PETROL SAVAŞI

İdlib, Hatay
vilayetimizin güneydoğusunda bulunan eski bir tarihî şehrimizdir. Halkı
ziraatle geçinir. İç savaş ve DEAŞ sebebiyle Halep’ten göçüp gelenlerle
birlikte nüfusu 3 milyonu bulmuş vaziyette. Halkın tamamı Türkiye’ye bağlanmayı
istemekte.

İdlib, birkaç
seneden bu yanadır el Kaide, el Nusra kaynaklı Hey’et-i Tahrir’üş Şam adını
almış birkaç terör örgütünden mürekkep bir örgütün elinde. Bu örgütler,
Afganistan’dan bu yana gelen bir gayrı nizami harp tecrübesine sahipler. HTŞ,
Esad rejimine muhalif ayrılıkçı unsurdur.

İdlib’in
kuzeyindeyse Afrin şehri bulunmaktadır. Afrin, PKK/PYD’nin elindedir. İdlib’in
akıbeti için 3 ihtimal var:

HTŞ’nin elinde
kalması. Yeniden rejimin eline geçmesi veya PKK’nın eline düşmesi. Türkiye’nin
vatan bütünlüğü için en tehlikeli olan son ihtimaldir. Bu ihtimalin tahakkuku
Erbil’den İsrail’deki Hayfa’ya kadar tahayyül edilen Kürt Petrol Koridoru siyon
projesini yeniden ve daha ümitvar kılabilecektir. Türkiye, 25 Ağustos 2016
Tarihli FKH/Fırat Kalkanı Harekâtı’yla yöreyi DEAŞ’tan temizlediği gibi bölücü
Kürt militanları da Fırat’ın doğusuna atmış ve Rojova vs. gibi PYD bölgesiyle
Afrin bütünleşmesini engellemişti.Bizim, İdlib ve o çevreyle toplam Suriye
hududumuzun dörtte birini teşkil eden 225 km’lik bir komşuluğumuz vardır. Diğer
tarafta olan her şey, beri taraftaki şehirlerimize aksetmektedir.

İdlib Harekâtı’nın,
PKK’nın, derin Suriye olan el Muhaberat adlı KGB eğitimli istihbarat teşkilatı
eliyle denizden gelip Akdeniz ve Ege Denizi sahillerinde eyleme kalkışarak bunu
sözde Karadeniz yapılanmasıyla bütünlemeye çalıştığı günün hemen ertesi sabah
gerçekleşmesini bir tesadüf saymıyoruz. İçeride beli kırılan bölücü örgütün
dışarıda da kolu kırılmaktadır.

Harekâtın, eş
zamanlı olarak Irak Kürdistan Muhtar İdaresi’ne de bir ihtar olduğu bellidir.
Nitekim, dikkatler İdlib’e dönmüşken Türk Ordusu, “bir gece ansızın” 81. ve 82.
vilayetlerimizi istirdat edebilir. “İstirdat”, zorla alınan hakkı, hukuka bağlı
kalarak bilek gücüyle “geri alma” demektir.

7 Ekim 2017 İdlib
Harekatı’mız, Astana Mutabakatı meşru zemini üzerinden yürütülmektedir.
Ankara, Moskova ve Tahran diplomatik hey’etleri, Kazakistan’ın payitahtı
Astana’da üçlü müzakereyle anlaşmışlardı. Harekât böylece başlamıştır. İdlib’e
önce TSK’nın tabii kolu, Hür Suriye Ordusu’nun Hamza Tümeni girdi. Bunun
yumuşatma taarruzundan sonra TSK’nın müdahalesi gelmektedir. FKH’da da bu
taktik yaşanmıştı. İdlib’in içinde TSK/HSO vaziyete el koyarken
güneyde şehrin dışında Rusya birlikleri yer almaktadır.

HTŞ, 30 bin
civarında bir milis terör örgütüdür. Müdahalemiz üzerine iki ihtimal görüyoruz;
ya hemen ayrılıp gidecek veya canını dişine takıp ölümüne çarpışacaktır. Tabii
Mossad ve batının Mossad üzerinden çalışan ajan kuruluşları pes etmemesi için
ona destek olabilirler. PKK/PYD üst aklın rehberliğinde elindeki Amerikan
silahlarının bir kısmını HTŞ’ye aktarabilir. Ancak Ankara da boş durmayıp HTŞ
alt birliklerinden bazılarını bu tarafa çekmenin imkânlarını arayabilir…

Bu bir Petrol
Savaşı’dır:

Ecdadımızın “Düveli
Muazzama” dediği büyük devletlerin, petrol uğruna satmayacağı, dostluk ve
ittifak yoktur.

7 düvel bilmeli ki:

-Biz, bu aziz
toprakların misafiri ve işgalcisi değiliz. Biz, bu toprakların bin yıllık
tapulu sahibiyiz. Biz, bu iklimde yaşayan her aidiyetten halkın mümessiliyiz.
Biz, bu coğrafyada yerin altının da üstünün de mirasçısıyız. Biz, bu bölgede
adaletin teminatı, huzurun sebebi, barışın adıyız…

Bir de içeridekilere
bir çift sözümüz var:

Tarık bin Ziyad’ın
tarifiyle arkamızda deniz, önümüzde düşman varken bu ulu davaya ihale,
vekillik, bakanlık, belediye reisliği gibi… dünyalık menfaatler uğruna zarar
verenler, bu dünyada tarih, ahirette mizan önünde yaptıklarının hesabını
verirler.

Kimse gaflete
düşmesin.
Bu millet ve onun
şahsında bu ümmet, bir kere daha hainlerle gafiller arasında kalma azabını
yaşamamalı. Unutulmasın ki Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, o yanıp-tutuştuğunuz,
malları, servetleri, unvanları, mevkileri asırlar öncesinde “sizin taptığınız
ayaklarımın altında!” diyerek yüzlere çarpmıştı.