SOYKIRIMLAR & KATLİAMLAR & SÜRGÜNLER

NAVARİN KATLİAMI

Navarin Katliamı [1] Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanması
sırasında yaşanan katliam dizisinin bir parçası olan bir katliamdı. Katliam 19 Ağustos 1821 günü Mora Yarımadası‘ndaki Navarin
şehrinde gerçekleşti ve şehrin yaklaşık 3000
kişilik Türk sakini katledildi.

Avrupa
kaynaklarında Navarin katliamı hakkında bilgiler onlarca yıl sonra
yayınlanmıştır.

İçindekiler

·        
Şehrin kuşatılması

·        
Türklerin katledilmesi

·        
Olayların sonrası

·        
Kaynakça

Şehrin
kuşatılması

Şehrin Türk
sakinleri açlık yüzünden teslim olmayı önerdi. Yunanlar da bunun üzerine şehrin
sakinlerini Mısır‘a güvenli bir şekilde götürmeyi
önerdi. Teslim olma işlemi bitince Türkler şehirdeki tüm mallarını tüm
paralarını ve mücevherlerini Yunanlara teslim etti;[2] fakat Yunanlar söz verdikleri güvenli
yolculuğu gerçekleştirmeye niyetli değillerdi. [3] Müzakere eden Yunanlardan biri olan
Poniropoulos yıllar sonra General Gordon’a teslim olma belgesinin Türklerdeki
kopyasını yok ettiğini ve böylece geride böyle bir anlaşmaya ilişkin bir kanıt
kalmadığını söyledi. [4]

Türklerin katledilmesi

19 Ağustos 1821 günü kapılar
açılınca Yunanlar hemen içeriye hücum etti ve kaçabilen 160 kişi dışında 3000
kişilik tüm nüfusu öldürdü. [5]

Tarihçi George Finlay Phrantzes adlı Yunan bir
rahibin katliama tanıklık ettiğini söyledi ve onun anlattıklarından yola
çıkarak aşağıdaki tanımı yaptı:

Mermiler
ve kılıçlarla yaralanmış kadınlar kaçmak umuduyla denize koştu bu sırada kasten
vuruldular. Kollarında bebekleri olan annelerin kıyafetleri çalındı ve tek
gizlenme yeri olan denize koştular suda çömelirken insan olmayan tüfekli
askerler tarafından vuruldular. Yunanlar bebekleri annelerinin kollarından aldı
ve kayalara vurdu. Üç ve dört yaşlarındaki çocuklar denize atılarak boğuldu.
Katliam bittiğinde cesetler ya denize atıldı ya da sahile yığıldı ve bir salgın
hastalık tehdidiyle karşı karşıya kalındı. [6]

Olayların sonrası

Olayların
başlamasından önce Yunanistanda 50
000’e kadar Türk yaşamaktaydı. 1821 yazına gelindiğinde onların
neredeyse tamamı öldürülmüş veya kaçmak zorunda bırakılmışlardı.

Ayrıca bakınız

1.    
Müslüman – Türk katliamları

2.    
Türk düşmanlığı

Kaynakça

1.     ^ William St. Clair That Greece Might Still Be
Free The Philhellenes in the War of Independence Oxford University Press London
1972 sf.40 ISBN 0192151940

2.     ^ George Finlay History of the Greek Revolution
and the Reign of King Otho edited by H. F. Tozer Clarendon Press Oxford 1877 Reprint London 1971 sf. 214

3.     ^ St. Clair sf. 41

4.     ^ George Finlay sf. 214

5.     ^ St. Clair sf. 43

6.     ^ George Finlay sf. 215

7.     ^ William St. Clair: That Greece might still be
free — the Philhellenes in the war of independence. London 1972. p. 1


Link : https://tr.wikipedia.org/wiki/Navarin_Katliam%C4%B1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir