Bu çalışmada 15. Yüzyılda
Portekiz, ardından İspanya ve daha sonra İngiltere, Hollanda ve Fransa’da
başlayan sömürgecilik hareketleri, sömürgecilik hareketlerinin Avrupa’nın yanı
sıra Güney Amerika, Afrika’daki etkileri, fiyat devrimi, hastalık ve
mikropların yayılması ile sömürgecilik ideolojisi ele alınmıştır. Sömürgecilik
hareketlerinin Güney Amerika ve Afrika’da meydana getirdiği yıkım ile Batı
dünyasının sömürgecilik hareketleri sonucu gelişimi ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Bu çalışmada doküman araştırması yapılmıştır. İlgili alan yazın
taranmış ve tartışılmıştır. Sömürgecilik hareketleri sonucunda dünya egemenliği
Doğu’dan Batı’ya geçti. Batı dünyası 16. yüzyılla birlikte ekonomik ve siyasi
üstünlüğünü dünyaya kabul ettirmeye başladı. Bilimsel ve teknik üstünlüğüyle
dünyaya büyük oranda egemen oldu. Portekiz ve İspanya 15. Yüzyılda Amerika,
Afrika ve Asya kıtalarında ve okyanuslarda sömürge imparatorluklarını kurdular.
Fiyat Devrimi’yle birlikte 1500-1650 yılları arasında birçok ürünün fiyatı beş
kata kadar arttı. Güney Amerika’daki İspanyol Sömürge İmparatorluğu’ndan
Avrupa’ya akan tonlarca gümüş, fiyat devriminin başlamasında en önemli etkendi.
Öldürücü mikroplar bağışıklıkları olmayan Güney Amerika ve Afrika’daki yerli
nüfusları çok büyük oranda azalttı. Bazı yerlerde de tamamen ortadan
kaldırmıştır.
DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.