Cialis 20 Mg Cialis Viagra Satış Cialis 5 mg Viagra sipariş elektronik sigara

Çanakkale Savaşı’nda Trakya


  • Kıymet KARA [1]


Balkan
savaşları ve takip eden kara günlerde Trakya’nın oynadığı rol unutulmaz. Bir
yandan acı savaş, bir yandan göçler, bir yandan imkansızlıklar belimizi
bükerken, bir yandan da yaşama direnci, bağımsızlık ve özgürlük azmi
filizlenir.


Osmanlı
İmparatorluğu’nun 1. Dünya Savaşı’na girmesine yol açan sebepler ve gelişmeler
bu kitabın ilgili bölümlerinde yer alıyor. O nedenle bu bölümü özet geçerek
gözümüzü yeniden Trakya’ya çeviriyoruz.


Çanakkale
Destanı, 1914 sonu – 1916 başı arasında, Çanakkale Boğazını geçerek İstanbul’u
ele geçirmek isteyen İtilaf Devletleri ile Osmanlı ordusu arasında yapılmış bir
bağımsızlık savaşıdır.


İtilaf
Devletleri Almanya’nın yanında yer alan Osmanlıyı etkisiz hale getirmek,
Rusya’nın boğazlardan rahatça geçebilmesini sağlamak amacıyla İstanbul Ve
Çanakkale boğazlarını ele geçirme planları yapıp, donanmalarını Çanakkale’ye
sürmüşler fakat hiç hesap edemedikleri bir bozguna uğrayıp ağır bir yenilgi
almışlardır. 1 Dünya Savaşının başlamasının akabinde Almanya ve Osmanlı
İmparatorluğu arasında ittifak anlaşması imzalanmış, Alman donanmasına ait iki
gemiye Osmanlı bayrağı çekilerek Rus limanları bombalanmıştır. Bunun üzerine
Rusya  İtilaf Devletleri ile birlikte hareket ederek Osmanlı’ya karşı
savaş ilan etmiştir. İlk bakışta Osmanlı’nın  savaşa Almanya tarafından
itildiğini düşünebiliriz. Ancak gelişmeler göstermiştir ki, Osmanlı’nın da bu
savaşa girmekten, daha doğrusu bir bağımsızlık savaşı vermekten başka çaresi
yoktur.


Bu
savaşın Türk tarihinde önemi ve yeri çok büyüktür. Tarih boyunca Türkler hep
savaş veren hep mücadele eden bir millet olmuştur. Tam düşmanları artık bunlar
iflas etti artık bu sefer yok edeceğiz diye kapımızı çaldıklarında hep kapı
yüzlerine çarpmıştır. İşte Çanakkale’de bunların en önemlilerinden birisidir.
Modern silahlarla donatılmış ordunun karşısında, ateş almaz tüfeklerle,
patlamaz toplarla, yalın ayak, aç bir mide ile kazanılmış bir zaferdir
Çanakkale. Mustafa Kemal gibi bir büyük insanın tarih sahnesine çıktığı, Seyit
Onbaşının 230 okka gülle ile koca gemiyi sulara gömdüğü, Kurşunların havada
çarpıştığı, Türk’ün kahramanlığının resmi bir vesika olduğu savaştır Çanakkale.


ŞANLI
57. ALAY’IN TARİHÇESİ


57.Alay,
Çanakkale Savaşı’nın başlangıcı olan Anzak Çıkarmasını durdurmak için 15 Nisan
1915 sabahı harekete geçen efsaneleşmiş Türk alayıdır.[2]


19.Fırkaya
bağlı üç alaydan biri olan 57. Alay, 1 Şubat 1915’de Tekirdağ’ın Yarkışla
mevkiinde kurulmuştur. 57. Alayın komutanı Hüseyin Avni Bey’dir.


22
Şubat 1915’te 19. Fırka komutanı olan Yarbay Mustafa Kemal tarafından 57. Alaya
törenle sancağı verilmiştir. 57. Alay, bir gün sonra, 23 Şubat 1915’te
Çanakkale’ye doğru yola çıkmış ve 25 Şubat 1915’te Eceabat’a gelmiş ve Maydos
Mıntıkasının korunmasında görev almıştır. 19. Fırka’nın 18 Mart 1915 Deniz
Savaşı’nın ardından kurulan 5. Ordu Komutanlığı’na bağlanmasının ardından 57.
Alay, yedek kuvvet olarak 26 Mart 1915’te Bigali Köyü’ne geçti. Bu tarihten 24
Nisan 1915 tarihine kadar 57. Alay, Yarbay Mustafa Kemal ve Binbaşı Hüseyin
Avni Bey tarafından sürekli eğitime tabi tutuldu ve Bigalı Köyü ve Turşun
bölgesinde askeri eğitim ve askeri tatbikatlar yaptı.


57.Alay
Bigali Köyü’ndeki eğitim ve tatbikatlarını sürdürdüğü sırada 5. Ordu tarafından
yeri değiştirilmek istendi fakat düşman kuvvetlere çıkartmaların yapılacağı
noktaya en yakın yerlerden biri olmasından dolayı Mustafa Kemal, 57. Alayın
Bigali Köyü’nde kalmasında ısrarcı oldu ve bunda da başarı sağladı. Böylece 57.
Alay, Bigali Köyü’nde kalmıştır.


25
Nisan 1915 sabahı, Mustafa Kemal, kendisine herhangi bir emir gelmiş olmamasına
rağmen düşman çıkartmasını haber alır almaz kişisel inisiyatifiyle
Conkbayırı’na doğru hareket etmiştir. Conkbayırı’na hareket eden 3 taburu ve
bir dağ bataryasını oluşturan yaklaşık 3000 subay ve askeriyle 57. Alay, bizzat
Mustafa Kemal’in yönetiminde kendisinden çok daha büyük bir düşman gücüne karşı
saldırıya geçmiştir.[3]


57.Alay,
çatışmalarda mevcudunun üçte ikisini kaybetmiş, savaşın ortasında takviye
edilmiştir. 13 Ağustos 1915’te 57. Alay komutanı olan Hüseyin Avni Bey,
karargâha düşen bir top mermisiyle şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Hüseyin
Avni Bey’in yerine atanan Binbaşı Hayri Bey, alayı Keşan bölgesinde
konuşlandırmış ve alay, eksikleri giderildikten sonra 19. Tümenle birlikte 15.
Kolordu bünyesinde Galiçya Cephesi’ne gönderilmiştir.


57.Alay,
Galiçya Cephesi’nde büyük yararlılıklar göstermiş, alayın mevcudunun çok büyük
bir kısmı buradaki çatışmalarda kaybedilmiştir. Mevcudu çok azalan ve sadece
1100 kişi kalan 57. Alay, cephe gerisine alınarak eksikleri giderildikten sonra
yeniden cepheye alınmıştır fakat Rusya’da patlak veren Bolşevik Devrimi’nin
ardından Galiçya Cephesi’ndeki savaş sona ermiştir. 15. Kolordu ise bu sefer
Sina ve Filistin Cephesi’ne yollanmıştır.


57.Alay
burada da çok faydalı olmasına rağmen İngilizler tarafından çembere alındığı
için mevcudu iki gün içerisinde sadece 260’a düşmüştür. Megiddo Muharebesi
sırasında ise 57. Alayın kalan mevcut esir edilmiştir.


Bu
kahramanların anısına o günden beri Türk ordusunda 57. Alay bulunmamaktadır.
57. Alay, dünya üzerinde en çok madalya sahibi olan alay olduğu için dünyanın
en kahraman alayı olarak nitelendirilmektedir.


27 PİYADE
ALAYI TARİHÇESİ


Alay 3
Ocak 1881 (21 Kanun-ı evvel 1296) yılında kurulmuştur. 1896 yılında ismi
Erzincan alayı olup, 4.Ordu’nun Tümeni’ne bağlıdır. Görev alanı
Erzincan-Rize-Diyarbakır’dır. Alay’ın üçüncü taburu Yemen’de çıkan ayaklanmayı
bastırmak için Yemen’e gönderilmiştir. 1911 yılındaki yeni teşkilatlanma
esasına göre lağvedilen 27. Alay yine aynı tarihte 9. Tümen’e bağlı olarak,
Lüleburgaz’da 3 Taburlu olarak yeniden teşkil edilmiş, Alay’ın yapısına bir de
makineli tüfek bölüğü katılmıştır.


Balkan
Harbi’nde 27. Alay


18/19
Ekim 1912 Balkan harbi sırasında diğer alaylarla birlikte bu harbe iştirak eden
27. Alay, Balkan harbi sırasında, henüz acemi erattan müteşekkil olmasına
rağmen üstün Bulgar birliklerine karşı Vize’de çok başarılı taarruzlar yaparak,
ilerlemesine rağmen, genel durum itibariyle diğer birliklerimizin aynı başarıyı
gösterememesinden dolayı kazandığı topraktan geri çekilmek zorunda kalmıştır.
Balkan harbi sonrası genel teşkilat bünyesinde aynen bırakılan 27. Piyade Alayı
merkezi Gelibolu olan 9. Tümen’e bağlı bir Alay olarak, Gelibolu’da ikamet
etmiştir.


Çanakkale’de
27. Alay


31
Temmuz 1914’de Seferberlik emri alan 27. Alay, üç piyade taburu ve bir ağır
makinalı tüfek bölüğünden ibaret olarak, Çanakkale’de göreve başlamış olup;
kıyı gözetleme ve savunma görevini ifa etmiştir. 9 Kasım 1914’de 27. Alay
komutanının Maydos mıntıka komutanlığına alınmasıyla boşalan Alay komutanlığına
25. Alay 3. Tabur komutanı Binbaşı Şefik Bey atanmıştır. 19 Şubat 1915’de 27.
Alay’ın tertibi değişmiş buna göre alay’ın 1 taburu Ağıldere-Arıburnu gerisinde
2 taburu Kabatepe’de 3 tabur Kumtepe ile Kabatepe arasında konuşlanmıştır. 27
Şubat 1915’de Alay’ın 3. Taburu Kirte’ye gönderilerek 26. Alay ihtiyatı olarak
görev yapmış, düşmanın ihraç teşebbüslerine karşı koymuştu. 25 Nisan Anzak
çıkarmalarında çok önemli bir görevi ifa eden 27. Alay düşmanın karaya çıktığı
04.30’dan ihtiyattaki 57. Piyade Alayının cepheye intikali olan saat 10’a kadar
geçen beş buçuk saatlik çok önemli bir vakti kazandırmakla kalmayıp; o gün
zarfında 900 askerini o toprağa defnetmiştir.[4] 8 Ağustos 1915’de Alay komutanı Şefik Bey
19.Tümenin komutanlığına getirilmiş ve boşalan 27. Alay’ın komutanlığına da Binbaşı
Halis Bey gelmiştir. Şüphe yoktur ki; kahraman 27. Alay Balkan harbinden elde
ettiği tecrübesini Çanakkale muharebelerinde cepheye çok iyi yansıtmış ve
muharebelerin seyri içinde çok önemli bir rol oynamıştır.


Kafkas
Cephesinde 27. Alay


Çanakkale
sonrası Alay esas kuruluşunda bulunduğu 9 Tümen’in emrine girmiştir. 16 Nisan
1916’da İstanbul’a gelen Alay buradan Kafkas Cephesinde verilen görevi ifa için
bulunmuş olup;  15 Eylül 1916 yılında yeni bir Kafkas teşkilatının
yapılanması üzerine, 27 Piyade Alayı 9 Kafkas Alayı kuruluşunda, 27 Kafkas
taburu adını almış ve komutanlığına Binbaşı Hüseyin Bey atanmıştır. Bu cephede
de birçok şerefli muharebelere katılmıştır.


Milli
Mücadele’de 27. Alay


22
Ekim 1920 tarihinde  Ayıntap yakınlarında bulunan 9 Maraş tümeni emrinde
bulunan Maraş alayına, komutasını Binbaşı Yusuf Ziya Bey’in yaptığı  27
Piyade alayı adı verilmiş, 2 taburdan müteşekkil olarak teşekkül ettirilerek
Maraş’ta bulunan Depo taburuna ise 3 tabur ismi verilmiş ve üç taburlu olarak
yeniden oluşturulmuştur. Gaziantep’in ünlü savunmalarında ve Fransızlara karşı
verilen mücadelede önemli bir rol oynamış olan alay 26/27  Kasım 1920’de
şehri savunanları kurtarmak maksadıyla yapılan saldırıda alay’ın en kahraman
subayları şehit oldular. 15 Temmuz 1921’de 27. Alay Batı cephesi komutanlığı
emrine girmek üzere, Maraş’dan ayrılarak, 8200 er mevcuduyla Sakarya tarafına
hareket etmiş olup  Sakarya muharebelerine katılmıştır. Tümenlerin lağvedilmesi
üzerine bağlı bulunduğu 9 Tümen’le birlikte o da lağvedilmiştir.


Kahraman
27. Piyade Alayı kuruluşu olan 1881 tarihinden Milli Mücadele sonuna kadar Türk
yurdunun savunmasında her muharebeye iştirak etmiş ve bulunduğu cephelerde
kahramanlık destanları yazmıştır.[5]


İKİ
ALAY ARASINDA KAHRAMANLIK REKABETİ


Serdar
Halis Ataksor’un yazdıklarından, 27. Alay ile 57. Alay arasında bir tatlı
rekabetin bulunduğunu anlamak da mümkün.[6]


Serdar
Halis Ataksor, konuyu şöyle özetliyor:


“Elimizdeki raporlarda gördüğümüz
önemli diğer bir husus ise, her iki Alayımız arasındaki tatlı rekabet
diyebileceğimiz öne geçme hırsı ve azmidir. Halis Beyin düşmandan geri aldığı
57 alay siperlerini bir ilmuhaber ile tescil ettirmesi ve bunu belki de
muharebeler esnasında 57 alaya karşı bir üstünlük vesikası olarak imzalatması
iki alay arasındaki tatlı rekabetin en somut delili olması açısından fevkalade
önemlidir Sadece bu hırs dahi, Arıburnu cephesinde düşmana karşı sağlam bir
duruşun olduğunu göstermektedir. Lakin Genelkurmay tarafından hazırlanan
Çanakkale Cephesi Harekatı adlı kitapın 565 inci sayfasında söz konusu hadiseler
anlatılırken “Halis Bey’in bir ilmuhaber karşılığında düşmandan geri alınan 57
alay siperlerini yine 57 alaya teslim ettiğinden” herhalde lüzumsuz görülmüş
olmalıdır ki hiç bahsedilmemiş olup; ve yine sayfa 569 da Düztepe’den Tümen
emri olarak Mustafa Kemal tarafından yazılan emirde söz konusu 31 ve 32
numaralı 57 alay siperlerinin düşmandan 27 ve 57 alayların müşterek taarruzları
sonucunda alındığı söylenmektedir. Oysa ki, resmi harp ceridesinde bu emrin 27.
alayın kahraman nefer ve subayları tarafından alındığı belirtilmektedir.”DİPNOTLAR


[1] Bu yazının özetlendiği kaynak: Kıymet Kara – Tayfun
Çavuşoğlu, “1915 Çanakkale Savaşı’nda Trakya”, Haber Ajansı Yayınları, 1.
Baskı, 2018, İstanbul


[2] http://www.canakkalesavasi.gen.tr/57.-alay.html


[3] 25 Nisan 1915 kara savaşlarının başlangıç günü. Bu
kitapta sayfa 175 ve sonrasında detaylarıyla yer almaktadır. Sayfa 180 ve
sonrasında ise 57. Alay’ın savaşa girişi anlatılmaktadır. 19. Tümen’e bağlı 57.
Alay ile 9. Tümen’e bağlı 27. Alaylar Arıburnu’nda kol kola girerek
savaşmışlardır.


[4] 27. Alay’ın kara savaşının ilk saatlerindeki durumu,
savaşa girişi, Alay Komutanı Şefik Aker Bey’in çırpınışları için bu kitabın
180’nci sayfası ve devamında anlatılmaktadır.


[5] Bu bölümün özetlenmesinde yararlanılan kaynak; Serdar
Halis Ataksor, http://halisataksor.com.tr/makale/7/27-piyade-alayi-tarihcesi
Serdar Halis Ataksor, M. Şefik Aker’in 19. Tümen komutanlığına atanmasının
ardından 27. Alay Komutanlığına getirilen Binbaşı Halis (Ataksor) Bey’in torunudur.


[6] Serdar Halis Ataksor, http://www.geliboluyuanlamak.com/479_canakkale-muharebelerinde-57-alay-ile-27-alay-arasindaki-rekabete-dair-anekdot-serdar-halis-ataksor.html
, yararlandığı kaynak: ATASE arşivi 27 Alay Harp Ceridesi, Genel Kurmay ATASE
askeri tarih yayınları, Çanakkale cephesi harekatı s. 569, 565Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler | hd film izle | film izle | film izle | 4k film izle | bets10 giriş

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet novagra satın al viagra satış