SOSYAL MEDYA & İLETİŞİM & SOSYAL MEDYA TROLLERİ


Bilgi iletişim
teknolojilerinin gelişimi ile birlikte geleneksel medyanın kullanımın azaldığı
ve sosyal medya kullanımının giderek arttığı görülmektedir. Çünkü sosyal
medyada istenilen içeriklerin üretilebilmesi, geniş kitlelere ulaşılabilmesi,
çift yönlü iletişimin olması, anlık geribildirim imkânı vermesi gibi avantajlar
bulunmaktadır. Söz konusu olanaklar insanların zamanın büyük bir bölümünü
sosyal medya ortamlarında geçirmesine neden olmaktadır. Bu nedenle özel ve kamu
kuruluşları da bu ortamlarda aktif olmak zorundadır.


Bu çalışmada kamu
kurumlarının sosyal medyadaki varlıkları ve sosyal medya araçlarını kullanma
amaçları incelenmiştir. Bu düşünceden hareketle Kastamonu İl Kültür Turizm
Müdürlüğü’nün Facebook sayfası 01 Ocak- 01 Eylül
2018 tarihleri arasında incelemeye dahil edilmiştir. Çalışma
sonucunda elde edilen verilere göre adı geçen kurumun sadece Facebook sosyal
medya hesabına sahip olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Söz konusu sosyal medya
hesabının ise ağırlıklı olarak bilgilendirme amaçlı olarak kullanıldığı
anlaşılmıştır. Ayrıca adı geçen sosyal medya hesabının kurum web sitesi ile
entegre olmadığı da belirlenmiştir. Sonuç olarak tek bir sosyal medya alanında
aktif olmaya çalışan Kastamonu İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün iletişim
teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı bu dönemde, kültürel faaliyetlerin
tanıtımının yapılmasında ve hedef kitlenin bilgilendirmesinde daha geniş
kitlelere ulaşabilmesi için diğer sosyal medya ağlarında da yer alınması
gerektiğini söylemek mümkündür.


DOKUMANI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.