18. yüzyılda Aydınlanma Çağı boyunca fikir, sanat ve bilim insanları gibi
bazı hükümdarlar da çağın getirdiği ilkeleri benimsemiştir. Hatta Avusturya İmparatoru
II. Joseph, Prusya Kralı Büyük Frederick bunlar içerisinde başı çekmiştir.
Aralarında Büyük Katerina’nın da bulunduğu bu hükümdarların “Aydın Despotizmi”
adı da verilen anlayışları ülkelerinde birçok yeni gelişmenin önünü açmıştır.
Bu aydın despotlar bir taraftan aydınları destekleyerek yeniliklere kapı
aralarken bir yandan da demir yumrukla ülkelerini idare etmeyi bilmiştir.
İkinci Katerina, gerçekleştirmiş olduğu diğer reformların yanı sıra, Rusya’da
kadın eğitimine yönelik yapmış olduğu çalışmalar ile dünyada kadın eğitiminin
öncü simalarından birisi olmayı başarmıştır.


Bu çalışmada İkinci Katerina’nın Rusya’daki kız çocukların eğitimi için
1764’te açtığı “Soylu Genç Kızlar Enstitüsü”, diğer adı ile “Smolniy
Enstitüsü”, ele alınmıştır. Çalışmada ağırlıklı olarak Rusça ve kısmen Türkçe
kaynaklardan yararlanılmıştır. İlk olarak Birinci Petro’dan İkinci Katerina’ya
kadar geçen süre zarfında Rusya’nın eğitim sürecinin geçirmiş olduğu evre ele
alınmış; ardından da Smolniy Entitüsü değerlendirilmiştir. Böylece Rusya’da
açılan bu kadın eğitim kurumunun o tarihlerde yerine getirdiği misyon ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Günümüzde zaman zaman Türkiye’de de tartışılan
kadınların kendilerine özgü eğitim kurumlarında eğitim alması fikrinin ortaya
çıkma nedenleri Rusya özelinde aktarılmıştır.


DOKUMANI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.