‘ABDÜLHAMİD YAHUDİLERİN FİLİSTİN’DEN TOPRAK ALMASINA
İZİN VERDİ’
 

17:21 28.08.2017
Tarihçi Doç. Dr. Sezai Balcı
ile Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu ikilisi tarafından Başbakanlık Osmanlı
Arşivi’ndeki belgelerin gün yüzüne çıkartılmasıyla hazırlanan
“Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu” başlıklı çalışmada Yahudi
kökenli Rothschild Ailesi’nin Osmanlı padişahları ile olan gizli ilişkileri
ortaya çıktı.


Kitapta Rothschild üyeleriyle
görüşen Osmanlı hükümdarları 2. Mahmut Abdülmecid ve 2. Abdülhamid aile
üyelerine birçok defa nişan takdim edildiği 2. Abdülhamid zamanında
Rothschildler’in Filistin’de koloniler kurdukları Abdülhamid’in Filistin’de
yaşayan yerli ve yabancı Yahudilerin toprak satın almalarına izin verdiği
belgelerle sunuldu.


‘TÜRK ORDUSUNU FİNANSE
ETTİLER’
Milliyet gazetesinden Mert
İnan’ın aktardığına göre Rothschild Ailesi ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk
temas 2. Mahmut döneminde başlamış. Bu ilişki 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan
itibaren kesintisiz devam ediyor. Osmanlı Temmuz 1853’te 40 bin tüfek 2 bin
şişhane 10 milyon fişek 50 milyon kapsül satın alırken bu silahlar için
Rothschildler’e 10 milyon 514 bin 976 kuruşluk ödeme yapıldığı Maliye
Nezareti’nin orijinal nüshalarında yer alıyor. Kitapta; Osmanlı-Rus Savaşı
sırasında Tuna kalelerindeki Türk ordusuna gerekli olan finansmanın Avusturyalı
Stametz-Şirketi üzerinden Rothschild Ailesi tarafından üstlenildiği
Rothschildler’in temsilcisi Nathaniel de Rothschild’in 1834’te Yunanistan’ın
Osmanlı Devleti’ne ödeyeceği tazminatı teslim etmek için İstanbul’a gelip
Sultan II. Mahmut’la görüştüğü Rothschild Ailesi’nden borç alınması için
yapılan girişimlere Prens Metternich’in destek sağladığı da belgelerle ortaya
konuluyor.


ABDÜLHAMİD ROTSCHİLD
AİLESİNDEN BORÇ ALDI2. Abdülhamid’in torunu:
Halep’in kuzeyi ve El Bab dedemin tapulu malıdır


Dikkat çeken bölümlerden
birini ise 2. Abdülhamid’in Rothschild Ailesi’nden iki kez borç aldığına dair
belgeler oluşturuyor. 1891’de alınan 6 milyon 316 bin 920 sterlin tutarındaki
borcun faizi belgelerde yüzde 4 olarak belirtiliyor. Söz konusu geri ödeme
süresinin 60 yıl olarak tanzim edildiği arşivlere yansımış. 2. Abdülhamid
tarafından 1894’te alınan ikinci borç tutarı ise 8 milyon 212 bin 340 sterlin.
61 yıl vadeli alınan borcun 15 Ekim 1955’e kadar geçerli olduğu her yıl 329 bin
249 sterlin tutarındaki meblağın İngiltere Bankası’na ödeneceği belgelerde yer
alıyor.


BORÇLAR CUMHURİYET’E KALDI


Osmanlı Devleti’nden Türkiye
Cumhuriyeti’ne intikal eden Rothschild borçları Lozan Antlaşması gereğince
Rothschild Ailesi’ne geri ödeniyor. Rothschild üyeleriyle görüşen Osmanlı
hükümdarları 2. Mahmut Abdülmecid ve 2. Abdülhamid aile üyelerine birçok defa
nişan takdim ediyor. Ayrıca 2. Abdülhamid zamanında Rothschildler’in
Filistin’de koloniler kurdukları Abdülhamid’in Filistin’de yaşayan yerli ve
yabancı Yahudiler’in toprak satın almalarına izin verdiği gün yüzüne
çıkartılıyor.
 

10 BİN SİGARA HEDİYESİ
2. Abdülhamid’in 1888’de Baron
Rothschild ile görüşmesi o dönem Beyoğlu’nda çıkan Moniteur Européen gazetesi
tarafından tespit edilirken gazetenin 30 Temmuz 1888 tarihli haberine kitapta
yer veriliyor.


2. Abdülhamid Rothschild ile
27 Temmuz 1888 Cuma günü öğleden sonra gerçekleşen görüşmede kendisinden
Anadolu Demiryolları’nın yapım işinin üstlenmesi teklif ederken Rothschildler’e
hususi olarak yaptırdığı 10 bin sigarayı hediye ediyor. Bu görüşmenin detayları
o dönemki Moniteur Européen Gazetesi tarafından şöyle aktarılıyor:


“Baron Rothschild ile
kerimesi dün Talya vapuruyla Dersaadet’i terk eylemişlerdir. Talya Vapuru
Pire’ye uğrayıp sonra Ancona ve Marsilya’ya gidecektir. Baron Rothschild’in
geçen Cuma selamlığından sonra [27 Temmuz 1888] Yıldız Sarayı Hümâyûnu’nda
gördüğü iltifat Hazret Cihanbânî ve huzûr Hümâyûn’a kabulden fevkalgaye mahzûz
olduğu temin ediliyor. Zât Hazret Padişahî Baron ile bir saat kadar müddet
mülakat ederek envai ulunmuştur ve Anadolu şimendiferlerinin Baron tarafından
teşkil edilecek bir heyetsarrafiye tarafından inşa arzusunu dermiyân
buyurmuşlardır. Bu arzu Cihanbanî Mösyö Rothschild’ce büyük mahzûziyeti
celbetmiş olup mumaileyh tedkik keyfiyet edeceğini vaad eylemiştir. Baron’un
mazhar olduğu envai iltifatlardan başka avdeti esnasında ZâtHazret Padişahî
kendisine bilhassa imâl ettirilmiş on bin aded sigara hediye buyurmuşlardır.
LİNK : https://tr.sputniknews.com/turkiye/201708281029910386-abdulhamid-yahudilerin-filistinden-toprak-almasina-izin-verdi/ÜMİT ZİLELİ /// EFSANE ÇÖKTÜ : ‘YAHUDİLERE FİLİSTİN’İ
2. ABDÜLHAMİT VERDİ!..’
 

17 Ekim 2017
İddialı başlık değil mi?..
Oraya geleceğiz; ancak önce efsane neydi onu anlatmam lazım… Siyonizmin
kurucusu ve İsrail devletinin babası olarak bilinen Theodor Herzl, tüm yaşamını
Yahudilerin tarihi anavatanı Filistin topraklarında bir devlet kurmaya
adamıştı. “Yahudi Sorunu” nun ancak siyasi yoldan çözülebileceğine inanan
Herzl, Filistin’e yerleşebilmek için en köklü çözümün ise Osmanlı Sultanı 2.
Abdülhamit’i razı etmekten geçtiğini düşünüyordu… Bu konuda çeşitli kitaplar ve
en önemlisi Theodor Herzl’in anıları, bu amaç için neler yapıldığını anlatıyor…
O kitaplardan okuyalım… Herzl ilk olarak Abdülhamit ile yakın ilişkisi olan
Polonyalı asilzade Philip Michael Ritter von Newlinski’yi aracı yaparak
sultanla yüz yüze görüşebilmek umuduyla 18 Nisan 1896’da İstanbul’a geldi.
Ancak bir gün sonra Newlinski Abdülhamit’in görüşmeyi kabul etmediğini şu
mesajla birlikte Herzl’e iletti: -Eğer sayın Herzl sizinle benimle olduğunuz kadar
dostsa ona bu konuda başka girişimde bulunmamasını telkin ediniz. Bir adımlık
torak bile satamam, zira bu topraklar bana değil milletime aittir. Milletim bu
imparatorluğu savaşarak ve kanıyla sulayarak kazandı. Bizden ancak kanla
koparılabilir… Yahudiler milyarlarını saklasınlar, imparatorluk bölüşüldüğünde
Filistin’i bedavaya alabilirler. Ancak cesedimiz paylaşılabilir canlıyken parça
koparılmasını kabul etmeyeceğim. Ne kadar asil değil mi? Herzl’in tüm Osmanlı
borçlarını üstlenme, hatta üstüne para da verme teklifini Sultan Abdülhamit,
göz yaşartıcı bir jestle reddetmişti… -Acaba gerçekten öyle miydi?..


Theodor Herzl işin peşini
bırakmadı… Üstelik bu görüşmeden bir kaç ay sonra Saray tarafından Üçüncü
Dereceden Mecidiye nişanıyla ödüllendirildi, iyi mi!.. Yıllar sonra 17 Mayıs
1901’de bu kez bizzat Abdülhamit tarafından kabul edildi. Sultan, Herzl’e
Yahudilerin iltica edebilmesi için bütün sınırlarını açık tuttuğunu anlattı… Bu
ziyaretten sonra Herzl bu kez Birinci Dereceden Mecidiye Nişanıyla taltif edildi!..
Aynı yılın aralık ayında İsviçre’nin Basel kentinde toplanan 5. Siyonist
Kongre’sinde Herzl Abdülhamit’e bağlılıklarını bildirdi… Hemen ardından da
acilen İstanbul’a davet edildi. 19 Şubat 1902’de Saray Herzl’e Yahudilerin
Anadolu, Suriye ve Mezopotamya dahil ancak Filistin hariç her yerde yerleşim
faaliyetinde bulunabileceğini bildirdi… Herzl beşinci ve son kez 28 Temmuz
1902’de Abdülhamit’e Osmanlı borçlarının yapılandırılmasına yönelik 30 milyon
sterlinlik bir anlaşma karşılığında Mezopotamya ve Filistin’in bir parçasında
yerleşme izni talep etti. Ancak Sultan Fransızlarla iyi bir anlaşma yapıp bu
teklifi yine reddetti!.. Mabeyin teşrifatçısı İbrahim Bey İstanbul’dan ayrılan
Herzl’i şu sözlerle uğurladı: -Size Zat-ı Şahanenin son derece sempatisi ve
hürmeti vardır. Sizin kavminiz için yapmak istediğiniz asil bir şeydir.
Siyonizm esasen asildir!.. İslamcıların “Siyonizm asildir!” sözleri hariç yere
göğe sığdıramadıkları efsane böyle… -Ancak gerçeğin de bir şekilde ortaya
çıkmak gibi kötü huyu var, ne yazık ki!..


Aradan yüz yılı aşkın zaman
geçti… İki akademisyen, Tarihçi Doç Dr. Sezai Balcı ile Prof. Dr. Mustafa
Balcıoğlu, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yaptıkları uzun araştırmalardan sonra
çarpıcı bir kitap hazırladı: -Rotschildler ve Osmanlı İmparatorluğu Bu kitaba
göre Yahudi kökenli bu aileyle Osmanlı arasındaki ilk temas, 2. Mahmut
döneminde başlıyor, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan itibaren de kesintisiz
devam ediyor!.. Savaşlarda lojistik destek, silah satışları, borç alışverişleri
hatta Yunanistan’ın Osmanlı devletine ödediği tazminata aracılık etmeye
varıncaya dek bir yığın yakın ilişki belgeleriyle anlatılıyor.. Gelelim 2.
Abdülhamit dönemine; Ulu Hakan da Rotschild Ailesi’nden iki kez borç almış!..
1891’de alınan 6 milyon 316 bin 920 sterlin tutarındaki borcun faizi yüzde 4,
geri ödeme süresi ise 60 yıl!.. 1894’te alınan ikinci borç tutarı ise 8 milyon
212 bin 340 sterlin. Bu borç ise 15 Ekim 1955’e dek geçerli ve her yıl 329 bin
249 sterlin tutarındaki meblağın İngiltere Bankası’na ödeneceği belgelerde yer
alıyor… Pekii, bu borçlar hem de sultana şahsi olarak niçin bu kadar kolay
veriliyor dersiniz?.. Belgeler de o da var, merak buyurmayınız: -2. Abdülhamit
zamanında Rotschild Ailesi, Filistin’de koloniler kuruyor,;Zat-ı Şahaneleri
Filistin’de yaşayan yerli ve yabancı Musevilerin toprak almalarına izin
veriyor!.. Kısacası Başbakanlık Osmanlı Arşivi yüz küsur yıl sonra
Abdülhamit’in Teodor Herzl’e yazdığı “ölürüm de bir adım toprak vermem” mevzulu
mesajın tamamen palavra olduğunu, memleketinin topraklarını aldığı şahsi borç
karşılığında pazarladığını belgeleriyle önümüze koyuyor!.. -Efsanenin ruhuna El
Fatiha!.. Haa, bu borçları kim ödemiş aileye diye merak ederseniz söyleyeyim:
-Tabii ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti!.. Ehh, Rotschild Ailesi üyelerinin 2.
Mahmut, Abdülmecid ve 2. Abdülhamid’den bol kepçe aldıkları nişanlar da böylece
yanlarına kâr kalmış oluyor!..


NOT: Kitabı ararsanız “baskısı
tükendi” yanıtını alacaksınız!.. Bu kadar iyi satan bir kitap niçin yeni baskı
yapmaz acaba? “İyi saatte olsunlar” olmasın sakın!..
LİNK : https://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/umit-zileli/efsane-coktu-yahudilere-filistini-2-abdulhamit-verdi-2051941/