TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & MİTOLOJİ & SANAT TARİHİ & NOSTALJİ DÜNYASI & KUVAYI MİLLİYE


3 bin 500 yıllık pantolon Hemşin’le ilgili Ermeni iddialarını çürüttü


Ermeni Diasporası’nın
Rize’nin Hemşin ilçesinde yürüttüğü “Hemşinlilerin aslen Ermeni olduğu”
yönündeki çalışmalar yeni bir bilimsel çalışma ile bir kez daha çürütüldü.


Ünlü Alman Arkeolog Dr. Jörg Wagner’in 2014 yılının
sonlarına doğru Doğu Türkistan’ın Turfan kenti yakınlarında antik bir Türk
şehrinde yaptığı arkeolojik kazılarda 500’e yakın mezar bulunmuştu. Mezarlardan
çıkartılan bir çok eşyanın günümüz Türkleri’nin halen yaşattığı kültür ile
eşleştiği tespit edildi. Mezarlarda bulunan ve 3 bin 500 yıllık olduğu tahmin
edilen pantolon ise bilim dünyası tarafından dünyanın en eski pantolonu olarak
kabul edilmişti.


Yaklaşık 1 metre 4 cm uzunluğundaki dünyanın en eski
pantolonunun diz kısmında bulunan şeritlerin üzerindeki damgalar, Dr. Mustafa
Aksoy’un başlattığı bir çalışma ile Doğu Türkistan’dan Doğu Karadeniz’e uzanan
etkileyici bir eşleşmeyi gün yüzüne çıkarttı. Aksoy, pantolonun üzerindeki
damgaların Anadolu’da özellikle kilim ve çorapların üzerindeki motiflerle aynı
olduğunu tespit etti. 3 bin 500 yıllık damganın Rize’nin Hemşin ilçesindeki
yöresel el dokuması çorapların üzerinde de yer alması, Ermeni Diasporası’nın
yıllardır Hemşin ile ilgili ortaya attığı asılsız iddiaları bir kez daha
çürüttü. Aksoy’un çalışması Türk Dünyası Tarih Dergisi’nin Ekim ve Kasım
sayılarında geniş yer buldu.


ERMENİ ARAŞTIRMACILAR DOĞU KARADENİZ’DE


Ermeni araştırmacılar bir çok platformda, çalışmada ve
makalede Rize’nin Hemşin ilçesinde yaşayanların bin 800’lü yıllarda Osmanlı
baskısı ile dinlerini değiştirmek zorunda bırakılan Ermeniler olduğunu iddia
ediyor. Bu iddiaları ortaya atan ve savunan Ermeni araştırmacılar arasında
başta Erivan Üniversitesi’nde kürsüsü bulunan Türkolog Lusine Sahakyan da var.
Sık sık Rize’ye gelen Sahakyan, Çayeli, Hemşin, Çamlıhemşin ve Hopa ilçelerinde
çalışmalarda bulunup temaslar kuruyor. Sahakyan’ın çeşitli bültenlerde Hemşin
ile ilgili kaleme alınmış bir çok makalesi de bulunuyor. Sahakyan, ‘akung.net’
isimli Türkçe yayım yapan bir Ermeni internet sitesindeki makalesinde
“18.yüzyılda zorla Müslümanlaştırılmış Hemşinli Ermeniler nesiller boyu hala
Türkiye’de Rize vilayetinde, Çamlıhemşin (eski ismi; Aşağı Viçe/Vije), Hemşin
(eski ismi; Hamşen), Pazar (eski ismi Atina), Fındıklı (eski ismi Viçe/Vije),
Ardeşen(eski ismi Artaşen), Çayeli (eski ismi Mapavri), İkizdere (eski ismi
Kura-i seba) ilçelerinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu ilçelerin bazıları,
tarihi Hamşen (Hemşin) bölgesini oluşturan yerlerdi. Zamanla Hemşinli
Ermenilerin bir kısmı Artvin’in Hopa ve Borçka ilçelerine taşınmış. Ayrıca
Erzurum, Sakarya ve Düzce vilayetlerinde bazı köyler Hemşinlilere aittir.
Türkiye’nin büyüklü küçüklü pek çok kentinde Hemşinliler’e rastlamak mümkündür.
Rize’de yaşayan Hemşinliler’de daha köklü bir Türkleşme yaşanmış, onlar
anadilleri Ermenice’yi unutmuşlar ve Türkçe konuşmaktadırlar. Bazıları Ermeni
kökenli olduklarını kabul etmekle birlikte artık Türkleştiklerini vurgulamaktadılrar.
Çevrelerinde Türk soylarından geldikleri savı dolanmaktadır” ifadeleri yer
alıyor.


“HEMŞİNLİLER ÖZ VE ÖZ TÜRKTÜR”


Konuyla ilgili bilgiler veren Rizeli araştırmacı ve
yazar Recep Koyuncu, Hemşin bölgesinde uzun yıllardır süre gelen tarihsel
araştırmaları çerçevesinde Hemşin ve çevresinde yaşayanların öz ve öz Türk
olduklarını söyledi. Koyuncu “Ermeni araştırmacılar bölgede yaşayanların
Osmanlı baskısı ile dinleri değiştirilmiş Ermeniler olduğunu iddia ediyor. Bu
değişimin 1800’lü yıllarda başlayarak günümüze kadar geldiği iddia ediliyor.
Ancak Çamlıhemşin Ülkü Köyü’nde bulunan bir koç başının 1200’lü yıllarda
yapıldığı tespit edilmiştir. Koç başı heykeller bilindiği gibi Türk kültürüdür.
Aynı zamanda Hemşin’de 1690 tarihli Müslüman mezar taşları bulunmaktadır.
Belirlenemeyen tarihlerden kalma evlerdeki Davut Yıldızı işlemeleri de önemli
bir Türk kültürüdür. Bütün bunların yanında bölgede Ermeni varlığını
ispatlayacak her hangi bir bulgu yoktur. Hemşin bölgesinde Ermenice’ye
rastlanılmamaktadır. Bölgede kilise kalıntısı bile yoktur. Ermeni
araştırmacıların iddialarının bilimsel hiçbir tutarlılığı yoktur. Bölgemizdeki
çalışmalarının bilimsel araştırma niteliği taşıdığını düşünmekte zordur. Dr.
Mustafa Aksoy hocamızın Doğu Türkistan’dan Rize’ye uzanan 3 bin 500 yıllık
damga çalışması da iddiaları çürüten yeni bir bilimsel delil oluşturmaktadır”
dedi. 


GÖKTÜRK FIRAT