• SOSYAL MEDYA /// KAMU KURUMLARINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI - KASTAMONU İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ
  • Yayın Tarihi : 22 Eylül 2019 Pazar
  • Kategori : SOSYAL MEDYA & İLETİŞİM & SOSYAL MEDYA TROLLERİ

Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte geleneksel medyanın kullanımın azaldığı ve sosyal medya kullanımının giderek arttığı görülmektedir. Çünkü sosyal medyada istenilen içeriklerin üretilebilmesi, geniş kitlelere ulaşılabilmesi, çift yönlü iletişimin olması, anlık geribildirim imkânı vermesi gibi avantajlar bulunmaktadır. Söz konusu olanaklar insanların zamanın büyük bir bölümünü sosyal medya ortamlarında geçirmesine neden olmaktadır. Bu nedenle özel ve kamu kuruluşları da bu ortamlarda aktif olmak zorundadır.

Bu çalışmada kamu kurumlarının sosyal medyadaki varlıkları ve sosyal medya araçlarını kullanma amaçları incelenmiştir. Bu düşünceden hareketle Kastamonu İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün Facebook sayfası 01 Ocak- 01 Eylül 2018 tarihleri arasında incelemeye dahil edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre adı geçen kurumun sadece Facebook sosyal medya hesabına sahip olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Söz konusu sosyal medya hesabının ise ağırlıklı olarak bilgilendirme amaçlı olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca adı geçen sosyal medya hesabının kurum web sitesi ile entegre olmadığı da belirlenmiştir. Sonuç olarak tek bir sosyal medya alanında aktif olmaya çalışan Kastamonu İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün iletişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı bu dönemde, kültürel faaliyetlerin tanıtımının yapılmasında ve hedef kitlenin bilgilendirmesinde daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için diğer sosyal medya ağlarında da yer alınması gerektiğini söylemek mümkündür.

DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.