SOYKIRIMLAR & KATLİAMLAR & SÜRGÜNLER

KRAL LEOPOLD VE KONGO
KATLİAMI

Yukarıdaki fotoğraf 1900′lü yılların başında Belçika Kralı
II. Leopold’un Afrika’daki sömürgelerinden biri olan Kongo’da bir din adamı
tarafından gizlice çekildi

Fotoğraftaki adam kendisi gibi köle olan ve yeterince
kauçuk toplayamadığı için cezalandırılan 5 yaşındaki kızının kesilen sol eli ve
sağ ayağına bakıyor.

Bu korkunç fotoğraf 1885 ve 1908 yılları arasında Kral
Leopold’un Afrika’daki hâkimiyeti süresince işlenen 5 milyon cinayet ve sayısız
işkenceden sadece birisinin tanığı ve Kral Leopold’un Afrika’da sahip olduğu
topraklardan elini çekmesi ile sonuçlanan medya tepkisini başlatan belgelerden
birisi.

Belçika’nın 1835 ile 1909 seneleri arasında yaşayan kralı
İkinci Leopold bir “sömürge” imparatorluğu kurma hayaline kapılıp adamlarına
Kongo’yu işgal ettirmiş ve bu hevesi yüzünden en az on milyon Afrikalı işkence
ve kötü muamelelerden dolayı hayatını kaybetmişti. 1897’de genç bir memur
tarafından ortaya çıkarıldı.

Memurun olup bitenlerden şüphelenip Kongo’da meydana
gelenleri yansıtmasına rağmen Belçika’da ve Leopold ile işbirliği yapan diğer
ülkelerde tık çıkmadı ve cinayetlere o zaman hiçbir tepki gelmedi.

İkinci Leopold Afrika’nın ortasındaki bu bölgeyi işgal
etmeye çalıştı ama parlamento arzusuna sıcak bakmayınca farklı bir formül
geliştirdi.

Hazinesinden borç alarak bir yardım cemiyeti gibi görünen
“Uluslararası Afrika Derneği”ni kurdu.

Dönemin en ünlü kâşiflerinden Stanley’i Kongo’ya gönderdi
kendi başına bir sömürge yönetimini kurdurdu ve 1885’te toplanan Berlin
Konferansı’nda büyük güçler tarafından “Kongo’nun Hakimi” olarak kabul edildi.

Artık insanlık tarihi boyunca yapılan en arsız ve acımasız
soykırımlardan birinin mimarıydı ve bir Belçika başbakanının da dediği gibi
“İnsanlara limon muamelesi yaptı suları bitinceye kadar sıktı ve sonra bir
kenara fırlattı. ”

Leopold Afrika’ya hiç gitmedi ama Kongo’yu dev bir toplama
kampı haline getirdi.

Kongo’da terör estiren adamları yerlilerin kellelerini
bahçelerinde heykel olarak sergiliyor Naziler’in benzer hareketlerinin ilk
örnekleri Kongo’da yaşanıyordu.

Kongo’da sadece 1890 ile 1905 yılları arasında yaklaşık on
milyon yerli öldürüldü.

Leopold’ün adamları köle olmak istemeyen çocukların
ellerini kesiyor kestikleri elleri tütsüleyip saklıyordu ve pazar günleri
çalışmak istemeyen 60 yerli Bir Belçikalı “görevli” tarafından herkesin gözü
önünde vuruluyordu.

Leopold lastik ve fildişi ticareti için zorla çalıştırılan
milyonlarca kişinin dışında boş duran çocukları da çalıştırmak için üç ayrı
koloni kurdu ve ordusunu güçlendirmeye uğraştı.

Bütün bunlar uluslararası camiada ses getirmiyor ama başı
özel zevkleri yüzünden derde giriyordu.

Mesela İngiltere’den getirttiği ve yaşları on ila on beş
arasında olan bakireler yüzünden İngiliz mahkemelerinde adı geçiyor ama zamanın
anlı şanlı kâşifleri ve gazetecileri tarafından “Kongo’ya medeniyet götürdüğü”
iddialarıyla yere göğe sığdırılamıyordu.

Kadınları ve çocukları esir alan sömürgeciler köyün
erkeklerine de belirli bir kota veriyorlar ve bu miktarı getirmelerini
istiyorlardı.

Kocalar belirtilen miktarda kauçuk ile dönmedikleri
takdirde “Chicotte” denilen hipopotom derisi ile yapılan kırbaçlar ile
dövülüyor ve çocuklarının elleri kesiliyordu. Askerler arasında kim daha fazla
toplayacak gibi yarışlar yapılıyordu.

Belçika Kralı’nın bu zorba rejimi bir denizcilik
şirketinde çalışan yarı Fransız yarı İngiliz olan Edmund Dene Morel sayesinde
sona erdi. Morel Kongo’da olup bitenlerden şüphelenmiş ve araştırmaya
başlayınca patronları tarafından başka yere gönderilmeye çalışılması üzerine
istifa ederek gazeteciliğe başlamıştı.

Gazetelerde 1900’lü yılların başından itibaren çıkmaya
başlayan yazıları Avrupa’nın gözünü açtı ve Morel destek sağlamak için üç yıl
boyunca pekçok ülkeyi dolaşıp dünya tarihinin ilk sivil toplum protestosunu
başlattı.

Leopold’ün yaptıklarını manşetlere taşıdı yakılan köyler
ile sakat edilmiş Kongolular’ın resimlerini yayınlattı Mark Twain ve Sir Arthur
Canon Doyle gibi o zamanın tanınmış yazarlarının desteklerini sağlayıp
Leopold’ü kınayan yürüyüşler düzenledi.

Leopold bu protestolar sayesinde 1908’de eLlerini
Kongo’dan çekmek zorunda kaldı ve bir yıl sonra da ölüp gitti.

“Avrupalılar geldiklerinde onların elinde İncil bizim
elimizde ise topraklarımız vardı. Bize gözlerimizi kapatıp dua etmeyi
öğrettiler. Gözlerimizi açtığımızda baktık ki İncil bizim elimizdeydi.
Topraklarımız ise beyazların olmuştu. ”

Jomo Kenyatta – Kenya’nın Kurucu Devlet Başkanı


Link : http://keyifhane.net/kral-leopold-kongo-katliami/ 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir