Suriye’nin bugün içinde bulunduğu durum,
Suriye’deki ulus inşa çabalarının başarılı olup-olmaması ile daha sağlıklı
anlaşılabilir. Suriye’yi 30 yıl yöneten Hafız Esad, genellikle yerel
bağlılıkların hâkim olduğu bir toplumu, önce Büyük Arap Devleti tasavvuru
çerçevesinde güdülemeye çalışmış, ancak bu hayalin gerçekleşmemesi üzerine bir
Suriye ulusu yaratmaya çalışmıştır. Suriye’nin toplumsal ve siyasal yapısında
yerel kimlikler hâkimdir. Bir ulus olabilmenin temelinde ise içte birliği
sağlamak gerekmektedir. Esad, bunu gerçekleştirmek için çeşitli girişimlerde
bulunmuş ancak başarı elde edememiştir.

Bu çalışma da ulus bilincinin önemli bir
unsuru olan milliyetçilik düşüncesinin genel olarak Ortadoğu’da ve Arap
Dünyasında özel olarak da Suriye’de gelişimini ele almayı hedeflemektedir.
Çalışmada öncelikle milliyetçiliğe dair teorik bir tartışma sunulmaktadır. Daha
sonra Arap milliyetçiliğinin gelişimi ve Suriye’deki süreci ele alınmaktadır.
Son olarak Hafız Esad döneminde Arap milliyetçiliği fikrinin seyri ve
başarısızlık sonrasında bir Suriye ulusu yaratma çabalarına yer verilmektedir.
Sonuç kısmında ise soruna dair genel bir değerlendirme yapılmakta ve
başarısızlığın nedenlerine yer verilmektedir.
DÖKÜMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet