TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & MİTOLOJİ & SANAT TARİHİ & NOSTALJİ DÜNYASI & KUVAYI MİLLİYE


AZİZ ANTHONY ATEŞİNİN ORTA ÇAĞ AVRUPA TOPLUMUNA ETKİLERİ
Eskiçağlardan beri insanların en önemli geçim kaynağı
olan toprak, insanoğlunun hayatını kolaylaştırdığı gibi aynı zamanda da ciddi
hastalıklarla ölümlerine de sebebiyet verebilmekteydi. Yaşanan iklimsel
değişiklikler, bazı hayvan türlerinin bitkilere zarar vermesi ve bunların
sonucunda da ekolojik dengenin bozulması kıtlığı yol açmaktaydı. Bu kıtlık da
beraberinde salgın hastalıkları getirmekte ve bunlar yüzünden binlerce insan
ölmekteydi. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi kıtlık Avrupa’da da kendisini
zaman zaman hissettirmiştir. Kıtlığın yanında bazı tahıl ürünlerinin bolca
tüketimi de tedavisi zor olan hastalıkları tetikleyebilmekteydi. Ortaçağ
Avrupası’nda Hristiyanlıkla beraber yaygınlaşan çavdar üretimi sonrasında
bilhassa Kuzey Avrupa topraklarında bu nedene bağlı ölümlere sıkça
rastlanmaktadır. Tıptaki adı ile ergotizm olan ve halk arasında yaygın
kullanılışıyla Aziz Anthony Ateşi, çavdarmahmuzu ile kontamine olmuş çavdar
ekmeği yenmesi sonrası ortaya çıkan ve bu da uzuvların kangrenine, merkezi
sinir sisteminin işlevindeki rahatsızlıklara ve de sonuçta ölüme neden
olmaktaydı. Biz de bu çalışmada Aziz Anthony ateşi ve Ortaçağ Avrupası’an
tesiri hakkında bilgi vereceğiz.
DOKUMANI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.