SİYASET BİLİMİ & DIŞ POLİTİKA & SİYASİ PARTİLER & ULUSLARARASI İLİŞKİLER


ÜMİT KOCASAKAL : EVET “SİZ” YAPTINIZ YİNE
“SİZ” YAPARSINIZ !!!
 

13.06.2019
İktidar bloğunun İstanbul adayı Bay Binali
Yıldırım’ın resimleri her yana asılmış ve altında bir slogan “Biz yaptık
yine biz yaparız”. Aslında gereği gibi anlaşıldığında bu slogan bir
gerçeği özlü bir biçimde yansıtıyor. Nasıl mı?


Sıralayalım; gerçekten de yaklaşık 17 yıllık
iktidarınızda:


– Demokratik sistemi hukuk
devletini; siyasi amaçlarınız ve ülkenin hayrına olmayan “dava”nız
adına adım adım siz tahrip ettiniz. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– Sevr’in güncellenmiş hali Büyük
Ortadoğu Projesinin (BOP) eş başkanlığını siz yaptınız yine siz yaparsınız!


SİYASİ ÇIKARLARINIZ UĞRUNA…


– Pensilvanya’daki çete başının
ifadesiyle “gerekirse ölülerin bile oy kullanması”nın dile
getirildiği 2011 referandumu ile yargıyı siz tutsak edip tarikat ve cemaatlere
teslim ettiniz. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– 2017 referandumu ile de; sözde
“Cumhurbaşkanlığı sistemi” adı altında kuvvetler ayrılığını yok edip
tüm kuvvetleri tek bir kişide toplayarak ilga edilmiş saltanatı modern bir
monarşi görünümüyle siz geri getirdiniz. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– Milli mücadeleyi yürütmüş
Türkiye Büyük Millet Meclisini siz işlevsizleştirdiniz. Siz yaptınız yine siz
yaparsınız!


– Siyasi çıkarlarınız uğruna
başta kutsal din duyguları olmak üzere birleştirici olan ne kadar değer varsa
istismar ederek ayrıştırma noktaları haline siz getirdiniz. Siz yaptınız yine
siz yaparsınız !


– Dine İslam’a hiçbir haçlı
seferinin dahi veremeyeceği zararı siz verdiniz camiye ve kışlaya siyaseti siz
soktunuz. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– “Kindar nesiller
yetiştirme” projeniz kapsamında anayı oğula babayı kızına toplumun tüm
kesimlerini birbirine siz düşmen ettiniz. Yurttaşlar arasındaki gönül
köprülerini yıkarak kin nefret ve nifak tohumlarını siz ektiniz. Siz yaptınız
yine siz yaparsınız!


– Toplumu kutuplaştırarak
“dahili cepheyi” siz çökerttiniz. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– Kumpasların “savcısı”
siz oldunuz. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– Tarım ve hayvancılığı siz
çökerttiniz çiftçiyi siz perişan ettiniz. Milli tohumlarımızı yok edip yabancı
tohum tekellerine siz yol verdiniz. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– Bu ülkeyi ithal/yabancı pirince
mercimeğe buğdaya soğana patatese samana sığıra siz muhtaç ettiniz. Türkiye’yi
gıdada dışa bağımlı hale siz getirdiniz. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– Üretimi bitirerek ülkenin
kaynaklarını betona siz gömdünüz. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– Milli bir plan ve programa
dayanmayan emeği gözetmeyen vahşi liberal politika ve uygulamalarla ekonomiyi
siz çökerttiniz. İnsanlarımızı siz işsiz bıraktınız borçlandırıp
yoksullaştırdınız. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


DEVLETİ SİZ ÇÖKERTTİNİZ!


– Sağlığı siz “ticaret”
ve “turizm” haline getirip kamusal özelliğini bitirdiniz. Siz
yaptınız yine siz yaparsınız!


– Türkiye’ye kanser yediren çok
uluslu şirketlerin önünü siz açtınız gıda güvenliğini siz yerle bir ettiniz.
Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– Millete ağza alınamayacak küfür
ve hakaretlerde bulunanlarla birlikte ülkenin doğasını ormanlarını meralarını
siz katlettiniz. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– “Yap işlet devret”
adı altında bu ülkenin kaynaklarını haksız bir biçimde başta yandaşlarınız
olmak üzere belli başlı kişi ve kuruluşlara siz devrettiniz. Siz yaptınız yine
siz yaparsınız!


– Cumhuriyetin tüm kazanımlarını
fabrikalarını siz sattınız stratejik kuruluşlarını yabancılara siz peşkeş
çektiniz. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– Atatürk’ün ismini taşıyan ne
kadar yapı (havaalanı stat vb) varsa bilinçli olarak siz yıkıp ismini
kaldırdınız. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– Bu ülkenin kurucusuna Mustafa
Kemal Atatürk’e hakaret ve iftirada sınır tanımayan fesli/fessiz soytarılara
“derin tarih” adı altında tarihi gerçekleri alçakça saptıranlara siz
cesaret verip kol-kanat gerdiniz. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– Kurumlar ve kurallar bütünü
olan devleti siz çökerttiniz. Liyakati ve ortak aklı devre dışı bırakarak
devleti adeta kabile yönetir gibi siz yönetmeye kalktınız. Siz yaptınız yine
siz yaparsınız !


– 73 yıllık çok partili
tarihimizde seçimleri dahi güvenilir olmaktan siz çıkardınız meydanı boş
bularak “atı alıp Üsküdar’ı” siz geçtiniz. Siz yaptınız yine siz
yaparsınız!


– Planlı olarak alt kimlikleri
öne çıkararak yetmedi tarikat ve cemaat mensubiyetini ümmetçiliği körükleyerek
millet bilincini ortak aidiyet duygusunu siz körelttiniz. Siz yaptınız yine siz
yaparsınız!


– “Açılım” adı altında
terör örgütüyle siz görüştünüz. Habur’da “çadır mahkemeleri” kurup;
bölücü başına “Mandela” aşiret reislerine devlet başkanı teröristlere
kahraman muamelesini siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– Milli bayramları siz
yasakladınız TC tabelalarını siz indirdiniz. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– Milliyetçiliği ayaklar altına
siz aldınız. Siz yaptınız yine siz yaparsınız !


– Adalarımızın işgaline
askerimizin başına çuval geçirilmesine siz sessiz kalıp göz yumdunuz. Siz
yaptınız yine siz yaparsınız !


– Öğrencileri ve velileri adeta
“kobay” haline getirecek şekilde sürekli değişikliklerle eğitimi siz
mahvettiniz. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– Akıl ve bilimi sürgüne
göndererek çocuklarımızı tarikatlara hurafelere ve cehalete siz teslim ettiniz.
Laik ve bilimsel eğitimin içini siz boşalttınız. Siz yaptınız yine siz
yaparsınız!


– Küçücük yavrularımızın bile
ülkenin geleceğinden umudu kesmelerine geleceklerini Almanya’da görmelerine
Türkiye’siz hayallerine siz sebep oldunuz. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– “Dersim” üzerinden
“özür” lerle feodaliteye ve emperyalizme selam yollayıp Cumhuriyete
siz meydan okudunuz. “Kürdistan” “Lazistan” ifadeleri
üzerinden eyalet sistemini açıkça dile getirerek üniter yapıya siz saldırdınız.
Siz yaptınız yine siz yaparsınız !


– Graham Fuller ve çetesinin
planladığı sözde “Yeni Türkiye” yi siz hayata geçirdiniz. Siz yaptınız
yine siz yaparsınız !


– Bir dönemki ortaklarınızla
milli orduyu siz çökerttiniz dış politikayı yüzünüze gözünüze bulaştırarak
Türkiye’nin itibarını siz yerle bir ettiniz. Siz yaptınız yine siz yaparsınız !


– Ortadoğu’da yanlış
politikalarınızla gelişen mülteci akınına bağlı olarak ülkenin demografik
yapısının tehlikeli bir biçimde değişme riskine buna bağlı pek çok sosyal
soruna siz yol açtınız. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– Havaalanlarındaki ilanlarla
Türk vatandaşlığını dahi siz satışa çıkararak paraya tahvil ettiniz
ucuzlattınız itibarsızlaştırdınız. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– Bu ülkenin topraklarını tarım
arazilerini karşılıklılık dahi gözetmeden sınırsız bir biçimde yabancılara siz
sattınız. Siz yaptınız yine siz yaparsınız !


– Türkiye dört bir yandan
kuşatılmışken saldırı altındayken; bedelli askerliği kalıcı hale getirerek ve
orduyu küçülterek ülkenin güvenliğini siz tehlikeye attınız. Siz yaptınız yine
siz yaparsınız!


SAYMAKLA BİTMEZ…


– Bunca sorunumuz varken başta
İstanbul seçimini kazanmak olmak üzere kendi gündelik siyasi çıkarlarınızın
peşine siz düştünüz. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– İstanbul’un en değerli
mülklerini; tarikat vakıf ve cemaatlere yandaşlarınıza “prenslere”
siz peşkeş çektiniz. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– Kendi deyiminizle İstanbul’a
siz “ihanet” ettiniz. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– Hayallerimizi ve geleceğimizi
siz çaldınız. Siz yaptınız yine siz yaparsınız!


– Kısacası; adeta bir yıkım ekibi
gibi Türkiye’nin kimyasıyla genleriyle genetiğiyle değerleriyle siz oynadınız.
Cumhuriyetin inşa ettiği devletin bağışıklık sistemini siz çökerttiniz. Siz
yaptınız yine siz yaparsınız!


Saymakla bitmez. Evet haklısınız tüm bunları ve
daha fazlasını SİZ YAPTINIZ!


Haksızlık da yapmayalım. Belki bir kısmında
müstakil (tek) fail değil ama müşterek failsiniz. Çünkü siz kişi değil bir
kısmı görünür bir kısmı görünmez (bazıları sözüm ona Atatürkçü karşıt muhalif)
harici ve dahili destekçileriniz olan ruh kökleri eskiye dayalı zararlı
tehlikeli bir çizgi ve zihniyetsiniz.


Sonuç olarak tüm bunları siz (de) yaptınız
yapmaya da devam etmektesiniz. 17 yılda yaptıklarınız yapacaklarınızın
göstergesidir. Hep söylediğiniz gibi: Yaparsaaa…


Yurttaşımız tüm bunları dikkate alarak size
“dur” demezse uyarmazsa YİNE (SİZ) YAPARSINIZ…
Ümit Kocasakal


Odatv.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir