TARİH


İşte iddialar
ve cevabı…


Atatürk’ün Gerçek Adı Kemal mi, Kamal mı?


Atatürk hakkında tartışılan birçok konu bulunmaktadır. Genellikle
araştırılmadan, kulaktan dolma bilgilerle tartışılan pek çok konu büyüyerek
Atatürk’ü karalama kampanyalarına dönüşmektedir.


Bunlardan biri de Atatürk’ün isminin Kemal mi, Kamal mı olduğu sorunudur.
Bu isim sorunun ortaya attığı tartışmalar ilginç bir şekilde Atatürk’ün Yahudi
olduğu iddiasına varacak kadar sapmıştır. Bu yazıda, asılsız iddialar Sinan
Meydan’ın Panzehir isimli çalışmasından bir kesitle açıklığa
kavuşturulacaktır. 


“Atatürk’ün Gerçek Adı Kemal Değil, Kamal’dır!” 


Atatürk bir Türkçe aşığıdır. 


Atatürk, 1934 yılındaki Soyadı kanununun –toplumsal amaçların yanında-
Türkçeyi güçlendirmek için bir araç olarak görmüştür. Bu çerçevede halkı
Türkçe soyadı kullanmaya özendirmek için önce kendisi ikinci adı olan Arapça
Kemal’i, Türkçe Kamal biçiminde yazıp söylemiştir.
Daha sonra Türkçe
Atatürk soyadını almıştır. Yetmemiş çevresindeki neredeyse herkese Türkçe
soyadları vermiştir.


Atatürk düşmanlığının “cahil milli sporu” haline geldiği bugünlerde
Atatürk’ün bir süre Kemal adını Kamal olarak yazıp söylemesi tartışma konusu olmuştur.
Buradan hareketle Atatürk’ün Yahudi olduğunu iddia eden ileri zekalılar bile
çıkmıştır.


Kamal konusunda Benoit  Mechin, Atatürk’ü anlattığı “Kurt ve Pars”
adlı kitabında şunları yazmıştır: “..Örnek olmak üzere de kendi ismi olan
Mustafa Kemal’i Kamal şekline soktu. Kamal Türkçe kale manasına geliyordu.
Sonra da Atatürk, yani Türklerin babası diye bir soyadı ald
ı.”


Şevket Süreyya Aydemir de Tek Adam adlı eserinde şöyle
açıklamıştır:


“Bilindiği gibi 19.9.1921’de Büyük Millet Meclisi ona Gazi sanını verdi. Adı
Gazi Mustafa Kemal oldu
. Türkçeleştirme hareketleri sırasında bir aralık Kemal
adını Kamal gibi
kullanma hareketleri görüldü. Buradaki Kamal kelimesi
galiba kale manasına alınıyordu. Nihayet Atatürk soyadı kanunlaştı.”


21 Haziran 1934’te 2525 sayılı Soyadı Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunun
uygulama zamanı yaklaşırken İsmet Paşa ve 22 arkadaşı Meclis Başkanlığına
verdiği tek maddelik bir kanun teklifiyle, “Kamal özadlı Cumhurbaşkanımıza
Atatürk soyadı verilmesi…
”ni istemiştir. Teklif oybirliğiyle kabul edilerek
Mustafa Kemal Paşa’nın öz adının Kamal (sonradan Kemal ve soyadının Atatürk
olması 2587 sayı ile kanunlaştırılmıştır.


Atatürk Kemal yerine Kamal adını ilk kez 4 Şubat 1935 tarihli bir seçim
bildirisinin sonunda kullanmıştır. İstanbul’da Dolmabahçe Sarayında kaleme
aldığı “Milletvekili seçimi dolayısıyla ulusa bildirisi”ni Kamal Atatürk
şeklinde imzalamıştır.  Söz konusu bildiri basına “Önderimiz Kamal
Atatürk’ün Ulusa Seçim Beyannamesi”
şeklinde yansımıştır.


Atatürk’ün Mustafa Kemal adı yerine Kamal Atatürk
adını kullanmaya başlamasının nedeni, Atatürk düşmanlarının iddia ettiği gibi
din düşmanlığı değil, Arapça karşıtlığı ve Türkçe sevgisidir.
Yani işin özü
din değil dildir, dil. Atatürk eğer dinsel gerekçelerle hareket etmiş olsaydı,
her şeyden önce kendisine verilen Gazi unvanını kullanmazdı. Ancak o, 1934
yılına kadar resmen, ömrünün sonuna kadar fiilen Gazi unvanını üstelik bir ad
olarak kullanmıştır. Hatta çevresindekiler çoklukla kendisine Gazi diye hitap
etmiştir.


Atatürk’ün soyu sopuyla uğraşan soysuzların acaba kaç
tanesi bu boyutta bir Türklük şuuruna, Türkçe aşkına sahiptir?


Sinan Meydan, Panzehir Gerçeğe Çağrı, İnkılap Yayınları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir