ABD ULUSAL ARŞİVİ BELGE NO 867700/1788 & VI. Mehmed
Sultan Vahideddin’in Türk Devletini ABD’ye şikayet mektubu
 

Amerika Cemahir-i Müttefikiye
Reisi Mösyö Calvin Coolidge Cenaplarına.
Siyasi olayların ve gelişmelerin
tüm iç yüzünü hangi nedenlerden dolayı saltanat merkezimi geçici bir süre için
terk etmek zorunda kaldığımı biliyorsunuz. Bu konuda ayrıntılı bilgi sunmayı
gereksiz görüyorum. Bu süresiz uzaklaşmamın babadan kalma sahip olduğum
saltanat ve hilafet makamımdan vazgeçtiğim anlamına gelmeyeceği açıktır.


“Ankara Meclisi gibi bir
isyancı fitnenin bu konuda alacağı tüm kararların geçersiz olacağını
bildiririm. ”


Şöyle ki İslam hilafetinin Osmanlı
saltanatından soyutlanması ve ayrılması ve hilafetin tümüyle kaldırılması dini
kavmiyeti vatanı belirsiz ve karışık askerlerden ve öteki sınıflardan oluşan
küçük bir şer zümresinin kısmen zorla ve kısmen bilgisizlik ve gafletle
yönlendirdiği beş altı milyonluk Türk kavminin yetki alanı içinde değildir.
Hanedanımın ileri gelenleri aleyhinde Ankara Meclisi tarafından kabul edilen
sürgün ve kovma emlakine ve bireysel mallarına el koyma gibi haksız kararları
hanedanımın bireylerini insan ve kişilik haklarından soyutlar mahiyettir.


Bu konuda kişiliğiniz ve
cumhuriyet hükûmetiniz tarafından olanaklar ölçüsünde yapılabilecek yardımları
pek değerli sayacağımı açıklamaya gerek yoktur. Bu vesile ile sağlıklı olmanızı
yüce haktan niyaz ederim.
 

13 Mart 1924 Mehmet Vahdettin
Kaynaklar : ABD Ulusal Arşivi Güneş agm S54
Hesaplaşma S321