz düşman
donanmasına karşı, başarı ile ve kahramanca savunulur. 7-8 Mart
gecesi;Nusrat’ın döktüğü mayınların da yaptığı katkıyla,18 Mart 1915’de son
defa boğaza yüklenen itilaf donanması püskürtülür, ağır hasar ve kayıplar
vererek geri çekilirler. Zafer kazanılmıştır ama düşman,Çanakkale’yi bir defa
daha zorlamak istemektedir.

Bu sefer, 25 Nisan
1915’de,Gelibolu’ya çıkarma yaparlar. Tarihin en kanlı savaşları olur burada.
Türk Askeri yeniden rüştünü ispatlar. 19. TümenKomutanı ve Anafartalar
Kahramanı Yarbay Mustafa Kemal;bir güneş gibi doğar ve Kurtuluş Savaşı’nın
doğal liderliğine giden yol açılır. Sonunda düşman,9 Ocak 1916’da Çanakkale’de
ikinci defa yenilerek, çeker gider.

TARİHİN AKIŞI DEĞİŞİR

Esasında;Çanakkale’de hem tarih
yazılır, hem de tarihin akışı değiştirilir. Ruslara yardım gidemeyince, 1917
Ekim Devrimi’nin önü açılır. Ruslar; emperyalist şer cephesinden çekilir, gizli
bölüşüm anlaşmalarını açıklarlar ve daha sonra yapacağımız İstiklal Savaşı’nda
bize destek verirler.

ÇanakkaleKahramanlarımızıbir kez daha
saygı ve minnetle anıyor, halen devam eden iç güvenlik harekatında ve terör
saldırılarında şehit olan ve yaşamını kaybeden askerlerimize, polislerimize ve
sivillerimize rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Saygılar sunarım.

E. Amiral Türker Ertürk
Odatv.com