TARİH


Ne amaçla kurulmuştu, şimdi ne oldu…

Sağlam
temeller üzerine kurulan bu muhteşem eser artık hazır olduğunda sıra bağışa
gelmişti.
Bu düşünce ile çiftliklerinin ve mülklerinin devlete
devir işlemleri konusunda gerekli resmi belgelerin hazırlanması için Tapu
İdaresine direktif veren Ulu Önder, hazırlanan belgeleri imzalamak üzere
çiftlik içerisindeki Marmara Köşkü’ne 11.05.1937 günü teşrif ederler.Atatürk
devirle ilgili işlemlerden sonra Başbakanlık’a yazdığı 11.06.1937 tarihli bir
tezkere ile bütün tesis, hayvan varlığı ve demirbaşları ile beraber tasarrufu
Orman Çiftliği ile birlikte diğer çiftliklerini hazineye bağışladığını
bildirir.
Çiftliğin,
Atatürk tarafından hazineye bağışlanmasından sonra,
diğer
çiftliklerle birlikte kuruluşuna uygun bir şekilde yönetilmesi ve sürekli bir
gelişme yolunda örnek işletmeler halinde ilerlemelerinin sağlanması amacıyla
tarımsal bir devlet teşekkülünün kurulması gerekli ve yararlı görülmüştür.Bu
kuruluş 13.01.1938 tarihinde yürürlüğe giren 3308 sayılı kanunla “Devlet
Ziraat İşletmeleri” adı altında faaliyete başlamıştır. Kanunun belirlediği
esaslar çerçevesinde Orman Çiftliği’ de Devlet Ziraat işletmeleri Kurumuna
devredilmiştir.
Çiftliğin gelirlerine büyük katkısı olan ve Atatürk tarafından bu maksatla
kurulmuş olan Bira Fabrikası bu dönem içinde (31.07.1939) Tekel Genel
Müdürlüğü’ne devredilmiştir.Devlet Ziraat İşleri Kurumu’nun 28.02.1950 tarihinde kapatılması ile 1.03.1950
tarihinden itibaren yerine kurulan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
bünyesinde yer almıştır.[3]A.O.Ç.
için 24.3.1950 tarihinde 5659 sayılı (33) özel yasa çıkarılmıştır. Atatürk
Orman Çiftliği özel hukuk hükümlerine göre yönetilecektir.
Ama yasanın 10. maddesiyle A.O.Ç.nin “kanun yayımı tarihindeki sınırları
içinde bulunan gayrimenkullerin gerçek veya tüzel’ kişilere devir ve temliki,
kamulaştırılması özel bir kanunla izin alınmasına bağlıdır”
hükmü
getirilmiştir. Böylece küçülmeye başlayan AOÇ toprakları korunmak istenilmiştir.[4]Özel yasaların çıkmasına rağmen bu dönemde de A.O.Ç.’nin parçalanması devam
etmiş ve özellikle 6238 sayılı yasa Çiftliğin yağmalanması için bir kılıf
teşkil etmiştir. Bunlardan biri de Demokrat Parti iktidarı zamanında çıkartılan bu
yasa ile Atatürk Orman Çiftliği alanından yapı kooperatiflerine toplam 5070
hektarlık alan tahsis edilmesidir.
Günümüzde
Çiftliğin yapısı hızla bozulmakta, alanı giderek küçülmektedir. 2016 Mayıs ayı
içerisinde Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bulunan ve Atatürk’ün Çiftlik Evi
olarak bilinen Marmara Köşkü yıkılmış ve kamuoyu tarafından tepki toplamıştır
.[5] Tarihi ve kültürel miraslarımızdan olan
bu Köşkün hukuken yıkılmak yerine onarılması gerektiği halde yıkılması,
hükümetin hukuktan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir.Bununla
birlikte Atatürk Orman Çiftliği sınırlarındaki en büyük kaçak yapı olan (Kaç)Ak
Saray ise sivil toplum kuruluşlarının bütün hukuki itirazlarına rağmen bugün
maalesef Çiftlik sınırlarını işgal etmektedir.
Konuyla
başından beri mücadele eden Mimarlar Odası Ankara Şubesi ise mücadele sürecinde
yaşananları ve binlerce belgeyi bir internet sitesi aracılığıyla (www.aocmucadelesi.org) kamuoyuyla
paylaşmaktadır.


 

Kaynakça

Atatürk Orman Çiftliği Resmi İnternet Sitesi, http://www.aoc.gov.tr/index.php?view=gnl&nid=181,

Atatürk, Ankara Orman Çiftliği’ni Nasıl ve Niçin Kurdu?, Fazıl Dalay, http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-11/ataturk-ankara-orman-ciftligini-nasil-ve-nicin-kurdu,

Atatürk Orman Çiftliği’nin Hukuki Statüsü, Araş.Gör. Tülin Toros, Türkiye
Barosu Dergisi, 1992/1 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m1992-19921-997.

 


[1]
Atatürk Orman Çiftliği Resmi İnternet Sitesi, http://www.aoc.gov.tr/index.php?view=gnl&nid=181


[2]
Atatürk, Ankara Orman Çiftliği’ni Nasıl ve Niçin Kurdu?, Fazıl Dalay, http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-11/ataturk-ankara-orman-ciftligini-nasil-ve-nicin-kurdu


[3]
Atatürk Orman Çiftliği Resmi İnternet Sitesi, http://www.aoc.gov.tr/index.php?view=gnl&nid=181


[4]
Atatürk Orman Çiftliği’nin Hukuki Statüsü, Araş.Gör. Tülin Toros, Türkiye
Barosu Dergisi, 1992/1  http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m1992-19921-997


[5]
Atatürk’ün çiftlik evi olarak bilinen tarihi Marmara Köşkü yıkıldı, http://www.diken.com.tr/ataturkun-ciftlik-evi-olarak-bilinen-tarihi-marmara-kosku-yikildi/


BİLGETÜRK


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir