H. NURCAN YAZICI : Atatürk Gibi Düşünmek! Suriye’nin Selameti !!!!!


Atatürk 1937 yılında;
”Ortadoğu’nun Batı Emperyalizminin kölesi olmasına izin vermeyeceğiz.” derken
bugünleri görmüştü.


ATATÜRK, Millî Mücadele
sırasında, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ve daha sonra 1937’de Suriye
meselesiyle ve Araplarla olan ilişkilerimizi şöyle ifade ediyor: 


 • Bugün tutsaklık elemleri altında inleyen birçok
  dindaşımız vardır. Bunlar için de, kendi muhitlerinde bağımsızlıklarını
  kazanmaları ve tam bir bağımsızlık ile ülkelerinin gönenç ve yükselmesine
  gayret sarf etmeleri en büyük dileklerimizdendir.  


 • Ben milletimin mevcudiyetini kurtarmak için işe
  başlarken, ne yazık ki, Suriye’yi, Irak’ı, bütün İslam dünyasını, zorunlu
  olarak biraz ihmal etmek mecburiyetinde kalmıştım. Çünkü bütün bu âlemi
  toplayan büyük imparatorluğun enkazını, bizim kadar dostlarımız ve
  dindaşlarımızın da görmüş olduklarını biliyorum. Ben şahsen bütün camia
  için gayret sarf etsem bile bazı kitlelerde hâsıl olmuş bulunan
  zihniyetler, bizi birbirimize yaklaştırmayacak kadar önemli idi. Bu
  nedenle, ben bütün kuvvetimi ve kudretimi, yalnız bu imparatorluk içindeki
  Türk olan unsura hasretmek zorunda kaldım. Ancak bu işi yaparken çok
  emindim ki yüzyıllardan beri birlikte yaşamış, dindaşlık yapmış insanlar
  ayrılamazlar. Yalnız, imparatorluğun yarattığı birtakım yanlış anlamaların
  unutulabilmesi ve nihayet birlikte yaşamış bu insanların birbirlerini
  anlayabilmesi için belli bir zamanın geçmesi lazımdı. Bu günün henüz
  gelmiş olduğuna itiraf ederim ki kani değilim. Fakat o dediğim gün
  gelecektir.


 • Türkiye Cumhuriyeti gayet açık konuşmak
  mecburiyetindedir. Ben söylüyorum ki, İslam âlemi, Suriye milleti ve
  devleti tamamıyla ve kesinlikle bağımsız olmalıdır. Bunu, burada
  söylediğim gibi, Fransızların ve dünyanın önünde tekrar etmek, benim için
  şeref ve zevktir. Bizim, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir mevcudiyetten asla
  korkusu olmadığı içindir ki, ben bu sözleri böyle açıkça söylüyorum.


 • Daima Türkiye Cumhuriyeti’nin arzu ettiği şey,
  Suriye’nin bağımsız bir İslam devleti olmasıdır. Fakat Fransızlar bunu
  istemiyorlar. Suriye’yi kıskıvrak ellerine almak istiyorlar. Fransızlar
  bizimle ve Suriyelilerle dost olurlarsa, elbette daha iyi olur. Fransızlar
  Suriyelileri adam yapmak istiyormuş. Fakat önce kendileri adam olsunlar.


 • Belki çok karmaşık şeyler oldu. Suriyelileri,
  Iraklıları yanlış yollara sevk eden durumlar oldu. Fakat artık bunlar
  değişti. Fransızlarla, İngilizlerle, herkesle dost olalım; fakat
  benliğimizi kaybetmeyelim. Onlar da artık bizim varlığımızı, değerimizi
  anlasınlar, bağımsızlığa hürmet etsinler. Onlar bizi köle olarak kabul
  ederlerse, bundan elbette memnun olunmaz. Emir altında olamayız.


 • Ben ve hükümetim Suriye’nin bağımsızlığını
  istiyoruz. Eğer Fransızlar engel olursa, Fransızlara da söyleyecek
  sözlerimiz vardır. Ona da kefilim. Suriyelilerin ordusu yoktur. Fakat
  bizim ordumuz yeter. Söz veriyorum: İcap ederse girerim ve sonra yine
  çıkarım. Dilerim ki, buna mecbur olmayalım. Kesinlikle bırakamam.
  Suriye’yi terk etmek istemiyorlar. Fakat terk edeceklerdir. Siz Suriye’yi
  yönetenler! Bir kere tutununuz, ordu yapınız. Kokmayınız. Bir şey
  yapamazlar. Kuvvet kullanmazsanız, her şeyi yaparlar. Bundan emin olunuz.


Kaynak: Atatürk’ün Bütün Eserleri, Kaynak
Yayınları.


Atatürk’ün söylemleri açık ve net;

 

-Anadolu, Suriye ve Irak için yapılacak bir şey var ki; o da, Türkiye, Suriye
ve Irak’ın tam bağımsızlığa sahip olması ve sağlam bir mücadele birliği
oluşturmasıdır. Bu topraklar üzerindeki emperyalist işgaline bir son
verildikten sonra, bu bölgede insanlığın kesin kurtuluşuna varacak yeni bir
‘milletler hayatının kurulması’ ilkesi, bir mücadele birliğinin temelini
oluşturabilir.

 

Bu siyasetle de bir taraftan yarının getireceği tehlikeler bertaraf edilir,
diğer taraftan gelecekte üç millet, memleket arasında karşılıklı yardım esasına
dayalı barışçıl bir çalışma devri açılmış olur.

 

İşte Anadolu ve Arap yarımadasının halk kitleleri için pek hayırlı, pek karlı
bir siyaset planı budur.

 

Atatürk 1937 yılında; ”Ortadoğu’nun Batı Emperyalizminin kölesi olmasına izin
vermeyeceğiz.” derken bugünleri görmüştü.

 

Bugün güncel siyasetin en önemli eksiği; tarihi olayları sağlıklı bir şeklide
analiz yapamıyor olmasıdır. Batı, dün de bugün de aynı batı!..

 

Şimdi, bir kez daha Atatürk gibi düşünme zamanı…

 

Allah, ülkemizin yar ve yardımcısı olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet