Berlin Kongresi (1878)


1878’de Almanya’nın
başkenti Berlin’de Osmanlı Devleti, Rusya,
İngiltere, Avusturya, Fransa, İtalya ve Almanya devletleri bir araya geldi.
Kongreye katılan her devlet kendi şartlarını öne sürdü.


Özellikle
İngiltere’nin öne sürdüğü şartlar Osmanlı Devleti için beklenmedik bir tablo
ortaya çıkardı. Osmanlı Devleti, İngiltere’nin Osmanlı çıkarlarının savunmasını
beklerken tam tersi bir durum ile karşılaştı. Bir ay süren çalışmalar
neticesinde 1878 Berlin Antlaşması imzalandı.
Berlin Antlaşması’na göre Romanya, Sırbistan ve Karadağ resmen bağımsız oldu.
Berlin Antlaşması’na
göre Osmanlı sınırları (1878)


Büyük Bulgar
Krallığı üç parçaya bölündü: Osmanlı Devleti’ne vergi verecek olan Bulgar
Prensliği, idari özerkliğe sahip Doğu Rumeli Eyaleti ve Osmanlı Devleti’ne
bağlı Makedonya oluştu. Bosna-Hersek, yönetimi geçici olarak Avusturya’ya
bırakıldı. Islahat yapılması şartıyla Makedonya, Osmanlı Devleti’ne bırakıldı.
Doğubayazıt’ın Osmanlı Devleti’ne verilmesi şartıyla Kars, Ardahan ve Batum
Ruslara bırakıldı.


1878 Berlin Kongresi’nde tartışılan ve
antlaşma hükümlerinde yer bulan bir diğer konu Ermeni Meselesi’dir. Avrupalı
devletler, Ermeniler için Doğu Anadolu’da ıslahatların yapılmasını istedi.
Kongre’de Girit Adası için Avrupalı devletler, adada Rumların lehine
düzenlemelerin yapılması istedi. Ermeni Meselesi, XX. yüzyılda Osmanlı
Devleti’ni meşgul edecek önemli siyasi gelişmelerden bir olacaktır.


Yüzyıllar
boyunca Osmanlı egemenliğini kabul eden ve Müslümanlarla iyi geçinen Ermeniler
üzerinde Avrupalı güçler yeni planlarını faaliyete geçirmeye başladılar.
Osmanlı Devleti, Kıbrıs’a İngilizlerin yerleşmesi karşılığında kendi lehine
kazanımlar elde etmeyi planlamıştı ancak tersi bir durum yaşandı. İngiltere
Kıbrıs’a kalıcı olarak yerleşti. Fransa, kongreden eli boş dönünce Kuzey
Afrika’daki Osmanlı toprağı olan Tunus’u işgal etmeyi açıkça dile getirdi.


Özetle, Avrupalı büyük
devletler Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma siyasetinden
vazgeçtiğini 1878 Berlin Antlaşması ile
açıkça ortaya koydu. Bu tehlikeli gidişat karşısında Osmanlı Devleti elindeki
seçenekleri değerlendirdi.


XIX. yüzyıl boyunca
“Denge Stratejisi” yürüten Osmanlı Devleti, Almanya ile siyasi ve askerî alanda
yakınlaşma dönemini başlattı. Berlin
Kongresi
’nde Almanya’nın Osmanlı Devleti karşıtı bir tutum sergilememesi
bu yakınlaşmada etkili olmuştu.


İLGİLİ PROTOKOL MADDELERİNİ GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN.