GÖKHAN ÖZBEK : SUUDİ
ARABİSTAN’DA NELER OLUYOR ?

Dün geceden beri Suudi Arabistan’da yaşananlar yeni dünya
düzenin ilk somut eylemidir! Dün yaklaşık 2 trilyon doların kaderi belli oldu! ABD
Başkanı Trump, Çin ziyaretine başlamadan önce Financal Times’a verdiği demeçte
ARAMCO’nun borsaya açılmasının geciktiğine vurgu yaptı. ARAMCO yaklaşık 2
trilyon dolarlık piyasa değeriyle Dünya’nın en büyük petrol şirketidir. (
Arabic American Oil Company )

Şirketin hisse sahipleri Suudi Devleti ve Amerikalı iş
adamlarıydı. Fakat uluslararası borsaya açılmasında engel olan Suudi
yöneticilerdi. Bu açıklamadan sadece 9 saat sonra Suudi Arabistan’da yerinden
oynayacak operasyonlar başladı! Prensler, komutanlar, şeyhler tutuklandı. Haklarında
arama kararı olan, kaçan prens ve yöneticiler için Suudi Arabistan’da sıkı
yönetim ilan edildi desek eksik kalır! Şimdi ajanslara düşen, presn ve
yöneticileri taşıyan helikopter kazası halen S. Arabistan’da operasyonların
sürdüğünün göstergesi. Bu olay basit bir iç siyasal olay değildir! Tutuklanan
yöneticiler, prensler hepsi Aramco’nun ayağına takılan kişilerdir! Buna engel
olan, geçiktiren ve ABD dışında başka ülkelerin çıkarlarını gözetenlere karşı
“Yıldırım Harekatı” düzenlenmiştir!

ARAMCO’nun borsaya açılması demek, ABD ekonomisi ile
küresel üretim ekonomisinin, finans sektörü karşısında olağanüstü zaferidir! Tutuklanan
yönetici, prens ve şeyhlere bakıldığında hepsinin HSBC ve İngiltere ile
doğrudan aktif bir bağlantısı vardır! Yapılan bu operasyon hem Suudi hem de ABD
ekonomisine can suyu olmuştur! Bu operasyonla Suudiler 500 milyar dolarlık
servete el koydular. ABD ise Dünya borsalarını ve finans sektörünün gücünü
petrol silahı ile regüle etmiş olacak. Üstelik olağanüstü kaynak girişi
sağlayacak. Sonuçta ARAMCO parça parça borsada boy gösterecek! Elde edilen
gelir ABD ve Suudi ekonomisine giriş yapacak! Toplamda 2 Trilyon doları bulan
bu yeni sermaye girişi ABD’nin Dünya’yı yeniden şekillendirmesi için aktivasyon
enerjisi olacak!

Peki ARAMCO borsada değil mi? Dünya petrol piyasası nasıl
işliyor? ABD’nin amacı ne? Bu olayların Dünya’ya izdüşümü nedir? Dünya’da
petrol şirketleri gerekli ön fizibilite çalışmasını yaptıktan sonra ülkelerden
PSA adını verdikleri araziyi alırlar. Sonra 3 boyutlu sismik araştırmalara
başlarlar! Olası petrol rezervleri, derinlikleri netleşmeye başlar. Daha sonra
sayıları 3 ila 5 arasında değişen laboratuvar kuyularını açarlar. Elde
ettikleri petrolün nitelik ve niceliklerini belirler. Kalite kontrolleri
yapıldıktan sonra petrol şirketleri uluslararası borsalara rezervlerini deklare
ederler. Böylece yatırımcılardan para toplayarak petrolü öz kaynakları
harcamadan çıkarmış ve pazarlamış olurlar! Dünya’daki petrol ticareti bu.

Bu sistemin dışında tek İran petrollerü olup onlar PSA
yerine SA metodunu kullanırlar. Şirketler rezervlerini borsaya bildiremez! Aramco
özeline dönecek olursak, Aramco bir çok arazi, rezerv ve açılmamış kuyularını
borsalara bildirmedi! Oysa piyasadan 2 trilyon dolar toplayabilecek olağanüstü
bir değere sahip! Bu paralar bu yüzden finans sektörünün elinde toplanıyor! Başta
HSBC olmak üzere, bankalar, teknoloji ve sanal dünya üretimden gelmeyen güçle
zenginliklerine zenginlik katıyorlar! Trump’ın “Büyük Amerika Rüyası”
malumunuz! Bunun için para ve üretimin ABD’de toplanmasını sağlaması gerekiyor!
Bunun için yapması gereken şey, üretim ekonomisi modeline geçmesi! Aslında
Brexitle başlayan Dünya düzeni değişimi budur! Özellikle ABD içinde Demokratların
desteklediği finans sektörü bu değişime sert bir şekilde karşı çıkıyor!

Çünkü bu sistemle Dünya yeniden dizayn edilecek ve
İngilitere- İsrail- ABD içindeki finansçılar güç kaybetmiş olacak! Trump ise bu
bloka karşı en büyük kozu olan ARAMCO’yu sahaya sürdü! Böylece piyasadaki para
ARAMCO’da toplanacak! Bu yüzden son konuşmasında açıkça Aramco’nun devreye
girmesini istedi! Suudi Kral’ına sert mesaj yollamış oldu.

Donald Trump urges Saudi Aramco to list in New York
President’s intervention is challenge to British PM’s efforts to secure London
listing ft.com

Böylece Suudi ve ABD’de toplanacak para ile üretim
ekonomisi aktif hale getirilecek! Suudilerin parayı zevk ve sefaya harcamasının
Önüne geçmek içinse 4. Sanayi Devrimi yatırımlarını ABD kontrolünde Suudlar
yapacak! Yapay Zeka, nano teknoloji, uzay planlaması… Trump’ın ve
Cumhuriyetçilerin ön gördüğü Dünya düzeninde “yeni teknoloji, laik
birleşik devletler, üretim ekonomisi” var! Kabul görsün ve göremesin Kasım
2016 itibariyle bu değişim başladı! Demokratların, CIA ve Finansçıların ilk
ciddi mevzi kaybı bu olay!

Bu olay Trump yönetiminin silah kullanmadan ilk ve ciddi
kazancıdır! Bir çok ülkeye de net mesajdır! Katar başta olmak üzere Dünya’ya…
Elbette bu ana neden dışında bir çok yan neden vardır! Suudi Kral’ının
olağanüstü Amerikancı oluşu ülkede reaksiyon oluşturdu! Ordu içinde ve krailyet
ailesinde kendisine karşı bir cunta hareketinin örgütlendiği aşikardı! Trump’un
net ve kesin demeci sonrası Kral harekete geçti! İlk iş olarak ülkesinde bulunan
Lübnan Başbakanı Hariri’yi istifa ettirdi. Hariri son dönem politikalarıyla Şii
güçlerine karşı mevzi kaybetmiş, Anglosakson politikalarına geçiş vermişti! Kral’ın
bu hamlesini gören yüzeye çıkmamış Suud Muhalefeti askeri bir hazırlık içinde
olmaya başladı. Yemen  topraklarından
akşamüstü balistik füze fırlatılmasıyla Suudi Ordusu teyakkuza geçti! Füze hava
savunma sistemleriyle imha edildi! Kral bu durumda beklemek yerine olağanüstü
bu durumun bir komplo olduğu istihbarıtıyla Hemen harekete geçti! Yıldırım
Hareketı adını verdiği ve tüm Dünya’ya “Yolsuzlukla Mücadele” diyerek
tüm yöneticilerini tutuklattı.

Böylece yaşanan olaylar bir iç mesele imajı sağlandığı
gibi, kılıf olarak da yolsuzlukla mücadele kaftanı biçilmiş oldu! İlk olarak
yaşanan füze saldırısının önleyici isithbarat çalışması olmadığını iddia ederek
komuta kademesini ekarte etti! Yaklaşık 90 dakika sonra bakan ve üst düzey
yöneticileri gözaltına aldırarak, pasif Suudi Muhalefeti’ni gafil avladı. Muhalif
prens ve şeyhler bu olaylar karşısında bekleyelim düşüncesi hakim oldu! Zira
görevden alınan yönetici ve bakanlar yolsuzlukla Suçlandı. Kral son halka
olarak kendi aile mensupları da dahil olmak üzere prens ve şeyhlere başladı! Olayı
yolsuzlukla mücadele kapsamında yaptığından yaklaşık 500 milyar dolarlık şeyh
ve prens servetlerine tedbir koydurdu! Uluslararası ticaret hukuku açısından
sorun çıkmaması için bu tedbirleri yasal dayanaklarla sağladı. Yolsuzluk olmasa
bile devlet kaynaklarını savurgan harcayan, bir çok kirli ilişkisi olan prens ve
şeyhler Suudi yönetimi ile anlaşacak!

Böylece tedbir konulan 500 milyar dolarlık servet yine
Suud ailesinde kalacak fakat ülkenin düşük giden petrol fiyatlarından oluşan Borçlanma
ve cari açığında kullanılacak! Yeni Dünya düzeninde Suudi Arabistan finans
sektörüne borçlu olmadan yol alması planlanıyor! Bu operasyonun bir diğer
siyasal ayağı İHVAN’dır! Katar krizinde aktif olarak Kral’ı desteklemeyenler
cezalandırılmıştır! İHVAN’ın selefi islam felsefesi yeni Dünya düzeninde
yoktur! Bu yüzden bu operasyon başta Katar olmak üzere İHVAN’ı destekleyenlere Keskin
ve net mesajdır! Operasyon yapılan şeyhler ve prenslerin Suriye İç Savaşı’nda
destekledikleri selefi terör örgütlerini duyacağız! Suudi yerel kaynakların
iddiasına göre bu yıldırım operasyonları 72 saat daha sürecek! Üstelik tüm
Dünya’ya şeffaflık mesajı vererek! Ülkemize yansıması neler olur şimdiden bir
şey söylemek imkansız! Fakat bilinmesi gereken 3 net mesaj var! Birincisi
amasız, lakinsiz laiklik! Ilımlı İslam, Osmanlıcılık gibi suni gündemlere
paydos!

Katar başta olmak üzere İHVAN ile ilişkiler tamamen
hızlıca gözden geçirilmesi gerekiyor! İHVAN 2018’de Dünya’da bitirilecek! Finans
sektörü, demokratlarla olan ilişkilerle küresel ve ulusal politika
belirlenmesinin sonuna gelindi! Aslında yazılacak çok şey var ama biz bu
kadarını yazalım… Arif olana bir kelam yeter…


Gökhan ÖZBEK