TARİH


Afşar hanedanlığının kurucusu,
Ortadoğu’da İran, Azerbaycan, Hindistan dolaylarında yaptığı fetihlerle tarihe
damga vuran bir komutandır Nadir Şah.(1688-1747)


Kurduğu imparatorluk, onu kısa sürede Ortadoğunun en güçlü hükümdarı haline
getirmiş ve bugün İran’ın en yetenekli kumandanı olarak kabul
edilmektedir.Nadir Şah, Horasan’da Afşarların bir obasına mensup olup,
babası genç yaşta ölünce annesi ile birlikte Horasanı yağmalayan Özbeklere
esir düşmüştür.
Annesi bu esarette ölünce Özbeklerin elinden kaçmış ve
Horasan’a geri dönmüştür. Burada Köse Baba Ali Bey’in hizmetine girmiş ve daha
sonradan onun kızıyla evlenmiştir. 1723 de Ali Bey ölünce onun
yerine Afşar Türklerinin başına geçmiştir. Kısa zamanda İran Şahı
ile çeşitli mücadelelerde bulunmuş ve kısa zamanda yükselmiştir.

Nadir Şah çevresindeki Türkmenler ve Afşarları toplayarak 1726 da
İran Şahı 2. Tahmasb’ın idaresine girer ve başarılarıyla başkomutanlığa kadar
yükselir. 2. Tahmasb’ın Osmanlı ile anlaşmasını onaylamayarak onu tahtan
indirir. Daha sonra bir Kurultay toplanır ve kendisine Şah olması
önerilir. Kurultayda anlaşmayı kabul eder yalnız şartları vardır. Bu şartlar
ise Caferiliğin ön plana çıkarılması, Şiilin ülkede hüküm süren etkinliklerinin
azaltılması olmuştur. Bu şartlar kabul edildikten sonra


Nadir Şah İran Şahı olur.


Nadir , İran Şahı OluyorYaptığı mücadeleler sonucunda İran’da Safevi hakimiyetine
son vererek 1736 da iktidarı ele almış ve İran’da Türk hanedanı olan Afşar
Türklerinin hakimiyeti başlamıştır.Nadir Şah ülkenin başına geçtiğinde İran kötü bir konumdaydı ve
Şiiler ile Sünniler arasında yıllardan beri süregelen ihtilaflar bulunmaktaydı.
Nadir Şah bu durumu ortadan kaldırmak için Caferiliğin beşinci mezhep
olarak sayılması için yoğun bir çaba da bulunmuş,
Osmanlı ile irtibata
geçmiştir. Şiiler ve Sünniler arasındaki ihtilafları ve ayrılıkları gidermek
için toplantılar yapmış, dört halifeye ülkeden sökülmesini engellemeye
çalışmış, Aksi davrananlara cezalar verileceğini söylemiştir.

Nadir Şah, Şah İsmail’in başlattığı Şii anlayışının daha katı düzeyini,
ülkeden silip yerine Caferi anlayışını getirmeye çaba sarf etmiştir. Bu
hareketleri daha sonradan İran’ı sünnileştirme çalışmaları şeklinde
eleştirilmiş olsa da Nadir Şah’ın amacı, başından beri Sünniler ve Şiiler
arasındaki Ayrılığın bitirmek olmuştur.


Nadir Şahı dünya savaş tarihinde üst sıralara Taşıyan savaşları
Osmanlı ile yaptığı mücadeleler ve özellikle Hindistan’a yaptığı sefer sonucunda
Babür devletine yenmesi olmuştur.
İran’ın sınırlarını Güney ve Doğu
yönünde oldukça genişleten Nadir Şah, yaptığı başarılı savaşlar neticesinde
doğunun Napolyon’u ya da 2. İskender şeklinde anılmıştır.Nadir Şah Neden Öldürüld


Nadir Şah Hindistan seferi ardından
oldukça büyük bir ganimet ile dönmüş
ve
Halka 3 yıl süreyle vergi alınmayacağını müjdelemiştir. Ancak daha sonra
Osmanlı ve Ruslar ile Kafkaslarda bir mücadeleye girişir. Bu yeni açılan cephe
yeni bir gider yolu olmuştur. Bu sebepten affedilen vergilerin tekrar
alınacağını söyleyince halkta huzursuzlar sebep olmuştur. Bunun üzerine vergi
memurlarının ülkede kötü davranması ve Şah İsmail’in Şii yanlısı hareketlerinin
devam etmesi, isyanlara sebep oldu. Bu isyanları Nadir Şah ve
emrindekiler çok sert şekilde bastırmaya çalışmışlardır. Nadir Şah
Daha sonra kendi emrindeki komutanlar tarafından suikasti kurban gitmiştir.
(Fethabad-1747)


Bozkırların Yenilmez komutanı olarak
tarihe geçen Nadir Şah
, Caferiliğin
beşinci mezhep sayılması Şii ve Sünniler arasındaki çatışmaların giderilmesi
gibi sosyal anlamda yaptığı çalışmalar ve başarılı savaşlar sayesinde bölgede
Osmanlı ve Rusya
karşı İran’ın yükselmesi gibi faaliyetleri sayesinde
tarihe geçmiştir.


Nadir Şah Osmanlı ile iyi ilişkiler
kurmuş, bölgede ki Kürt aşiretlerinin de büyük desteğini kazanmıştır.
Onun ölümünün ardından kurduğu imparatorluk kısa sürede
dağılmıştır. Hindistan seferi ile Babür İmparatorluğuns büyük bir darbe
indirmiş ve bu darbe ile Hindistan Bölgesi’nin İngiliz hakimiyetine geçmesi
kolaylaşmıştır.Nadir Şah İran’da kültürel ve sosyal alanda yaptığı Islahatların
yanısıra İngilizlerden aldığı gemilerle de İran’ın donanma ile
kavuşmasını sağlamıştır.
Hindistan’da Sih bölgesinde yaptığı
katliamlarla da  tarihe kanlı bir komutan olarak Geçse de genel anlamda
İran’ın yükseltmesinde Fars ve Dünya Tarihçileri tarafından iyi bir devlet
adamı olarak anılmaktadır. Hindistan Seferi’nin ardından Babür İmparatoru
Muhammed Şah ve Nadir Şah arasındaki görüşmede iki hükümdar Türkçe
konuşmuşlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir