Anasından Emdiği Süt Burnundan Geldi !!! DEYİMİ NEREDEN GELİR
???


Alıntı: İsmail Ülgen Cin, Sun Savunma Net, 12 Mayıs 2020


‘‘Anasından Emdiği Süt Burnundan Geldi’’ deyimini çok duymuşsunuzdur.Peki, bu deyimin, içinizi titretecek acı kaynağını
biliyor musunuz?
Osmanlı’da kardeş ve bebek katliamının son bulması…Osmanlı 1389’da başlayan kardeş katliamını 1603’e
kadar 214 yıl kesintisiz ve sistemli devam ettirdi.
Bu süre içinde tahta geçen padişahlar kundakta dahi olsalar,
kardeşlerini büyük bir soğukkanlılık ve vahşet duygusuyla katlettiler.
Öylesine bir katliamdı ki bu, sadece kardeşlerini
değil, kardeşlerinin karılarını, varsa çocuklarını, amcalarını, onların
karılarını ve çocuklarını hatta babalarını öldürmeye kadar vardı iş.
Tarihin hiçbir döneminde kendi aile ve akrabasına bu
derece bir vahşeti
yasalaştırıp
, meşrulaştırarak
sistemli hâle getiren bir başka insan topluluğu görülmedi.
Dinî çevreler kimi kez cılız itirazlar etseler de genelde bu katliamı ya
görmezden geldiler ya da onaylayan fetvalar verdiler.
Ayrıca bu katliamı yapan padişahların bir kısmının İslâm halifesi olduğuna
dikkat edilmelidir.
Bu 214 yıl tarihe utanç yılları olarak yazıldı.Ama son bir vaka var ki, hepsinden daha vahşiydi.29 yaşında tahta geçen III. Mehmet (1595-1603),
sadece dördü yetişkin olup, içlerinde daha henüz kundaktaki çocukların da
bulunduğu 19 kardeşini
tahta çıktığı günün gecesi boğarak öldürttü.
Olay o kadar vahşiydi ki, kundaktaki şehzadeleri
boğmaya giden cellâtların bile ağladığı rivayet olunur.
Bebeklerden birisi cellâtların geldikleri o anda
annesinden süt emmekteydi.
Cellâtlar, bu bebeğin minicik boğazına çöktüklerinde,
az önce emdiği süt burnundan geldi.
İşte “anasından
emdiği süt burnundan geldi”
deyiminin kaynağı bu cinayettir.
Dört yaşındaki bir diğer kardeşi, cellâtlar
geldiğinde mısır koçanını dişlemekteydi.
Sağır ve dilsiz cellâtlar orada da görevlerini yerine
getirdiler.
Bu çocukların anneleri, eşleri, olanların eşleri de
aynı vahşetle ile öldürüldü.
Hızını alamayan III. Mehmet, öz oğlu şehzade Murat’ı da
boğdurttu.
III. Mehmet 1603’te 37 yaşında obezitenin getirdiği
sorunlar yüzünden öldü.
Yerine 13 yaşındaki oğlu I. Ahmet tahta geçti.Aynı gün biat töreni yapıldıktan sonra III. Mehmet’in
tabutu cenaze namazı kılınmak üzere Ayasofya’ya götürüldü.
Fakat daha 13 yaşında bir çocuk olan oğlu I. Ahmet
cenazeye katılmadı.
Herkes şaşkındı padişah yokken cenaze namazını nasıl
kılacaklarını bilemediler.
Şeyhülislam, yanına birkaç kişi alıp padişahı davet
etmeye gitti.
İçeri girdikleri zaman, padişahı perdeleri çekilmiş
bir odada ayakta bekler buldular.
Şeyhülislam’ın, babasının cenaze namazını kılmak için
yaptığı davetini şu sözlerle geri çevirdi:
“Taht sahibi
olmak için 19 kardeşini ve bir oğlunu öldüren adam, babam da olsa katildir. Ben
katil bir adamın cenaze namazını kılmam.
Varın siz kılın ve
defnedin.”
I. Ahmet, bu şahane protestosu ile yetinmedi ve 214
yıldır süregelen geleneği, kardeş katli denen vahşeti ve insanlık ayıbını da
sona erdirdi.