E. TÜMG.
ARMAĞAN KULOĞLU : ÇOK GEÇ AMA “ESED’DEN ESAT’A DÖNÜŞ” BELKİ ÇÖZÜM OLABİLİR


Suriye çıkmazında İdlip ve Fırat’ın doğusu olmak üzere
iki farklı kriz bölgesi, iki farklı süper güç, bunların farklı çıkarları, bu
farklı çıkarların Türkiye’nin çıkarları, daha doğrusu güvenlik endişeleriyle
çelişkisi karşısında Türkiye zor bir dönemeçten geçiyor. Ayrıca bu süper güçler
Türkiye üzerinden birbirlerine de üstünlük sağlama çabası içindeler. Türkiye bu
iki güç arasında hem dengeyi, hem de kendi güvenliğini sağlamaya çalışıyor.


Aslında herkes birbirini anlıyor fakat anlamazlığa
geliyor. Çünkü çıkarlar çatışıyor. Tam bir sağırlar diyaloğu. Ancak bu durum,
Türkiye açısından böyle olmak zorunda. Türkiye, Süper Güçleri karşısına almadan
çözüm yolları arıyor. Sürekli bir orta yol arayışı var.


Fırat’ın doğusunda
ABD’yle yaşanan çıkmazlar


ABD’ye göre, Fırat’ın doğusunda Türkiye’nin güvenlik
endişesi sınır güvenliğiyle sınırlı. SDG-YPG’nin taciz, saldırı ve sınır
geçişlerinin engellenmesinin yeterli olacağı düşünülüyor. ABD 32 Km. derinlikte
bir güvenli bölgeye sıcak bakmıyor. Üstelik Türkiye’nin hiçbir yerde tek başına
kontrolünü kesinlikle kabul etmiyor.


Derinliğin ne kadar olacağı henüz tam olarak
belirlenmedi. Ancak kademelerden/kuşaklardan oluşması üzerinde mutabık kalındı.
Birinci kuşak 5 Km. kadar olacak. Müşterek devriye faaliyeti icra edilecek.
SDG/YPG/PKK bu bölgeden çıkacak. Uygulamaya da başlandı. Müşterek/Birleşik
Harekât Merkezi Akçakale’de kuruldu. Faaliyete geçti.


Daha derinlikteki kuşaklarda Türkiye’ni fiili etkisi
yok. Ancak Müşterek/Birleşik Harekât Merkezi’nden durum takip ve kontrol
edilebilecek. Bu kuşaklarda SDG de etkili olamayacak. Ancak tespit edilen ve
mutabık kalınan Güvenli Bölgenin güneyinde SDG/YPG/PKK’nın varlığı devam
edecek. Çünkü bu bölge esasen ABD açısından SDG’yi Türkiye’nin saldırısından
korumak için tesis ediliyor.


Müşterek/Birleşik Harekât Merkezi’nin, Türkiye’nin muhtemel bir harekâtını
engellemek, TSK’nın hareketlerini izlemek ve kontrol etmek
üzere
kurulduğunu da söylemek mümkün. Konuyu zamana yaymanın ABD tarafından
hesaplandığını dikkate almakta yarar var. Menbiç örneği önümüzde duruyor.
Çıkacağız dediler, çıkmadılar. Sonra da hiç bir faydası olmayan birlikte
devriye faaliyetleri icra edildi. Sonuç ortada. Aldanmayalım.


SDG, ABD’nin savaşta kendisine yardım eden ortağı. Ona
olan destek bütün hızıyla devam ediyor. 60.000 kişilik ordu, 30.000 kişilik
polis gücü, 120.000 kişilik kamu görevlisi teşkilatlandırılmış ve görev yapar
durumda. Bunu daha da büyütme ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.


Burada ABD yanlısı/yandaşı/ortağı bir devletçik
kuruldu. Yeni anayasada Özerk olabilir. Daha sonra Irak, İran, Türkiye
parçalarıyla zaman içinde entegre olarak devletleşme yolunda hareket
edilebilir. Nihai hedef budur. Konu ABD’nin Ortadoğu’daki etkinlik çıkarı ve
İsrail’in güvenliğidir.


Sağlanan mutabakatla SDG/YPG/PKK terör devleti sadece
sınırdan biraz uzaklaşıyor. Ancak varlığı devam ediyor. Üstelik güvenliği de
sağlanmış olarak. Bu yapı yok edilmedikçe Türkiye’nin bekası tehdit altındadır.
ABD’yle sağlanan mutabakat, sadece şimdilik tansiyonu düşürür. Krizi bir süre
öteler. Daha sonra daha derin bir kriz yaratabilir. Irak’taki Çekiç/Keşif Güç
uygulaması unutulmamalıdır.

Birleşik Müşterek Harekât Merkezi
tam kapasiteyle faaliyete başladığı, birinci safha faaliyetleri ile ilgili
sahada uygulamalara geçildiği MSB tarafından açıklanmıştır.

Türkiye açısından pek tatmin edici olmasa da,
Türkiye’nin Güvenli Bölge konusunda ABD’yle sağladığı mutabakat ve kurdukları Müşterek/Birleşik
Harekât Merkezi, Rusya’yı rahatsız etmiş durumda. Bunu acısını İdlip’ten
çıkarmaya çalışıyor.


Ancak son tahlilde ABD’yle Rusya’nın kapalı kapılar
arkasında birbirleriyle anlaştıkları açık olarak belli. Rusya’nın PYD’yi meşru
bir yapı olarak gördüğü, PKK’yı terör örgütü olarak kabul etmediği,
Moskova’daki bürosunu açık tuttuğu, ABD’yle Rusya’nın birbirlerinin ayağına
basmadığı, hiç karşı karşıya gelmediği, sadece menfaatleri paylaştıkları
dikkate alınmalı.


Bu güçler Türkiye üzerinden rekabet içinde. Ancak
zarar gören Türkiye oluyor. S-400, F-35, Patriot konularını tahlil ettiğimizde
konu açık olarak görülmekte. Bu durum ABD ve Rusya’nın Türkiye karşısında hem
rekabet hem de ittifak içinde olduğunu gösteriyor. Onun için oyunu ona göre
oynamak gerekiyor.


İdlip’te Rusya’yla
yaşanan sorunlar


Gözlem noktaları artık tesis edilme amacını
karşılayamıyor. Muhaliflerle rejim güçlerinin çatışmasını önlemek ve bir
çatışmasızlık bölgesi tesis etmek üzere kurulan bu noktalar, şimdilerde sadece
kendi güvenliklerini sağlamakla meşguller. Oralarda “direnek noktaları” halinde
tertiplenerek ve konuşlanarak, sahada varlık gösteriyorlar.


Esasen Türkiye, muhalifleri ikna ederek bölgeden
uzaklaştıracağını düşünmüş, Rusya ve İran’la mutabakat sağlamıştı. Şimdi Rusya,
Türkiye’nin verdiği sözü tutamadığını söyleyerek rejim güçlerinin bölgeyi
kontrol altına almak için operasyon yapmasına ve bunu geliştirmesine imkân
tanıyor. Hatta destek veriyor. Rejim güçleri İdlip’te kontrol sağlamak için
muhaliflerle çatışmaya devam ediyor. Bizim gözlem noktalarının etrafından
dolaşarak hareket etmeye çalışırken, zaman zaman bu noktaları taciz ederek
TSK’nın bölgeyi terk etmesini sağlamaya da çalışıyorlar.


İdlib’de 2,5 milyondan fazla nüfus var ve bunların bir
kısmı çatışmadan kaçarak Türkiye sınırına doğru gelmeye devam ediyor.
Türkiye’de zaten 4 milyon sığınmacı varken, bir de bunların gelmesi son derece
sıkıntı yaratacak.
 

Türkiye’nin İdlip’te sınırın ötesinde bir güvenli
bölge oluşturarak, gelmekte olan sığınmacıları burada tutmasının daha uygun
olacağı değerlendirilmektedir.
Bugün yaşanan durumun, Türkiye’nin Suriye
politikasında başlangıçta yaptığı hatanın bir sonucu olduğu, alınan tedbirlerin
ve gösterilen çabaların bunu düzeltmeye imkân vermediği düşünülmektedir. Bu
durum, stratejide/yığınakta yapılan hatanın, taktiklerle/sonradan
düzeltilemediğine bir örnek olarak gösterilebilir.
Politikamızı çıkarlarımıza göre revize etmek
Suriye yönetimi ve onun uygulamaları suçlanabilir.
Eleştirilebilir. Ancak onun siyasi bütünlük içindeki toprak bütünlüğünün,
Türkiye açısından güvenliği sağlayacak bir durum olduğu dikkate alınmalıdır. Bu
nedenle diyalog kanallarının açılması ve onun ülkede kontrolü sağlamak için
yaptığı mücadeleye destek verilmesi bizim de çıkarımızadır. Konunun “Adana
Mutabakatı”na evirilmesi için girişimlerde bulunması faydalı olacaktır. Buna
Rusya ve İran’ın destek verebileceği de dikkate alınmalıdır. Çok geç kalınsa da
“Esed’den Esat’a dönüş”ün çıkarlarımız ve güvenliğimiz açısından bir çözüm
olabileceği düşünülmelidir.
 

Böyle bir dönüşümün ABD’yi de Türkiye açısından daha
temkinli davranmaya zorlayabileceği de dikkate alınmalıdır.
26 Ağustos 2019