Efendiler, biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı
olduğumuz için değil, bilakis bu gibi yapılar din ve devlet düşmanı oldukları,
Selçuklu ve Osmanlı’yı bu yüzden batırdığı için yasakladık. Çok değil yüz yıla
kalmadan eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz göreceksiniz ki, bazı kişiler bazı
cemaatlerle bir araya gelerek bizlerin din düşmanı olduğunu öne sürecek,
sizlerin oyunu alarak başa geçecek, ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde
birbirlerine düşeceklerdir. Ayrıca unutmayın ki, o gün geldiğinde her taraf bir
diğerini dinsizlikle ve vatan hainliği ile suçlamaktan geri kalmayacaktır.” 7
Aralık 1927/Ankara