Tanzimat
Dönemi’nde Osmanlı Devleti yaptığı reformlarla Avrupa devletler sistemine dâhil
olmayı amaçlamıştır. Batılılaşma yönünde atılan adımlarda zaman zaman aşırıya
kaçılmış ve devlet bundan zarar görmüş, halkta da devlet ricaline karşı
kızgınlıklar meydana gelmiştir. Bu dönem, devlet adamları arasında çekişmelerin
oldukça fazla olduğu; israf, iltimas ve rüşvetin önünün alınamadığı, Avrupa
devletlerinin müdahalelerinin önüne geçilemediği bir zaman dilimine denk
gelmektedir. Adeta, iktidarda kalmanın herhangi bir devletin desteğine bağlı
olduğu bir devir yaşanmıştır. Bu çalışmanın amacı, bütün bu yaşananları dönemin
bizzat şahidi olan ünlü vakanüvis Ahmet Cevdet Paşa’nın objektif bakış açısıyla
anlatmaktır. Ayrıca, onun verdiği bilgiler ışığında, Tanzimat Dönemi devlet
ricalinin nasıl bir zihniyete sahip olduğunu ortaya koymaktır.


DÖKÜMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet