TARİH


Abdülhamit’i
bir de böyle dinleyin..
2.
Abdülhamit’in tahttan indirilmesinde önemli bir rol oynayan ve 1913’te suikast
sonucu öldürülen Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’nın 31 Mart gerici ayaklanmasını
bastırmaya giderken askerlerine yaptığı konuşma, bugün Abdülhamit güzellemeleri
yapanlara cevap niteliği taşıyor.
İşte Mahmut
Şevket Paşa’nın o tarihi konuşması:
“Kardaşlar,
Yüzbinlerce
şühedanın kanı pahasına kazanılan meşrutiyetimizi mahvedip yerine yine
istibdatı ikame etmek üzere İstanbul’da, o köhne Bizans’ın Yıldız burcunda
ikamet eden baykuş, insan kanı emmekten, öksüz yetimlere gözyaşı döktürmekten
mütezelli olan haris, 600 senelik muhteşem, muzaffer bir milletin tarihini,
ecdadın namusunu lekeleyen o insan kıyafetindeki canavar, İstanbul’da avcı
taburlarını iğfal ettirmişti, para mukabilinde namuslarını satan o alçaklar da
sair muti askerleri cebren ve kal’an isyanlara iştirak ettirmişler. Orada ne
kadar hamiyetli kardaşlar, ne kadar genç mektepli zabitler varsa cümlesi birer
suret-i feciyede şehit ediliyorlar.
İşte,
bu şühedanın içinde Asar-ı Tevfik zırhlısı kapudanı Ali Kabuli Bey de var.
İstanbul’un erbabı namusu pencerelerden bile bakmaya cesaret edemiyorlar.
Makarr-ı hilafet kan ağlıyor. Payitaht bizden, ordudan, imdat bekliyor. Vatan
gidiyor, millet mahvoluyor. Ne duruyoruz? Bizde cesaret, bizde hamiyyet yok mu?
İşte
ben, tekmil servetimi ordunun masarrıf-i iftihariyyesine hayatımı, hayatımı da
vatana feda ediyorum. Hürriyetin istihsali için benimle beraber İstanbul’a
gidecek içimizde çok kahraman var. Paşa, kumandan hepimiz gideceğiz. Cümlemiz
sana diren olacağız. Kanımımzın son damlasını vatanın, Meşrutiyet’in istihsali
için dökmekten, bu uğurda güle güle can vermekten ictinap eden içimizde bir
kişi yoktur. Hepimiz hazırız, emrinize muntazırız.
Öyleyse
ordu marşı çalarak eyyyy…”
* * *
Mahmud Şevket
Paşa 31 Mart Olayı öncesindeki ses kaydını AYDINLIK gazetesi üzerinden dinlemek
için: http://aydinlik.com.tr/abdulhamiti-bir-de-boyle-dinleyin
Aynı ses
kaydını YOUTUBE üzerinden dinleme için: https://www.youtube.com/watch?v=ElPPg21Dtjg


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir