SİYONİZMİN
BEKA STRATEJİSİ VE ERDOĞAN
YAZAR
: Betül Baykal Dinç


betulldinc@gmail.com
Kuşkusuz her devlet kendi “bekası” ile ilgili olarak düşünür ve bir ülkenin içindeki bazı
siyasi guruplar da kendilerini “devletin
bekasına”
adarlar, ancak bu beka endişesinin tüm siyasi düşüncelere etki
eden bir “sendrom” haline gelmesi,
çok az devlete mahsus bir durumdur.
İsrail’ in kısa tarihi bize denize dökülme
korkusu (HITTİN SAVAŞI) İsrail için
daimi bir endişedir ve asla yok olmayacaktır.
İsrail kurulduğu günden beri bunu ne savaşla,
ne de barışla aşamamaktadır. İsrail şimdiye dek varlığını sürdürmüştür ve halen
sürdürmektedir.
Ortadoğu ülkelerinin hiçbiri homojen birer
ulus-devleti değildirler. Yapay biçimde birbirine tutturulmuş birer zoraki
mozaiktirler. Bu durum Ortadoğu’yu 19.y.y‘ın sonunda sömürgeleştiren Avrupa’lı
güçlerin yaptığı bölgesel bir düzenlemenin sonucudur.
Kolonyalist Devletler Irak, Suriye, Lübnan,
Ürdün gibi Ortadoğu ülkelerini kendi idari bölüşümlerine göre oluşturmuşlardır.
Bu ülkelerin hiçbiri sosyolojik bir ulusa sahip olmayan, yapay ve kolayca
çözülüp dağılabilecek devletlerdir.
 

TÜRKİYE
HARİÇ!
Bugüne kadar süper güç olan Amerika, artık
düşüşün başlangıcındadır. ABD’nin bir süper güç olmaktan çıkması ise, İsrail
için tehlike çanlarının çalması anlamına gelir.
Siyonizm için ABD’nin global gücünün
zayıflamasından daha da korkunç olan başka bir şey daha vardır.
Ortadoğu’ da Müslüman ve Ortadoğulu bir
devletin, kendisi ile boy ölçüşebilecek bir güce sahip olması.
 

Böyle bir güç Ortadoğu halklarını
birleştirerek güçlü bir ULUS – DEVLET
kimsenin başaramadığını başarabilir.
Bu yeni bir SELAHADDİN EYYUBİ anlamına gelir ki, bu “YENİ HAÇLI KRALLIĞI” nın en büyük korkusudur.
Tarih boyunca Haçlılar; Ortadoğu’daki
Müslümanlar birbirleri ile çatıştıkları ve savaştıkları sürece varlıklarını
korumuşlar, Müslümanlar SELAHADDİN
EYYUBİ
önderliğinde birleştiklerinde ise bozguna uğramışlardır.


Kısacası Siyonizm “Müslüman – Arap” dünyasının birleşmesini kesinlikle
engellemelidir.
Bunun için de yapılacak tek şey vardır.
BEKA
İÇİN PARÇALAMAK.
 

Siyonist ideolojinin İsrail Devleti’ ne empoze
ettiği temel düşüncelerden biri “VAADEDİLMİŞ
TOPRAKLAR “
kavramıdır.
Kennedy suikastından sonra, Büyük İsrail
Devleti projesine hız verilmiştir. Büyük İsrail Devleti, Tevrat’ ta Tanrı
Yehova’nın Yahudilere vaat ettiği topraklardan oluşmaktadır.
 

Siyonizmin mimarlığını yaptığı; Lübnan’daki iç
savaş, Yemen ve Umman iç savaşları, Sudan ve Çad iç savaşları,  Mısır, Irak ve Suriye…
Bu savaşlar Müslüman alemi için emsaldi ve
ilerlemekteydi.
Arap Baharının uğradığı ülkeler birbir
düşerken, sıra Türkiye’ ye gelmişti. Dünyanın her yerinden Türkiye’ye ajanlar
sızarken…
Geçmişi Soğuk Savaş dönemine dayanan bir
Siyonist proje olan FETÖ (SIZINTILARIN)
en tehlikelisi ve önemlisiydi.
15 Temmuz işgal girişimi ve Türkiye!
Bütün dünyada kök saldıkları gibi, İslam
dünyasının merkezini, son kale Türkiye’yi ele geçirip işi bitireceklerdi.
Yedi Haziran seçimleri sonrasında  “YENİ
BİN YILIN SELAHADDİN EYYUBİ’Sİ SON METRODA DURDURULDU “
başlığını atanlar 1187’DE BOZGUNA UĞRATILAN HAÇLILARDAN, yüzyıllar sonra Ortadoğu’
ya gelen yeni bir Selahaddin Eyyubi’nin ve SON
KALENİN
farkındaydılar.
15 Temmuz’da işgal edemedikleri Türkiye’ye her
yerden saldırıyorlardı.
Yeni bir Haçlı Seferi başlıyordu..
Terör örgütleri, bombalı eylemler, katliamlar,
ajanlar, işid, pkk, dhkp-c, cia, Mossad, M16 ve tabi ki hedef İSLAM !
Arap Baharını takiben sıranın Türkiye’de
olduğunu düşünen ÜST AKIL bombalı
eylemlerle, terör saldırıları, ekonomik krizlerle Türkiye’yi esir almaya
çalışıyorlardı.
2017’ in başlaması ile beraber Türkiye’yi top
yekün kaosun içine sürüklemeye çalışıyorlardı. Haçlı ordusu perde arkasında
taşeron örgütler Türkiye ve İslam’ı hedefe koyup son sürat saldırmaya başladı.
Her evden bir feryat duyulmalı, her gün şehit
haberleri gelmeli, ülkeye kaos hakim olmalı, olaylar çıkmalı ve İslam’ın son
kalesi Türkiye teslim alınmalıydı.
Beşiktaş ve Reina saldırıları bunun son ikazıydı. 

İlluminati, mason locaları, faiz lobisi, Dünya
Bankası, AB, interest lobileri ve bilumum iç ve diş mihrakların, küresel
kraliyet planları tutmadı.
İsrail’i kurduran,


Osmanlıyı parçalayan,


Ortadoğu’yu karıştıran,


Afrika’yı sömüren neocon ittifakının unuttuğu
bir şey..


Türkiye’de  artık 
yeni  bir  Selahaddin 
Eyyubi  vardı…