Cialis 20 Mg Cialis Viagra Satış Cialis 5 mg Viagra sipariş elektronik sigara

Türk dünyasını her bir bölgesinde, nerede bir
Türk varsa kıyıcı dikta rejimler tarafından asimilasyon, katliam ve soykırıma
uğramışlardır ve uğramaktadırlar

Türklerin yaşamış oldukları dönemlerde kendi
ana topraklarında bile Tarih boyunca Türklere karşı yapılan katliam,
soykırımlarla duludur.

Çalışkan, kahraman, yiğit bir millet olarak.

Biz dünya Türkleri çok sayıda atabeyler,
devletler, İmparatorluk kuran bir milletiz hiç bir halklara, topluluklara karşı
asimilasyon, soykırım yapmadığımız için hiçbir zaman bize karşı yapılan
soykırımları, zulümleri düşünmedik karşılık vermedik gönlümüzde, içimizde kin
olmadığı için kimseye düşmancasına davranmadan acılarımız çabuk unutmuşuz.

Her kese kardeş diye iyilik yaparak, hoş
görüyle karşılayarak, Türkler ise hep haksız yere Batıda Viyana’dan Doğuda ise
Kafkaslardan çekilmeye başladıkları dönemlerde, Kırım, Özbek, Kıbrıs, İran,
Irak, Suriye, Afganistan, Batı, Doğu Türkistan, Türkmen Sahra, Bulgaristan,
Balkanlarda, Azerbaycan, Çeçenistan, Türkmenistan, Tebriz, Ahıska, Bakıda, Kara
bağda, Erbil, Musul, Kerkük’te tüm Türk yurtlarında, topraklarında soykırıma,
katliama, asimilasyona uğradıkları acı olaylarla doludur.

Binlerce Türkler idam olarak, hapishaneye
atılarak, sürgün oldular, tutsak hayatı yaşadılar.

Hiç unutmayalım bu kanlı baskıları, acıları,
işkence olaylarını Viyana’da, Bosna’da, Mora’da, Tri Poliçe’de Balkanlar tüm
Türk bölgelerinde, Bosna, İran, Irak, Suriye, Kafkaslarda, Uygur, Türkistan,
Kazak, Kırgız, İrevan Hanlığında, Bakü’de, Gence’de Amerika’da Kızıl deriler
soykırıma uğrayan günümüze kadar hep Türkler olmuştular.

Tarih sayfalarında bakarsak hep Türklere
karşı yapılan soykırımlarla dolu olduğu görülmektedir, uzun yıllar hep Türkler
sürgün olmuşlardır.

Tüm dikta rejimler tarafından Türk
bölgelerinde topraklarında, idam olan işkence, baskı gören hep Türkler
olmuştur.

Dünya Türklerinin büyük bir parçası olan
Azerbaycan Türkleri tarih boyunca Ruslar ve Ermeniler tarifinden uzaklaştırma,
Soykırımlara Uğrayarak

1988 yılından başlayan Azerbaycan – Ermeniler
savaşında Azerbaycan Türk topraklarının yüzde 20’den fazlası işgal edilerek 1 Milyondan
fazla insan göçmen durumunda yaşamaya zor durumda kalmışlardır 8 milyon nüfusu
olan Azerbaycan’da bir milyondan fazlası başka ülkelerde yaşamaktadırlar.
Göçmen durumundadır.

Karabağ topraklarını ve Azerbaycan
topraklarını işgal eden Ermeniler, “Büyük Ermenistan’ı” kurmak için ilk
planları Azerbaycan Türklerini yerlerinden, topraklarından uzaklaştırmak,
sürgün etmektir

Azerbaycan Türklerine karşı 1905-1907 yılları
arasında acımasız soykırımlar Gerçekleşmiştir.

Azerbaycan Türkleri daha sonra 1918-20 yıllarında
ikinci defa birde yerinden güç edilerek kendi topraklarından, yurtlarından
sürülmüştür.

Azerbaycan Türkleri 1948-53 yıllarında “büyük
göçe” uğrayarak yaklaşık 150 bin Türkler tarihi yurtları olan Ermenistan’dan
çıkarılarak üçüncü kez uzaklaşmaya maruz kalmışlardır. Son uzaklaşma, katliam,
soykırım ise demokrasi söylenen modern dünyanın gözleri önünde 1988 yılında
çatışmalar sonucu gerçekleşmiştir.

1988 tarihinde silahlı savaşa dönüşen Dağlık
Karabağ sorunu kısa sürede cephede kazanılan askeri başarılar Ermenilerin
Azerbaycan’ın içlerine kadar sokulmuşlardır.

Ve Azerbaycan topraklarının yüzde 20’si
birçok ülkelerin yardımıyla Ermenilerin Silahlı güçleri tarafından işgal
edilmiştir.

Bu savaşta 20 binden fazla Azerbaycan Türk’ü
şehit olarak 20 binin üstünde yaralanarak, 50 bin kişi sakat kalmıştır.

Ve 5.101 Azerbaycan Türkü’de kayıp, tutsak
olmuştur tutsak olanların 66’sı çocuklardandır.

Genelde Azerbaycan nüfusunun 1/3’ü Dağlık
Karabağ savaşında zarar görmüştür. Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili olarak da
sosyal, ekonomik ve siyasal sorunlardan bütün ülke vatandaşları
etkilenmektedir.

1988 yılında silahlı çatışmaya dönen
Azerbaycan – Ermeni savaşı, kısa bir sürede Azerbaycan ve Ermeniler arasında
bir bölgesel büyük savaşa dönerek Ermeni silahlıları çatışma sonunda birçok
devletlerin silah yardımıyla 1988 yılından ateşkesin yapıldığı 12 Mayıs 1994
tarihine kadar Dağlık Karabağ olmak üzere toplam 890 rayon, köy, kasaba ve
yerleşim birimleri Azerbaycan topraklarının % 20’sini işgal etmiştir.

Dağlık Kara bağ’da Azerbaycanlılar 2 şehir, 1
kasaba ve 53 köyde düşman eline geçmiştir.

Ayrıca Ermeniler

1991 Esgeran – Hadrut’u

18 Şubat 1992’de Hocavend’i,

25 Şubat 1992’de Hocalıyı,

26 Şubat 1992’de Şuşa’yı,

18 Mayıs 1992’de Laçin’i,

4 Nisan 1993’de Kelbecer’i,

23 Temmuz 1993’te Ağdam’ı,

24 Ağustos 1993’te Fuzuli’yi,

27 Ekim 1993’te Zengilan’ı,

26 Ağustos 1993’te Cebrayil’i,

31 Ağustos 1993’te Gubadlı’yı işgal etmişlerdir.

İşgal edilen 4.388 km2’lik toprak sahasına
sahip Yukarı Karabağ’dan 192.300 kişi, Laçin’den (1.835 km2) 59.500 kişi,
Şuşa’dan (970 km2) 29.500 kişi, Kelbecer’den (1.936 km2) 50.500 kişi, Ağdam’dan
(1.093 km2) 158.000 kişi, Fuzuli’den (1.386 km2) 100.000, Cebrayil’den (1.059
km2) 51.600 kişi, Gubatlı’dan (802 km2) 30.300 kişi ve Zengilan’dan (707 km2)
33.900 kişi olmak üzere bu yerleşim birimlerinde yaşayan toplam 676.100 kişi
yaşadıkları ana yurtlarından kendi topraklarımdan çıkarılarak, uzaklaştırılarak
ne yazık Azerbaycan’ın içlerinde çadırlarda yaşamaktadırlar.

Dağlık Karabağ ve onun etrafındaki olan bütün
şehirlerdeki tarihi Türk eserler yok edilerek, doğa ve çevreye kalıcı zararlara
uğramıştır.

Ermeniler savaşta Hocalı köyünde yaşanan
Türklere karşı acı soykırım başlatılarak, Yukarı Karabağ bölgesinin en önemli
tepelerinden birisinde olan Hocalı köyü stratejik bir önemli bir köy olarak
Ermenilerin Silahlı güçleri askeri bir hedef olarak Karabağ dağ etrafında
Ağdam-Şuşa, Eskeran-Hankendi yollarının üzerinde yerleşmişlerdir, ve ele
geçirerek, Hocalının coğrafi-stratejik konumu tarafından Ermeni silahlı güçleri
için çok onamlı olarak buraya saldırmaları çoktan planlamaktaydılar. Hocalı ise
Hankendi’nin 10 km güneydoğusunda düşerek Ermeniler bu nedenle Hocalıyı 1991
yılının Ekim ayından ablukaya almışlardır.

Ekim ayının 30’unda kara yoluyla ulaşım kapatılarak
helikopter yolu ile tüm çıkış girişi engellenerek, son olarak 1992 yılının Ocak
ayının 28’inde helikopter Hocalı gitmişti. Şuşa şehrinde sivil helikopterin
düşürülerek 40 kişinin ölümünden sonra bu ulaşım yolu kapatılmıştır.

Baskılar sürmesiyle Ocak ayının 2’sinden
şehirde elektrik kesilerek. Şubatın sonunda Hocalı, Ermeni güçleri tarafımdan
ablukaya alınarak, Hocalı

Sürekli Ermeniler baskısıyla her gün
toplarla, ağır silahlarla vurularak bombalanmaktaydı.

936 km2’lik alana sahip olan Hocalı Türk
bölgesi ve 2.605 aileden birleşen, 11.356 kişinin yaşadığı kasaba 26 Şubat 1992
tarihinde kıyıcı Ermeniler tarafından yüzyılın en acımasız, işkenceli
soykırımına maruz kalmışlardır.

Tarih boyunca uzun yıllardan bir Türk
kasabası olan Hocalı birden yok edilmiştir.

Ne yazık ki bu durumda şehit olan Türk
kardeşlerimiz Hocalı katliamında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin koruması
altında olsaydı bu acı olay yaşanmazdı.

Kocalılar savunmasız bir durumda olarak
millet ise Hocalı da dağınık halde kalarak, yalnız 150 kişinin elinde hafif
silahlar bulunmaktaydı.

Azerbaycan silahlı güçleri dâhil Hocalı
Türklerine hiç bir yardım edilmedi, uzun süre ne yazık cesetler yerden
alınamadı bile. Ermeniler tüm varlıklarıyla her bir moderne Silahlı güçleri ile
köyü üç yönden kuşatarak, helikopter ile birlikte ve ağır silahlarla her yönden
köyü bombalayarak, sistemli ordusuyla köye girerek büyük katliamı Türklere
karşı uygulamıştır.

Ermeniler bu köyü zorlukla tüm gücüyle işgal
ederek bütün dünyaya özellikle Türk milletine karşı durmuştur.

En önemlisi de Azerbaycan Türkleri için ağır
bir mesaj sayılmaktaydı.

Hocalı kasabası işgalden sonra tam olarak yok
edilmiştir.

Ermeniler bu açıdan önemli bir stratejik
toprağı bölgeni ele geçirerek askeri bakımdan önemli bir başarı elde etmeden
konuşmaktaydı.

En doğrusuda insanlık adına Ermeniler tarihin
en acımasız soykırımı gerçekleştirerek çok silahsız güçsüz, sivil insanları
öldürmüştür.

Ermeniler ise bu soykırım kendileri için
Türklerden bir intikamı olduğunu söylemekteydiler.

Ermeniler silahlı güçleri ile 1992 yılının 25
Şubatı 26 Şubata bölgedeki 366. Alayı ve büyük ordusuyla birçok ülkelerini
desteği ile bu soykırımı uygulamadan önce tüm giriş ve çıkışları kapatarak
Hocalı köyünde sivil, kadın, çocuk, yaşlı, sakat özürlü ayırımı yapmadan resmi
numaralara göre 613 Türkü şehit etmiştir. Öldürülenlerin şehitlerin 83’ü çocuk,
106’sı kadın ve 7’ten fazlası ise çok yaşlıydı.

Ayrıca şiddetli bu savaşlarda Ermeniler
yaşlı, kadın ve çocuk demeden acımasız baskıyla her türlü işkenceler yaparak,
Türk olduklarından dolayı sivil insanları şehit ederek öldürmüştür. Bu
soykırım, katliamda toplam 487 kişi ağır yaralı olmuştur.

1275 kişi ise tutsak alınmıştır, ve 150 kişi
ise kaybolmuştur.

Ayrıca bu kıyıcı acımasız soykırımda
cesetlerin birçoğunun yakılmasıyla, gözlerinin oyulmasıyla, kulakları,
burunları ve kafaları ile vücutlarının çeşitli yerlerinin kesildiği
görülmekteydi.

Bunların yanında her türlü acımasız işkenceye
canavarca hamile kadınlara ve çocuklara bile uygulanmıştır.

Bu acımasız Ermeni Kocalı soykırımda Türklere
beslemiş olduğu kinini, düşmanlığını Türklere karşı sergileyerek katliamda
acımasız çocuklar yanında kadının yüzünün yarısı kesilmesiyle, Erkeklerin kafa
derisi soyulmakla, tırnakları

Sökülmesiyle çocukların kafasını yok ederek
her tarafta işkenceyle öldürülmüş olduğu yüzlerde sivil bayan, çocuk ve
yaşlıları öldürülmesi ‘Hocalı
soykırımının büyük insanlığın faciasıdır.’

Bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu
katliama BM, AB gibi uluslararası kuruluşlar gereken özeni göstermemişler
Azerbaycan topraklarının Ermeniler tarafından işgal edildiğine bile günümüze
kadar sesiz kalmaları tam olarak Ermenilere vermiş oldukları desteği
yansıtmaktadır.

İnsanlığa
karşı işlenmiş bir büyük suç Hocalı soykırımı

Babalarının önünde çocuklarına işkence yapıp
öldüren Ermeniler, sonra cesetleri buldozerlerle dereye döktüler.

Kadın, erkeklerin Altın dişlerimi kerpetenle
çıkararak. Bununla çok sayıda acımadan işkenceyle Türkleri öldürmüşlerdir..

ABD’nin Hiroşima ve Nagazaki’ye attığı atom
bombası binlerce insanları öldürerek, Irak Türklerinde 14 Temmuz 1959 Kerkük
katliamında Peşmergeler, Komünistler yanında uzun yıllardan Türk milletini
sevmeyen ve düşmancasına uzun yıllardan Kerkük katliamında bile parmağı olan
Ermenilerinin Kitapçı Ojen Ermeni komünist, Perşmergelerle birleşerek, çok
sayıda Irak Türklerine işkence yaparak şehit etmiştir.

Ayrıca Katliamı, 28 Mart Altunköprü katliamı
Azerbaycan’ın bu savaşı kaybetmesi gibi gönüllerde büyük önemli etkisi olmuştur.

Artık tüm Türk dünyasının birleşmesiyle kanla
bu haklar alınarak, işgal edilen Azerbaycan Karabağ ve tüm Türk topraklarımızı
almalıyız ve bayrağımızı camlandırarak bir an önce dalgalandırmalıyız.

SADUN
KÖPRÜLÜ

İLK KURŞUN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler | hd film izle | film izle | film izle | 4k film izle | bets10 giriş

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet novagra satın al viagra satış