İLETEN : F. Murat Dogan fmdogan34@gmail.com


Değerli Dostlar, 


Dokuz yıl önce
(2008’de), 54. doğum yıldönümü dolayısıyla Venezüella Devlet Başkanı Chavez’e
gönderdiğim, Çağlar’ın çevirdiği mektupta (Türkçe-İngilizce) değişiklik yaparak
Sayın Maduro’ya göre düzenledim. Sayın Banu Avar’ın belirttiğine göre, oradaki
Ermenilerden küçük bir bölümün girişimiyle sözde “soykırım” kararı
alınmış. Bilindiği gibi, Maduro geçenlerde Türkiye’yi ziyaret etti ve olumlu
bir ortam doğdu. Ne yazık ki, Türkiye’de bulunduğu sırada bu talep dile
getirilmedi. Şimdi bir çağrıda bulunursak, basın ve kamuoyunun desteğiyle surda
bir gedik açabiliriz; Ülkemiz aleyhindeki haksız “soykırım” kararını
iptal ettirebiliriz.
Aşağıdaki,
Türkçesi de bulunan İngilizce metni imzalayarak, Venezüella’daki Büyükelçimiz
veya Venezüella’nın İstanbul’daki başkonsolosluğu aracılıyla Sayın Maduro’ya
gönderelim.
 

Durumu bilgi ve
dikkatinize sunarım.
Saygılarımla, 

F. Murat Doğan
***


TURKISH


İstanbul, 
15 Aralık 2017


Sayın
Başkan Maduro,


Ülkenizin bağımsızlığı ve
özgürlüğü uğruna verdiğiniz mücadeleyi yakından izleyen çok sayıda Türk aydını
adına, sizi saygıyla selamlıyoruz. Üçüncü Dünya halklarının ve tüm
insanlığın; bağımsızlık, eşitlik, adalet ve barış özlemini güçlendiren
çabalarınızı yürekten destekliyoruz. Özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkün
olan Türk ulusunun, aynı yolda mücadele eden, önderliğinizdeki Venezüella
halkıyla dostluk ve dayanışma duyguları içinde olduğunu belirtmek isteriz.


Emperyalizme
karşı bağımsızlık savaşını zafere ulaştıran ve insanlığa esin kaynağı
olan Kemal Atatürk önderliğindeki
Türk ulusu, aynı zamanda, Latin Amerika halklarının bağımsızlık savaşlarına önderlik
eden General Francisco De Miranda,
Simon Bolivar
 ve Jose
Marti
 gibi büyük kahramanların soylu özlemlerinin de
gerçekleşebilir olduğunu ispatlamıştır. Her ne kadar,  Venezüella ve
Türkiye ayrı kıtalarda olsa da bağımsızlık ve özgürlük için aynı duyguları
paylaşıyoruz.


Bu
vesileyle 
Türkleri
derinden yaralayan bir konuyu, izninizle size sunmak isteriz: Venezüella
Meclisinin daha önce almış olduğu ve Türk ulusunu “soykırım”
uygulamakla suçlayan haksız kararın kaldırılması için girişimde bulunmanızı
sizden talep ediyoruz. Bu karar, tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmadığı
gibi, parlamentoların, geçmiş tarihi konularda karar mercii olması da kabul edilebilir
bir durum değildir. Türkiye, geçmişte olduğu gibi günümüzde de
emperyalizmin “böl ve hükmet” siyasetinin yıkıcı sonuçlarıyla karşı
karşıyadır. Geçmişte bir bölüm Ermeni, emperyalistlerin amaçları uğruna Türk
ulusunun üstüne sürülmüş ve yüz binlerce Türk, silahlı Ermeni çeteleri
tarafından katledilmiştir. Ermenilerin Türkler tarafından
“soykırım”a uğratıldığı, açıkça bir yalandır, uydurmadır, masaldır.
Kaldı ki Türkiye, bu konuyu tarihçiler arasında araştırmaya ve tartışmaya
açık olduğunu belirterek, bu yalanı yayan çevrelere açıkça meydan okumaktadır.


Venezüella
Meclisinin, Türk ulusunu üzen ve emperyalizme karşı mücadelede dayanışmayı
zayıflatan bu haksız karardan, en kısa zamanda dönmesini bekliyoruz. Yanlıştan
dönmenin erdemli bir davranış olduğunun takdir edileceğine inanıyoruz.
“Soykırım” yalanına karşı çıkmanın, günümüzde emperyalizme karşı
mücadelenin gereği olduğunu, derin dostluk duygularıyla belirtmek isteriz.


Daha
uzun yıllar, dost Venezüella halkının, sizin gibi değerli önderiyle birlikte
başarıdan başarıya koşmasını dileriz. 


Saygılarımızla,


AD
SOYAD :


YER :


TARİH :


*** 


ENGLISH


Istanbul,
15th of December, 2017


Dear
President Maduro,


On behalf of that part of the Turkish intellegentsia
who follow closely your struggle for your country’s independence and freedom,
we salute you with respect. We endorse, whole-heartedly, your efforts
which encourage the Third World’s and the whole human race’s yearning for
independence, equality, justice and peace. We, Turks, highly value our freedom
and independence and it should be mentioned that the Turkish nation bears
friendly feelings towards and lends its support to the Venezuelan nation who
under your leadership fights for the same goal. 


Turkish
nation with the leadership of Kemal
Ataturk
, who has since been an inspiration to humanity, successfully
took its war of independence against imperialism to victory and proved at the
same time that the noble ideals of General Francisco De Miranda, Simon Bolivar and Jose Marti who led Latin American
nations in their respective wars of independence can be accomplished. Even
though Venezuela and Turkey are on different continents, we share your feelings
for independence and freedom.


We
would ile to take this opportunity to raise a subject wich is a cause of grief
for us,  Turks: We request that you attempt to revoke the slanderous
law passed earlier by the Venezuelan parliament, alleging the Turkish nation to
have committed “genocide”. As well as not reflecting the true historical
events, this decision taken by the Venezuelan parliament is not acceptable
because parliaments are not places where such historical issues are to be
settled. Turkey is facing the devastating effects of imperialism’s “divide and
rule” policy once again as it did in the past. In the past, some Armenians were
provoked against the Turkish nation as part of imperialist countries’ policy
and hundreds of thousands of Turks were massacred by armed Armenian bandits. It
is a flagrant lie, a fabrication and a tall tale that “genocide” was committed
against Armenians by Turks. Besides, by stating its intention to have
historians investigate and discuss the subject, Turkey challenges those circles
which disseminate this lie.


This
unjust decision of the Venezuelan parliament causes sorrow for the Turkish
nation and weakens cooperation in the struggle against imperialism and we
expect that it be rectified as soon as possible. We believe that you would also
appreciate that it is a vice to step back from a mistake. We would like to
express with deep friendly feelings that it is a necessity today, in the fight
against imperialism, to oppose the “genocide” lie. 


We
wish, as a friend, the Venezuelan nation, to achieve, with precious leaders
like yourself, successes one after another for years to come. 


Best
regards, 


NAME,
SURNAME :


PLACE :


DATE :