Ağva’ya bağlı Çanaklı
Köyü’nün kadınlarını bir araya toplayıp anadan doğma kalana kadar soydular.
Çırılçıplak halde kocalarının katledilişini izlemeye zorlanan kadınlar,
sonrasında toplu tecavüze uğradılar. Küpelerini almak için kulakları,
bileziklerini almak için bilekleri, yüzüklerini almak için parmakları kesildi;
acıyla kıvranarak can verdiler.


***Ateşe verilen Hacı
İsmail Köyü ve erkekleri iple bağlanıp yatırılarak kurbanlık koyun gibi kesilen
Karadere Köyü’nün kadınlarına tecavüz ettiler.


***


İmranlar Köyü’nde,
ırzlarına geçmek üzere bütün kadınları bir eve topladılar; kendilerini korumaya
çalışanları lime lime doğradılar.


***


Tekkeler Köyü’nde
bacaklarından asılan on beş genç kızı, insan aklının alamayacağı işkenceler
yaparak öldürdüler.


***


Karamandıra Köyü’nde
yağmaya direnen Hacı Mustafa’yı kurşuna dizip karısının ve kızının ırzına
geçtiler. Irzına geçtikleri kızı, yaraladıkları bir ata bağladılar, at can
havliyle oradan oraya koştukça kız parçalara ayrıldı.


***Çınarcık’ta, erkek
çocukları, annelerine tecavüz etmeye zorladılar. Yaptıramayınca hepsini
süngülediler. Kadınların karınlarını yarıp, kundaktaki bebekleri yardıkları
karınlarına gömdüler.


***


İzmir rıhtımında
eşlerinden veya oğullarından haber bekleyen kadınların çarşaflarını yırttılar,
hakaret ederek yerlerde sürüklediler…


***


Maraş’ta, hamamdan
çıkan kadınlara sarkıntılık yaptılar, peçelerini yırttılar…


***


Karacaali’de, köyün
kadınlarına kocalarının gözleri önünde tecavüz edip kurşuna dizdiler.


***


Bu satırlar Hâkimiyeti
Millîye’den:


“Yunanlıların kadınlara ve kızlara yaptıkları
tecavüz, üzerinden yüzyıllar geçse, kendilerini Türklere affettirmek için her
şeyi yapsalar, bunu başaramazlar. Binlerce masum kız Yunanlıların eline
düşmektense, kurşunla, süngüyle, ateşle ölümü tercih etmişlerdir.”


***


İkna olmayan,
“resmî tarih(!)”in parçası bulan, inanmayanlar için, bu satırlar da
bizatihi işgalciler, işkenceciler, tecavüzcülerle soydaş olan yabancı bir
“kadın” gazeteci Berthe G. Gaulis’den:


“Bilecik bir felaket ve acılar diyarı… Henüz
dumanı tüten taş yığınları altında kim bilir ne kadar insan cesedi yatıyor…
Tecavüze uğramamış genç kız veya kadın kalmamış… Biraz ötede, kızını
kurtarmak isterken, kafasına taşla vurularak öldürülmüş bir ihtiyarın
mezarı…”


***


Belki de bu nedenle,
yani “işgal”in ne demek olduğunu en önce, en çok ve en fena biçimde
onlar anladığı için, Türk Kurtuluş Savaşı’nın, Millî Mücadele’nin, Kuvayı
Millîye’nin -yahut siz nasıl anıyorsanız o direniş günlerinin- “büyük
hainleri” arasında bir tek “Türk kadını” yoktur!


Onlar o sırada
“hainlere” karşı yazılacak bir “destan”ın ön sözünü inşa
etmekle meşguldür!


Mondros Mütarekesi’nin
imzalanmasının ardından “Mebuslar” teslim bayrağı çekerken gazetelere
yolladıkları “Millî haklarımızı ve ismetimizi koruyacak hükümet ve erkek
yoksa, biz varız” ilanlarıyla eli silah tutan Türk erkeklerine tarihî bir
ders verirler mesela!


TBMM başkanlığına
gönderdikleri, “Erkekler vazifesini yapmayacak, dinlerini ve vatanlarını,
zevce ve hemşirelerini muhafaza etmeyecek kadar aciz ve ilgisiz iseler, düşmana
karşı koymak için bize izin versinler. Yalnız topraklara gömerek
paslandırdıkları silahları bize versinler. Irzımızı, namusumuzu, iffet ve
ismetimizi biz kendi ellerimizle müdafaa edeceğiz” dilekçesiyle, vatan
savunmasından kaçanları, yüzlerine tükürmekten beter ederler!


Sultanahmet’ten
Kastamonu’ya, Üsküdar’dan Bursa’ya memleketin her yanında “biz kadınlar bu
hak cihadında en önde olacağız” diye onlar haykırırlar!


***


Bütün bunlar olur,
sadece Anadolu’da değil, Türk kadınları mütareke İstanbul’unda da sarhoş
işgalci askerlere meze olmaya, üstelik de “gönüllü meze!” olmaya
zorlanırken, onların dramına, çığlık atsalar duyacakları mesafedeki
“saray”ında oturan Vahdettin, “işgal güçleri hangi dinden ve
milletten olursa olsun onlara Türk misafirperverliği gösterilmesini”
buyurur… Atatürk ise, “düşman kaçarken, kadınlarınızı ve çocuklarınızı
dağlara ve emin yerlere saklayınız” diye bildiri yayınlıyordur!


Padişah, varlığını
“Allah’tan sonra işgalci İngilizlere” emanet ediyorken, Mustafa Kemal
kadınların sadece ırzını ve canını kurtarmakla değil, vatanı o mezalimden
kurtarıp bağımsızlaştırmak ve onlardan doğacak kız çocuklarının, kız
torunlarının yerlerde sürüklenmeyip omuzlarda yükseltileceği bir rejimin
temellerini atıyordur!


Hâl böyleyken…


Başka hiç kimseye
değil sözüm, bu ülkenin Atatürk’e hakareti, Cumhuriyet’le savaşı marifet sayan
kadınlarına bugün;


Siz, nasıl
yapabiliyorsunuz?


Nasıl oluyor da, böyle
bir “ADAM”ı sev(e)miyorsunuz?


Selcan Taşçı Hamşioğlu

İŞTE BİR YUNANSEVİCİ DAHA ….

VİDEO BAŞLIĞI : “Kemalist kesimdeki herkesin tutuklanmasını
istiyorum”